แฟนใหม่ คอร์ด – K OTIC

แฟนใหม่ ที่เธอไม่เคยต้องการ เจ็บไปแล้วมันทรมาน ฉันเองก็พอเข้าใจ แต่เธอไม่เคยลืมแฟนเก่า ก็ยังไม่ควรคบใคร อย่ามาเล่นกับใจของคน แล้วไงแล้วใครทุกข์ทน ก็คนทั้งสองคนฉันและเธอ.....
คอร์ดเพลง แฟนใหม่ และ เนื้อร้อง แฟนใหม่ ของ K-OTIC ::แฟนใหม่ ที่เธอไม่เคยต้องการ เจ็บไปแล้วมันทรมาน ฉันเองก็พอเข้าใจ แต่เธอไม่เคยลืมแ...
คอร์ดเพลง แฟนใหม่ และ เนื้อร้อง แฟนใหม่ ของ K-OTIC ::แฟนใหม่ ที่เธอไม่เคยต้องการ เจ็บไปแล้วมันทรมาน ฉันเองก็พอเข้าใจ แต่เธอไม่เคยลืมแ...
Intro:F#mBm C#m(2 Times)F#m คนอย่างฉันมันอะไรก็ได้ ถ้าเธอต้องBmคอยเธอจะอย่างไร เธอจะทำอะC#mไรฉันก็ให้ F#m ก็ฉันมีเหตุผลที่ทำให้ใจสบาย ก็คนBmมันรักก็คนมันรัก อะไรอC#mะไรก็ยอม F#mและคนอย่างฉันยังไงก็ได้ ฉันก็ไม่Bmแคร์ที่เธอยังคอย ต้องการมีC#mใครอยู่ใกล้ ๆ F#m ก็แค่วันนี้ฉันรักเธอรู้ไหม อยากให้เธBmอรักฉันเพียงคนC#mเดียว อย่ามF#mารักกัน เธBmอยังคิดC#mถึงใคร เธอF#mยังฝังใจ กับBmคนที่ไม่C#mแคร์ คนF#mที่รักเธอ ทBmำไมไม่เหC#mลียวแล เลยได้F#mแค่เป็น * แฟF#mนใหม่ ที่เธอไม่เคยต้อBmงการ เจ็บไC#mปแล้วมันทF#mรมาน ฉันเองก็พอเข้Bmาใจ แต่เธอC#mไม่เคยลืมF#mแฟนเก่า ก็ยังไม่ควรคBmบใคร อย่ามC#mาเล่นกับใจขอF#mงคน แล้วไงแล้วใครทุกBmข์ทน ก็คนทั้C#mงสองคนฉันแลF#mะเธอ...Instru.:F#mBm C#m(2 Times)F#mBm C#m(4 Times)อึดอัดเF#mหมือนกัน ก็Bmฉันเพิ่งแC#mน่ใจ เธอเคยF#mเหงาไง ก็BmเลยมาคC#mบกัน ไม่ถืF#mอสาเลย แต่Bmว่ามันสC#mำคัญ อย่าให้F#mฉันเป็น... ( ซ้ำ * )Instru:F#mBm C#m(4 Times)เธอF#mจะรักใคร อBmยากไปทุกC#m ๆ ครา อย่างที่F#mฉันเป็น ( ซ้ำ * )Outro:F#mBm C#m(4 Times)
อัลบั้ม : Blacklist 2552