แค่ได้ฝัน คอร์ด – บางแก้ว

วันเวลาพาให้เรามาเจอได้เจอะกับเธอคนที่ใจ ต้อง การแต่ความเป็นจริงที่ฉันต้องยอม รับ มันคือฉัน และเธอแตกต่างกันมากมาย.ฉันได้แต่เก็บ ไปนอนฝันฉันได้แต่เก็บ ไปนอนเพ้อไม่กล้าบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอ.ก็ได้แค่ฝั...
คอร์ดเพลง แค่ได้ฝัน และ เนื้อร้อง แค่ได้ฝัน ของ บางแก้ว ::วันเวลาพาให้เรามาเจอได้เจอะกับเธอคนที่ใจ ต้อง การแต่ความเป็นจริงที่ฉันต้องยอม รั...

เนื้อเพลง : แค่ได้ฝัน - บางแก้ว

ศิลปิน: บางแก้ว | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

วันเวลาพาให้เรามาเจอได้เจอะกับเธอคนที่ใจ ต้อง การแต่ความเป็นจริงที่ฉันต้องยอม รับ มันคือฉัน และเธอแตกต่างกันมากมาย.ฉันได้แต่เก็บ ไปนอนฝันฉันได้แต่เก็บ ไปนอนเพ้อไม่กล้าบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอ.ก็ได้แค่ฝันแค่นั้นที่ฉันจะทำ ได้แค่นี้ฉันก็สุขใจที่มีเธออยู่ในฝันก็ได้แค่ฝันไม่รู้จะนานถึงเมื่อ ไหร่ฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้แต่จะรออยู่อย่างนั้นเพราะคนเดียวในใจฉัน คือเธอคนๆหนึ่งคงไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะเปลี่ยนใจให้เธอ รักกันแต่คนๆหนึ่งที่เห็นว่าเธอ สำคัญยังหวังว่าเธอจะมองมาสักวัน.ฉันได้แต่เก็บ ไปนอนฝันฉันได้แต่เก็บ ไปนอนเพ้อไม่กล้าบอกเธอว่าฉันนั้นรักเธอ.ก็ได้แค่ฝันแค่นั้นที่ฉันจะทำ ได้แค่นี้ฉันก็สุขใจที่มีเธออยู่ในฝันก็ได้แค่ฝันไม่รู้จะนานถึงเมื่อ ไหร่ฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้แต่จะรออยู่อย่างนั้นเพราะคนเดียวในใจฉัน คือเธอหวังวันหนึ่งคนอย่างฉันเธอจะหัน มอง

ขยายกรอบเนื้อร้อง