แค่เราไม่ได้รักกัน คอร์ด – Indigo

แค่เราไม่ได้รักกัน แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจากกันด้วยความว่างเปล่า แค่เราไม่ได้รักกัน แค่นั้นเอง...
คอร์ดเพลง แค่เราไม่ได้รักกัน และ เนื้อร้อง แค่เราไม่ได้รักกัน ของ Indigo ::แค่เราไม่ได้รักกัน แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจ...
คอร์ดเพลง แค่เราไม่ได้รักกัน และ เนื้อร้อง แค่เราไม่ได้รักกัน ของ Indigo ::แค่เราไม่ได้รักกัน แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว แค่ผ่านมาให้รู้สึกและจ...
Intro:DA/C#BmAแค่ไม่ตั้งDใจ ในวันA/C#นั้น แค่เป็นน้ำBmมันที่ลุกติดไAฟ เมื่อเชื้อมันอยู่ใGกล้ แค่ช่วงอาF#mรมณ์เผลอใจ ไม่ไEmด้คิดอะไรไปมากมAาย แค่คนสองDคน ที่เA/C#หงา แค่คนรักBmกันชั่วคราว ในAช่วงเวลาสั้นG ๆ แค่เมื่อF#mลืมตาขึ้นมา กลายเป็Emนฝัน เธอก็Aไป * ควรจะลืมได้แEmล้ว D/F# แต่ยังคิดGถึง เหลือDเกิน เธอคงลืมEmไปแล้ว D/F# ได้แต่บอกตัวเGองซ้ำ ๆอยู่เหมือนAเดิม ** แค่เราไม่ได้Dรักกัน A/C# แค่มันเป็นเพียBmงความสัมพันธ์ที่ชั่Aวคราว แค่ผ่านมาให้Dรู้สึก และจาA/C#กกันด้วยความว่างBmเปล่า แค่Aเราไม่ได้รักกัน (แค่นั้นเอง)Instru.:DA/C#อยากกอดให้Dนาน กว่A/C#านี้ อยากมีBmวิธีที่ฉันบอกAเธอ ว่ายังรักมากเท่Gาไร ไม่ใช่แค่อF#mารมณ์เผลอใจ เพราะฉัEmนคิดอะไร ไปมากAมาย ( ซ้ำ *, ** )Instru:DA/C#BmAGF#mEmA( ซ้ำ **, ** )Outro:DA/C#BmG
เนื้อร้อง : เอก Season Five, ยักษ์ Clash | ทำนอง : บัญชา คำลือชา (บลู), เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ | เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ