แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง คอร์ด – Pause

แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจ ของฉัน แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอมองเห็น ได้อยู่ในสายตา ที่เยือกเย็น แค่เ...
คอร์ดเพลง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง และ เนื้อร้อง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง ของ Pause ::แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป แค่เท...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง ของ Pause
Intro:Dmaj7Dmaj7Gmaj7Gmaj7(2 Times)Dmaj7ฉัน ฉันไม่กล้าจGmaj7ะฝันไปไกล ก็ที่ตรDmaj7งนั้น Am เป็นที่ที่เรียกGmaj7ว่าหัวใจ และคEmงมีบางคนเขF#mายืนอยู่ อยู่ใGmaj7นนั้นในใจขอDmaj7งเธอ และต่อให้Emไม่มีใครนั้F#mนยืนอยู่ Gmaj7ก็รู้ดี ว่าคงไม่ใช่Aฉัน * แค่ได้เป็นคนDmaj7สุดท้าย ที่เธอGmaj7คิดถึง ได้เข้าไปอยู่ในF#mนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เB7ข้าไป แค่เEmท่านี้ก็ดีพอกับAใจ ขอDmaj7งฉัน แค่ได้เป็นคนสุDmaj7ดท้าย ที่เธอGmมองเห็น ได้อยู่ใF#mนสายตา ที่เB7ยือกเย็น แค่เท่Emานี้ก็เป็นความสุขAมากมายเกินกDmaj7ว่าฝัน Instru.:Dmaj7Dmaj7Gmaj7Gmaj7Dmaj7รู้ รู้ว่าดาวช่างGmaj7แสนไกล และคนอย่Dmaj7างฉัน Am ฉันไม่กล้าจะGmaj7บินขึ้นไป ** แต่EmคงมีบางคนเF#mขายืนอยู่ อยู่Gmaj7บนนั้นบนดาวDmaj7คู่เธอ และต่อให้Emไม่มีใคร ขึ้นF#mไปสู่ ก็รู้Gmaj7ดี ว่ายังไม่ใช่Aฉัน ( ซ้ำ * )Instru:Dmaj7AmGmaj7Gmaj7Dmaj7AmGmaj7Gm( ซ้ำ **, * )B7อยู่ตรงEmนี้ก็มีความสุขใAต้ดวงดาวเหมืDmaj7อนกัน Outro:Dmaj7Dmaj7Gmaj7Gmaj7
  • Dmaj7
  • Gmaj7
  • Am
  • Em
  • F#m or Gb
  • A
  • B7
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง - Pause

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ฟองเบียร์ | ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม | เรียบเรียง : พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
ฉัน ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกล ก็ที่ตรงนั้น 
 เป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจ----------และคงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่ในนั้นในใจของเธอ 
และต่อให้ไม่มีใครนั้นยืนอยู่ ก็รู้ดี ว่าคงไม่ใช่ฉัน----------* แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง 
ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป
แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจ ของฉัน 
แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอมองเห็น
ได้อยู่ในสายตา ที่เยือกเย็น
แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝัน ----------รู้ รู้ว่าดาวช่างแสนไกล และคนอย่างฉัน 
 ฉันไม่กล้าจะบินขึ้นไป----------** แต่คงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่บนนั้นบนดาวคู่เธอ 
และต่อให้ไม่มีใคร ขึ้นไปสู่ ก็รู้ดี ว่ายังไม่ใช่ฉัน
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ **, *)
อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขใต้ดวงดาวเหมือนกัน