แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง คอร์ด – Pause

ฉัน ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกล ก็ที่ตรงนั้น เป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจ และคงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่ในนั้นในใจของเธอ และต่อให้ไม่มีใครนั้นยืนอยู่ ก็รู้ดี ว่าคงไม่ใช่ฉัน * แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง ได้เข้า...
คอร์ดเพลง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง และ เนื้อร้อง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง ของ Pause ::ฉัน ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกล ก็ที่ตรงนั้น เป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจ และคงมีบางคนเขายืน...

เนื้อร้อง: แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง - Pause

ศิลปิน: Pause | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

ฉัน ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกล ก็ที่ตรงนั้น เป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจ และคงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่ในนั้นในใจของเธอ และต่อให้ไม่มีใครนั้นยืนอยู่ ก็รู้ดี ว่าคงไม่ใช่ฉัน * แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจ ของฉัน แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอมองเห็น ได้อยู่ในสายตา ที่เยือกเย็น แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝัน รู้ รู้ว่าดาวช่างแสนไกล และคนอย่างฉัน ฉันไม่กล้าจะบินขึ้นไป ** แต่คงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่บนนั้นบนดาวคู่เธอ และต่อให้ไม่มีใคร ขึ้นไปสู่ ก็รู้ดี ว่ายังไม่ใช่ฉัน (ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ **, *) อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขใต้ดวงดาวเหมือนกัน

ขยายกรอบเนื้อร้อง