แบบนี้เธอชอบไหม คอร์ด – ฟลุ๊ค feat. ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

จะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่เธอนั้นไม่สบาย จะคอยอยู่เคียงข้างกาย ส่งไลน์บอกเธอว่าฝันดี จะคอยเป็นบอดี้การ์ด จะยอมเป็นตัวประหลาด แล้วฉันจะไปตลาด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้กิน แบบนี้เธอ...
คอร์ดเพลง แบบนี้เธอชอบไหม และ เนื้อร้อง แบบนี้เธอชอบไหม ของ ฟลุ๊ค feat. ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ::จะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่เธอนั้นไม่สบาย จะคอยอยู่เคียงข้างกาย ส่งไลน์บอกเธอว่าฝันดี...
คอร์ดเพลง แบบนี้เธอชอบไหม และ เนื้อร้อง แบบนี้เธอชอบไหม ของ ฟลุ๊ค feat. ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ::จะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่เธอนั้นไม่สบาย จะคอยอยู่เคียงข้างกาย ส่งไลน์บอกเธอว่าฝันดี...
ช) ชอบรอยFยิ้ม ชอบนิAmสัย ชอบที่เธอไม่เหBbมือนใคร และไม่CมีใครเหมือนFเธอ ชอบแบบFนี้ ไม่เปลี่ยนAmใจ และฉันจะไม่ยอมให้Bbใครมาแย่งเCธอไปเหมือนFกัน เพราะฉันจBbะทำทุกอย่าง... ให้AmเธอมีควาDmมสุข ขอแค่Gmเธอหยุดฟังสักแป๊บCหนึ่ง * จะคอยเป็นนาฬิFกา จะบอกเวลาเธอทุกAmวัน จะคอยเป็นแปรงสีDmฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะAmอาด จะคอยเป็นผ้าBbห่ม จะคอยเป็นหมอนAmข้าง จะเป็นทุกสิ่งทุกอGmย่าง ที่ทำให้เธอนั้นอุ่นCใจ ** จะคอยเป็นคนดูFแลเวลาที่เธอนั้นไม่สAmบาย จะคอยอยู่เคียงข้างDmกาย ส่งไลน์บอกเธอว่าฝัAmนดี *** จะคอยเป็นบอดี้กBbาร์ด จะยอมเป็นตัวประหAmลาด แล้วฉันจะไปตGmลาด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้Cกิน แบบนี้เธอชอบFไหม..C. ญ) ชอบรอยFยิ้ม ชอบจริงAmไหม ที่บอกว่าฉันไม่เหBbมือนใคร เธอCพูดจริงหรือเปFล่า ชอบแบบFนี้ ชอบตรงAmไหน แล้วฉันจะรู้ได้Bbไงว่าเCธอนั้นรักจFริง เธอบอกจะBbทำทุกอย่าง... ให้AmฉันมีความDmสุข โอเค โอGmเค งั้นเธอBbจำให้ขึ้นใCจ อีกครั้งหนึ่งเธอจะเป็นนาฬิFกา คอยบอกเวลาฉันทุAmกวัน เธอจะเป็นแปรงสีDmฟัน ที่ทำให้ฟันของฉันสะAmอาด จะคอยเป็นผ้าBbห่ม จะคอยเป็นหมอนAmข้าง จะเป็น ทุกสิ่ง ทุกGmอย่าง ที่ทำให้ฉันนั้นอุ่นใCจ จะคอยเป็นคนดูFแล เวลาที่ฉันนั้นไม่สAmบาย จะคอยอยู่เคียงข้างDmกาย ส่งไลน์บอกฉันว่าฝันAmดี จะคอยเป็นบอดี้กBbาร์ด จะยอมเป็นตัวประหAmลาด แล้วเธอจะไปตGmลาด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้Cกิน แบบนี้ใช่Fไหม C Instru:FAmBb CFBbAmGm BbCC ( ช:ญ ซ้ำ * ) / ( ช ซ้ำ ** ) / ( ญ ซ้ำ ** )เธอไม่ใช่ตัวประหBbลาด แล้วฉันจะยอมประAmกาศบอกใครต่อGmใคร C ว่าเราเป็นแฟนFกัน
เนื้อร้อง : เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น , โจโฟน ได้หมดถ้าสดชื่น | เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท