แปดโมงเช้าวันอังคาร คอร์ด – Palmy

ไม่อยากรู้วันเวลา เช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ ต้องรู้ว่าไม่มีเธอ รู้ว่าเธอจากไป แปดโมงเช้าวันอังคาร ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไป เจ็บช้ำในใจอย่างไร ก็ยังคงไม่ลืม...
คอร์ดเพลง แปดโมงเช้าวันอังคาร และ เนื้อร้อง แปดโมงเช้าวันอังคาร ของ Palmy ::ไม่อยากรู้วันเวลา เช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ ต้องรู้ว่าไม่มีเธอ รู้ว่าเธอจากไป แปดโมงเ...
คอร์ดและเนื้อร้อง แปดโมงเช้าวันอังคาร ของ Palmy
* แปดโมงเEช้าวันอังG#คาร ถึงจC#mะนานที่ผ่าG#นมา ตอนAนั้นที่เธอEร่ำลา พูดBว่าเธอจะไป จ้องมองเEข็มนาฬิG#กา ช่วงเC#mวลาครั้งสุดG#ท้าย วันAนั้นเสียใจเท่าไหร่ ก็Bยังคงไม่ลืม Instru:E G#C#m G#A EB(2 Times)Eรู้บ้างC#mไหมว่าจะไป มันG#mไม่จบแค่นั้น เพรF#mาะวันแต่ละวัน มีบาดEแผลของวันก่อน เพราะวัC#mนนั้นแปดโมงเช้า ใG#mจฉันแทบขาดรอน รัF#mบรู้ทุกคำทุกตอน ที่บั่นBทอนหัวใจกัน ** เพราะC#mใจฉันแตกสลาย ไG#mปพร้อมกับคำลา แลF#mะฉันหมดศรัทธา ที่ว่าEรักนั้นนิรันดร์ เพราะC#mชีวิตได้ขาดหาย ไปG#mแล้วจากวันนั้น และF#mทุก ๆ วันอังคาร ก็ยังBคงไม่ลืมเธอ*** ไม่อยากEรู้วันเวG#ลา เช้าขึ้C#mนมาไม่อยากเG#จอ ต้อAงรู้ว่าไม่มีEเธอ รู้Bว่าเธอจากไป แปดโมงEเช้าวันอังG#คาร ฉันไม่C#mเคยจะเปลี่ยนG#ไป เจ็บAช้ำในใจอย่างไร ก็Bยังคงไม่ลืม Instru:E G#C#m G#A EB(2 Times)EE( ซ้ำ **, ***, * )Outro:E G#C#m G#A EB(2 Times)E
  • E
  • C#m or Db
  • A
  • B
  • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แปดโมงเช้าวันอังคาร - Palmy

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร | ทำนอง : รุ่งโรจน์ ผลหว้า | เรียบเรียง : จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ
* แปดโมงเช้าวันอังคาร ถึงจะนานที่ผ่านมา
ตอนนั้นที่เธอร่ำลา พูดว่าเธอจะไป
จ้องมองเข็มนาฬิกา ช่วงเวลาครั้งสุดท้าย
วันนั้นเสียใจเท่าไหร่ ก็ยังคงไม่ลืม
รู้บ้างไหมว่าจะไป มันไม่จบแค่นั้น
เพราะวันแต่ละวัน มีบาดแผลของวันก่อน
เพราะวันนั้นแปดโมงเช้า ใจฉันแทบขาดรอน
รับรู้ทุกคำทุกตอน ที่บั่นทอนหัวใจกัน----------** เพราะใจฉันแตกสลาย ไปพร้อมกับคำลา
และฉันหมดศรัทธา ที่ว่ารักนั้นนิรันดร์
เพราะชีวิตได้ขาดหาย ไปแล้วจากวันนั้น
และทุก ๆ วันอังคาร ก็ยังคงไม่ลืมเธอ----------*** ไม่อยากรู้วันเวลา เช้าขึ้นมาไม่อยากเจอ 
ต้องรู้ว่าไม่มีเธอ รู้ว่าเธอจากไป
แปดโมงเช้าวันอังคาร ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนไป 
เจ็บช้ำในใจอย่างไร ก็ยังคงไม่ลืม
(ซ้ำ **, ***, *)