แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง คอร์ด - Pause

แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจ ของฉัน แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอมองเห็น ได้อยู่ในสายตา ที่เยือกเย็น แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝัน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง และเนื้อร้อง แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง Pause เนื้อร้อง::แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป แค่เท... แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง คอร์ดง่าย ๆ, แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง Pause spotify 4sh mp3 joox, แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง ของ Pause คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Dmaj7Dmaj7Gmaj7Gmaj7(2 Times)Dmaj7ฉัน ฉันไม่กล้าจGmaj7ะฝันไปไกล ก็ที่ตรDmaj7งนั้น  
Am เป็นที่ที่เรียกGmaj7ว่าหัวใจ----------และคEmงมีบางคนเขF#mายืนอยู่ อยู่ใGmaj7นนั้นในใจขอDmaj7งเธอ
และต่อให้Emไม่มีใครนั้F#mนยืนอยู่ Gmaj7ก็รู้ดี ว่าคงไม่ใช่Aฉัน----------* แค่ได้เป็นคนDmaj7สุดท้าย ที่เธอGmaj7คิดถึง
ได้เข้าไปอยู่ในF#mนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เB7ข้าไป
แค่เEmท่านี้ก็ดีพอกับAใจ ขอDmaj7งฉัน
แค่ได้เป็นคนสุDmaj7ดท้าย ที่เธอGmมองเห็น
ได้อยู่ใF#mนสายตา ที่เB7ยือกเย็น
แค่เท่Emานี้ก็เป็นความสุขAมากมายเกินกDmaj7ว่าฝัน
Instru.:Dmaj7Dmaj7Gmaj7Gmaj7Dmaj7รู้ รู้ว่าดาวช่างGmaj7แสนไกล และคนอย่Dmaj7างฉัน 
Am ฉันไม่กล้าจะGmaj7บินขึ้นไป----------** แต่EmคงมีบางคนเF#mขายืนอยู่ อยู่Gmaj7บนนั้นบนดาวDmaj7คู่เธอ
และต่อให้Emไม่มีใคร ขึ้นF#mไปสู่ ก็รู้Gmaj7ดี ว่ายังไม่ใช่Aฉัน
( ซ้ำ * )Instru:Dmaj7AmGmaj7Gmaj7Dmaj7AmGmaj7Gm( ซ้ำ **, * )B7อยู่ตรงEmนี้ก็มีความสุขใAต้ดวงดาวเหมืDmaj7อนกัน
Outro:Dmaj7Dmaj7Gmaj7Gmaj7
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • AmChord key_a
 • B7Chord key_b
 • Dmaj7Chord key_d
 • EmChord key_e
 • F#mChord key_f_sharp
 • GmChord key_g
 • Gmaj7Chord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง - Pause

เนื้อร้อง : ฟองเบียร์ | ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม | เรียบเรียง : พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
ฉัน ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกล ก็ที่ตรงนั้น
เป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจ----------และคงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่ในนั้นในใจของเธอ
และต่อให้ไม่มีใครนั้นยืนอยู่ ก็รู้ดี ว่าคงไม่ใช่ฉัน----------* แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอคิดถึง
ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป
แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจ ของฉัน
แค่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่เธอมองเห็น
ได้อยู่ในสายตา ที่เยือกเย็น
แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝัน----------รู้ รู้ว่าดาวช่างแสนไกล และคนอย่างฉัน
ฉันไม่กล้าจะบินขึ้นไป----------** แต่คงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่บนนั้นบนดาวคู่เธอ
และต่อให้ไม่มีใคร ขึ้นไปสู่ ก็รู้ดี ว่ายังไม่ใช่ฉัน----------(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ **, *) ----------อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขใต้ดวงดาวเหมือนกัน