แค่อยากเจ้าชู้ คอร์ด – หมวยลี่ พัชอร

เธออยู่ไหน คนที่กำลังเหงาเหมือนกัน มากับฉัน Let s your body hit the floor ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากเจ้าชู้ ดูสักที ลองทำใจให้กว้างแล้วมา Party ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากเจ้าชู้ ดู...
คอร์ดเพลง แค่อยากเจ้าชู้ และ เนื้อร้อง แค่อยากเจ้าชู้ ของ หมวยลี่ พัชอร ::เธออยู่ไหน คนที่กำลังเหงาเหมือนกัน มากับฉัน Let s your body hit the floor ก็ไม่ม...
คอร์ดและเนื้อร้อง แค่อยากเจ้าชู้ ของ หมวยลี่ พัชอร
Intro:G BmD/F# C(2 Times)G BmD/F# C(2 Times)G Bmคืนฟ้าสกาDว ดาวเCต็มฟ้า G BmบอกฉันคงDได้เวลCา ตาGมหาBmที่ใดที่DมีเสียงเCพลง ให้Gได้รBmะบายความDเหงา ของCใจ G Bmถ้าเผลอมีDใครเข้าCมาทัก G Bmอยากลอง ทำคDวามรู้จัCก และGพักหัวBmใจจากDรักแCท้ ไม่Gต้องไปBmแคร์อะไDรมากมาC* Cธออยู่ไGหน คนBmที่กำลังเหงาเหมือนCกัน CมากับGฉัน Let sBm your body hit the fCloor **G ก็ไBmม่มีอะไรมDากแค่อยCากเจ้าGชู้ .Bm.... D Cดูสักที G ลอBmงทำใจให้กDว้างแล้วCมา ParGty Bm D C G ก็ไBmม่มีอะไรมDากแค่อยCากเจ้าGชู้ ..Bm... D Cดูสักที G และBmใช้หัวใจให้Dคุ้มในคืนCนี้ G Bm D CG Bm ฉันรู้ไม่คDวรจะใกCล้ชิด G Bmคนที่ไม่Dได้สCนิท แต่Gถ้านิดBmเดียวก็ไDม่ว่าCกัน เอาแGค่สนุBmก ที่เDหลือช่าCงมัน ( ซ้ำ *,** )(Rap) CWhen I see lights They always turn me up It take me to the place that you can't imagine of Dressed up like u walk out from the catwalk Party now through the night and we can leave it all ( ซ้ำ ** )
  • G
  • Bm
  • D
  • C
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แค่อยากเจ้าชู้ - หมวยลี่ พัชอร

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม: มันส์ค้าง
คืนฟ้าสกาว ดาวเต็มฟ้า บอกฉันคงได้เวลา 
ตามหาที่ใดที่มีเสียงเพลง ให้ได้ระบายความเหงา
ของใจ ถ้าเผลอมีใครเข้ามาทัก อยากลอง
ทำความรู้จัก และพักหัวใจจากรักแท้ 
ไม่ต้องไปแคร์อะไรมากมาย----------*เธออยู่ไหน คนที่กำลังเหงาเหมือนกัน 
มากับฉัน Let s your body hit the floor----------** ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากเจ้าชู้ ..... ดูสักที
 ลองทำใจให้กว้างแล้วมา Party 
 ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากเจ้าชู้ ..... ดูสักที
 และใช้หัวใจให้คุ้มในคืนนี้ ---------- ฉันรู้ไม่ควรจะใกล้ชิด คนที่ไม่ได้สนิท 
แต่ถ้านิดเดียวก็ไม่ว่ากัน เอาแค่สนุก ที่เหลือช่างมัน
(ซ้ำ *,**)...(Rap) When I see lights They always turn me up
It take me to the place that you can't imagine 
of Dressed up like u walk out from the catwalk
Party now through the night and we can---------- leave it all
(ซ้ำ **)