แง้มใจ คอร์ด – คาราบาว

เอาดวงใจของเรา ใส่ดวงใจของเขา เขาจะรู้ว่าเรา คิดกะเขายังไง คิดอย่างโง้นอย่างงี้ คิดเอาเองเรื่อยไป เปิดประตูหัวใจ ให้ความจริงมันแง้ม... ออกมา...
คอร์ดเพลง แง้มใจ และ เนื้อร้อง แง้มใจ ของ คาราบาว ::เอาดวงใจของเรา ใส่ดวงใจของเขา เขาจะรู้ว่าเรา คิดกะเขายังไง คิดอย่างโง้นอย่างงี้ ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง แง้มใจ ของ คาราบาว
Intro:Asus4 AF#m AD C#mBm AAsus4 AE F#mBm DE AเอาดวงใจของAเขา ใส่ดวงใจของเรา เราจะรู้ว่าเDขา คิดกะเรายังAไง คิดอย่างโง้นอย่างAงี้ คิดเอาเองเรื่อยไป ไม่ว่าใจของใEคร ย่อมอยากให้ใครเข้าใจ เห็นใจ *A เอาดวงใจของเรา ใส่ดวงใจของเขา เขาจะรู้ว่าเDรา คิดกะเขายังAไง คิดอย่างโง้นอย่างAงี้ คิดเอาเองเรื่อยไป เปิดประตูหัวใEจ ให้ความจริงมันแง้ม... ออกAมา ** คิดดูก็Dเบื่อ เหลือที่จะAคิด นี่แหละชีEวิต คิดสั้นคิดAยาว คิดไปก็Dป่วยการที่จะAคิด คิดถูกคิดEผิด ก็คิดไปคนเAดียว *** เปิดใจให้กว้Dาง เราจะได้เป็นAสุข ใจมีแต่ทุDกข์ เป็นใจคับใจแAคบ ก็ลดตัวลงหDน่อย มาจับเข่าคุยAกัน จะโกรธกันรักEกัน ก็บอกกันตรงA( ซ้ำ * )Instru:AADAAAEEA( ซ้ำ **, ***, *, * )
  • A
  • D
  • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แง้มใจ - คาราบาว

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เอาดวงใจของเขา ใส่ดวงใจของเรา
เราจะรู้ว่าเขา คิดกะเรายังไง
คิดอย่างโง้นอย่างงี้ คิดเอาเองเรื่อยไป
ไม่ว่าใจของใคร ย่อมอยากให้ใครเข้าใจ เห็นใจ----------* เอาดวงใจของเรา ใส่ดวงใจของเขา
เขาจะรู้ว่าเรา คิดกะเขายังไง
คิดอย่างโง้นอย่างงี้ คิดเอาเองเรื่อยไป
เปิดประตูหัวใจ ให้ความจริงมันแง้ม... ออกมา----------** คิดดูก็เบื่อ เหลือที่จะคิด นี่แหละชีวิต 
คิดสั้นคิดยาว คิดไปก็ป่วยการที่จะคิด
คิดถูกคิดผิด ก็คิดไปคนเดียว ----------*** เปิดใจให้กว้าง เราจะได้เป็นสุข
ใจมีแต่ทุกข์ เป็นใจคับใจแคบ
ก็ลดตัวลงหน่อย มาจับเข่าคุยกัน
จะโกรธกันรักกัน ก็บอกกันตรง ๆ
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ **, ***, *, *)