แปดโมงเช้าวันอังคาร คอร์ด – Palmy

ไม่อยากรู้วันเวลา เช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ ต้องรู้ว่าไม่มีเธอ รู้ว่าเธอจากไป แปดโมงเช้าวันอังคาร ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไป เจ็บช้ำในใจอย่างไร ก็ยังคงไม่ลืม...
คอร์ดเพลง แปดโมงเช้าวันอังคาร และ เนื้อร้อง แปดโมงเช้าวันอังคาร ของ Palmy ::ไม่อยากรู้วันเวลา เช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ ต้องรู้ว่าไม่มีเธอ รู้ว่าเธอจากไป แปดโมงเ...
คอร์ดเพลง แปดโมงเช้าวันอังคาร และ เนื้อร้อง แปดโมงเช้าวันอังคาร ของ Palmy ::ไม่อยากรู้วันเวลา เช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ ต้องรู้ว่าไม่มีเธอ รู้ว่าเธอจากไป แปดโมงเ...
* แปดโมงเEช้าวันอังG#คาร ถึงจC#mะนานที่ผ่าG#นมา ตอนAนั้นที่เธอEร่ำลา พูดBว่าเธอจะไป จ้องมองเEข็มนาฬิG#กา ช่วงเC#mวลาครั้งสุดG#ท้าย วันAนั้นเสียใจเท่าไหร่ ก็Bยังคงไม่ลืม Instru:E G#C#m G#A EB(2 Times)Eรู้บ้างC#mไหมว่าจะไป มันG#mไม่จบแค่นั้น เพรF#mาะวันแต่ละวัน มีบาดEแผลของวันก่อน เพราะวัC#mนนั้นแปดโมงเช้า ใG#mจฉันแทบขาดรอน รัF#mบรู้ทุกคำทุกตอน ที่บั่นBทอนหัวใจกัน ** เพราะC#mใจฉันแตกสลาย ไG#mปพร้อมกับคำลา แลF#mะฉันหมดศรัทธา ที่ว่าEรักนั้นนิรันดร์ เพราะC#mชีวิตได้ขาดหาย ไปG#mแล้วจากวันนั้น และF#mทุก ๆ วันอังคาร ก็ยังBคงไม่ลืมเธอ*** ไม่อยากEรู้วันเวG#ลา เช้าขึ้C#mนมาไม่อยากเG#จอ ต้อAงรู้ว่าไม่มีEเธอ รู้Bว่าเธอจากไป แปดโมงEเช้าวันอังG#คาร ฉันไม่C#mเคยจะเปลี่ยนG#ไป เจ็บAช้ำในใจอย่างไร ก็Bยังคงไม่ลืม Instru:E G#C#m G#A EB(2 Times)EE( ซ้ำ **, ***, * )Outro:E G#C#m G#A EB(2 Times)E
คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร | ทำนอง : รุ่งโรจน์ ผลหว้า | เรียบเรียง : จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ