แทนความห่วงใย คอร์ด – The Olarn Project

เพลงเอย เจ้าจงเป็นตัวแทนความห่วงใยนำไป ให้คนที่ไกลกัน ฝากความรัก และความสุข บอกคิดถึงกัน อีกไม่นานเรา คงได้พบกันใหม่ อีกไม่นาน...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง แทนความห่วงใย และ เนื้อร้อง แทนความห่วงใย ของ The Olarn Project ::เพลงเอย เจ้าจงเป็นตัวแทนความห่วงใยนำไป ให้คนที่ไกลกัน ฝากความรัก และความสุข บอกค...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง แทนความห่วงใย ของ The Olarn Project
Tuning Down ½ to Eb
Intro:DEmGDAmE GDA(4 Times)Dสุดไกลตา ฟ้ากว้างใหEm7ญ่เพียงใด Gส่งดวงใจถึงกัน Dไม่มีใด Am ๆ ใครมาหยุดยั้งE หัวGใจห่วงหาD A Dจากไกลกัน วันนั้นยังจEm7ดยังจำ GถึงคำอำลาอาDลัย อยู่แห่งAmหนไหน ขอบทเEพลง G นี้แทนถ้อยDคำ จากหัวใจ ** Fmaj7เพลงเอย เจ้าจงCmaj7เป็นตัวแทนความห่วงFmaj7ใยนำไป ให้คนDที่ไกลกัน ฝากความFmaj7รัก และความEm7สุข บอกคิดถึงDกัน อีกไม่Fmaj7นานเรา คงได้Em7พบกันใหม่ อีกไAsus4ม่นาน Dบทเพลงครวญ แว่วมEm7าจากแดนไกล G ห่างเพียงกาย แต่ใจDอยู่ แดดจะเร่Amาร้อน หรือEคืนเหน็บหGนาว เรามั่นใDจต่อกัน ( ซ้ำ ** )Instru.:Fmaj7Cmaj7Fmaj7 GCDmGCGm DmCGm DmCEbmaj7 DmGsus4Cสุดไกลตา ฟ้ากว้างใDmหญ่เพียงใด G ส่งดวงใจถึงCกัน อยู่แห่หGmนไหน ขอบทเพDmลง นี้แทนถ้อยCคำ จากหัวใจ Ebmaj7เพลงเอย เจ้าจงเป็Bbmaj7นตัวแทนความห่วงใEbmaj7ยนำไป ให้คนที่ไกลCกัน ฝากความEbmaj7รัก และความDm7สุข บอกคิดถึงCกัน อีกไม่Ebmaj7นานเรา คงได้พบDm7กันใหม่ อีกไม่นGsus4าน อีกไEbmaj7ม่นานเรา คงได้Fพบกันใหม่ อีก Fไม่ Gนาน
 • D
 • Em7
 • G
 • Am
 • E
 • A
 • Fmaj7
 • Cmaj7
 • Asus4
 • C
 • Dm
 • Gm
 • Ebmaj7 or D#
 • Bbmaj7 or A#
 • Dm7
 • Gsus4
 • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แทนความห่วงใย - The Olarn Project

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
สุดไกลตา ฟ้ากว้างใหญ่เพียงใด
ส่งดวงใจถึงกัน ไม่มีใด ๆ ใครมาหยุดยั้ง 
หัวใจห่วงหา จากไกลกัน
วันนั้นยังจดยังจำ ถึงคำอำลาอาลัย
อยู่แห่งหนไหน ขอบทเพลง นี้แทนถ้อยคำ จากหัวใจ----------** เพลงเอย เจ้าจงเป็นตัวแทนความห่วงใยนำไป
ให้คนที่ไกลกัน ฝากความรัก และความสุข 
บอกคิดถึงกัน อีกไม่นานเรา
คงได้พบกันใหม่ อีกไม่นาน ----------บทเพลงครวญ แว่วมาจากแดนไกล
 ห่างเพียงกาย แต่ใจอยู่ แดดจะเร่าร้อน
หรือคืนเหน็บหนาว เรามั่นใจต่อกัน
(ซ้ำ **)
----------สุดไกลตา ฟ้ากว้างใหญ่เพียงใด
 ส่งดวงใจถึงกัน อยู่แห่หนไหน
ขอบทเพลง นี้แทนถ้อยคำ จากหัวใจ----------เพลงเอย เจ้าจงเป็นตัวแทนความห่วงใยนำไป
ให้คนที่ไกลกัน ฝากความรัก และความสุข 
บอกคิดถึงกัน อีกไม่นานเรา
คงได้พบกันใหม่ อีกไม่นาน 
อีกไม่นานเรา คงได้พบกันใหม่ อีก ไม่ นาน