แค่ได้คิดถึง คอร์ด – ญารินดา

ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย ต้นไม้ลำธารยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย ชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไป แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ...
คอร์ดเพลง แค่ได้คิดถึง และ เนื้อร้อง แค่ได้คิดถึง ของ ญารินดา ::ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย ต้นไม้ลำธารยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย ช...
คอร์ดเพลง แค่ได้คิดถึง และ เนื้อร้อง แค่ได้คิดถึง ของ ญารินดา ::ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย ต้นไม้ลำธารยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย ช...
Intro:A A/C#Bm G A(2 Times)Dตั้งแต่ครั้ง ที่A/C#เราจากกันแสนBmไกลเหตุและผลมากAมาย ไม่เคยสำGคัญ เท่ากับความรู้Aสึก ที่ใจของBmฉันนั้นเก็บให้A/C#เธอ Dแต่ละครั้ง ที่A/C#เราผ่านมาพบBmกันอาจบังเอิญ ได้Aยินข่าวคราวของGเธอ นั่นคือความรู้Aสึก ที่ดีที่Bmฉันคอยอยู่เA/C#สมอ Emขอบฟ้าที่Aเรานั่งมองคราวDนั้นยังมีความหGมาย Emต้นไม้ลำAธารยิ่งมองยิ่งDคิดถึงเธอมากGมาย Emชีวิตที่AมันขาดเธอวันDนี้ยังเดินต่อGไป Emแค่ได้คิดAถึงก็เป็นสุขDใจ Instru:D A/C#Bm G ADหยิบเอาภาพ ที่A/C#เรากอดคอด้วยBmกันได้แต่ยิ้ม กับAมันด้วยความชื่นGใจ และก็ยังเสียAดาย กับการสูญเBmสียเธออยู่เรื่อยA/C#มา Dได้ยินเสียงบทเA/C#พลง ที่เธอชอบBmฟัง และทุกครั้ง ก็Aยังแอบมีน้ำGตา ยิ่งเวลารู้Aสึก ไม่มีไม่Bmเหลือใครอยู่ตA/C#รงนี้ ( ซ้ำ * )Emขอบฟ้าที่Aเรานั่งมองคราวDนั้นยังมีความหGมาย Emต้นไม้ลำAธารยิ่งมองยิ่งDคิดถึงเธอมากGมาย Emชีวิตที่AมันขาดเธอวันDนี้ยังเดินต่อGไป Emแค่ได้คิดAถึงก็เป็นสุขDใจInstru:Bb CF C/E Dm CmBb G/BCFmขอบฟ้าที่Bbเรานั่งมองคราวEbนั้นยังมีความหG#มาย Fm ต้นไม้ลำBbธารยิ่งมองยิ่งEbคิดถึงเธอมากG#มาย Fmชีวิตที่BbมันขาดเธอวันEbนี้ยังเดินต่อG#ไป Fmแค่ได้คิดBbถึงก็เป็นสุขEbใจ FmและจะคิดBbถึงเธอตลอดG#ไป Eb
คำร้อง : สีฟ้า | ทำนอง/เรียบเรียง : Bruno Brugnano