แผลในใจ คอร์ด – อำพล ลำพูน

นี่หรือคือการตอบแทน ของคนที่รักและไว้ใจ น่าขอบใจที่เธอให้บทเรียนนี้ นี่หรือคือการตอบแทน ของคนที่รักและหวังดี หรือว่าเป็นวิธีที่เธอคุ้นเคย...
คอร์ดเพลง แผลในใจ และ เนื้อร้อง แผลในใจ ของ อำพล ลำพูน ::นี่หรือคือการตอบแทน ของคนที่รักและไว้ใจ น่าขอบใจที่เธอให้บทเรียนนี้ นี่หรือคือกา...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง แผลในใจ ของ อำพล ลำพูน
Intro:F AmDmGm C(2 Times)GmวันเวลากับคCวามไว้ใจ กับชีFวิตผู้Amชายหนึ่งDmคน Gmทุ่มลงไป ต้องCทุ่มลงไปเท่าไFหร่ Gmเพื่อจะมีผู้หCญิงคนหนึ่ง ไว้เFป็นเหมือนAmดังดวงใDmจ จะGmเสียอะไร จะเG7สียเท่าไหร่ ฉันBbพร้อมจะCทำ * (แต่) Gmความเป็นจริงที่เCธอให้มา ก็คือภาFพ เธอAmเดินจากDmไป Gmทิ้งกันไป มีCแผลในใจให้Fจำ ไGmด้แต่รอยแผลCลึกในใจ ที่Fเธอนั้นเAmป็นคนทDmำ กับGmภาพทรงจำ ที่G7ย้ำกระหน่ำ ซ้ำ Bb ๆ รอยแCผลA/C# ** นี่หรืDmอคือการตอบDm/Cแทน ของG/Bคนที่รักและไว้ใจ Bbน่าขอบใจ ที่เCธอให้บทเรียนFนี้ Asus4 A นี่หDmรือคือการตอบDm/Cแทน ของG/Bคนที่รักและหวังดี หBbรือว่าเป็น วิCธีที่เธอคุ้นเFคยGmวันเวลา กับคCวามสัมพันธ์ ไม่มีFค่าอะไAmร ต่อไDmGmถ้าคนเรา มันCไม่มีใจให้กัFGmจำอีกนานแผลนี้Cในใจ ที่เธFอให้Amเป็นรางDmวัล จะGmไม่มีวัน จะG7ต้องมาเจ็บซ้ำC ๆ รอยเก่า Instru:F AmDmGm C(2 Times)( ซ้ำ *,** )Outro:F AmDmGm C(2 Times)F
 • Gm
 • C
 • F
 • Am
 • Dm
 • G7
 • Bb or A#
 • A/C# (Slash)
 • G/B (Slash)
 • Asus4
 • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แผลในใจ - อำพล ลำพูน

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง: สุรักษ์ สุขเสวี;โอภาส พันธุ์ดี | ทำนอง: สมชัย ขำเลิศกุล, จาตุรนต์ เอมซ์บุตร | เรียบเรียง: สมชัย ขำเลิศกุล | อัลบั้ม: วัตถุไวไฟ
วันเวลากับความไว้ใจ กับชีวิตผู้ชายหนึ่งคน 
ทุ่มลงไป ต้องทุ่มลงไปเท่าไหร่
เพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง ไว้เป็นเหมือนดังดวงใจ 
จะเสียอะไร จะเสียเท่าไหร่ ฉันพร้อมจะทำ----------* (แต่) ความเป็นจริงที่เธอให้มา ก็คือภาพ
เธอเดินจากไป ทิ้งกันไป มีแผลในใจให้จำ
ได้แต่รอยแผลลึกในใจ ที่เธอนั้นเป็นคนทำ 
กับภาพทรงจำ ที่ย้ำกระหน่ำ ซ้ำ ๆ รอยแผล ----------** นี่หรือคือการตอบแทน ของคนที่รักและไว้ใจ
น่าขอบใจ ที่เธอให้บทเรียนนี้ 
นี่หรือคือการตอบแทน ของคนที่รักและหวังดี 
หรือว่าเป็น วิธีที่เธอคุ้นเคย----------วันเวลา กับความสัมพันธ์ ไม่มีค่าอะไร ต่อไป 
ถ้าคนเรา มันไม่มีใจให้กัน
จำอีกนานแผลนี้ในใจ ที่เธอให้เป็นรางวัล 
จะไม่มีวัน จะต้องมาเจ็บซ้ำ ๆ รอยเก่า
(ซ้ำ *,**)