แฟนใหม่ คอร์ด – K OTIC

แฟนใหม่ ที่เธอไม่เคยต้องการ เจ็บไปแล้วมันทรมาน ฉันเองก็พอเข้าใจ แต่เธอไม่เคยลืมแฟนเก่า ก็ยังไม่ควรคบใคร อย่ามาเล่นกับใจของคน แล้วไงแล้วใครทุกข์ทน ก็คนทั้งสองคนฉันและเธอ.....
คอร์ดเพลง แฟนใหม่ และ เนื้อร้อง แฟนใหม่ ของ K-OTIC ::แฟนใหม่ ที่เธอไม่เคยต้องการ เจ็บไปแล้วมันทรมาน ฉันเองก็พอเข้าใจ แต่เธอไม่เคยลืมแ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง แฟนใหม่ ของ K-OTIC
Intro:F#mBm C#m(2 Times)F#m คนอย่างฉันมันอะไรก็ได้ ถ้าเธอต้องBmคอยเธอจะอย่างไร เธอจะทำอะC#mไรฉันก็ให้ F#m ก็ฉันมีเหตุผลที่ทำให้ใจสบาย ก็คนBmมันรักก็คนมันรัก อะไรอC#mะไรก็ยอม F#mและคนอย่างฉันยังไงก็ได้ ฉันก็ไม่Bmแคร์ที่เธอยังคอย ต้องการมีC#mใครอยู่ใกล้ ๆ F#m ก็แค่วันนี้ฉันรักเธอรู้ไหม อยากให้เธBmอรักฉันเพียงคนC#mเดียว อย่ามF#mารักกัน เธBmอยังคิดC#mถึงใคร เธอF#mยังฝังใจ กับBmคนที่ไม่C#mแคร์ คนF#mที่รักเธอ ทBmำไมไม่เหC#mลียวแล เลยได้F#mแค่เป็น * แฟF#mนใหม่ ที่เธอไม่เคยต้อBmงการ เจ็บไC#mปแล้วมันทF#mรมาน ฉันเองก็พอเข้Bmาใจ แต่เธอC#mไม่เคยลืมF#mแฟนเก่า ก็ยังไม่ควรคBmบใคร อย่ามC#mาเล่นกับใจขอF#mงคน แล้วไงแล้วใครทุกBmข์ทน ก็คนทั้C#mงสองคนฉันแลF#mะเธอ...Instru.:F#mBm C#m(2 Times)F#mBm C#m(4 Times)อึดอัดเF#mหมือนกัน ก็Bmฉันเพิ่งแC#mน่ใจ เธอเคยF#mเหงาไง ก็BmเลยมาคC#mบกัน ไม่ถืF#mอสาเลย แต่Bmว่ามันสC#mำคัญ อย่าให้F#mฉันเป็น... ( ซ้ำ * )Instru:F#mBm C#m(4 Times)เธอF#mจะรักใคร อBmยากไปทุกC#m ๆ ครา อย่างที่F#mฉันเป็น ( ซ้ำ * )Outro:F#mBm C#m(4 Times)
  • F#m or Gb
  • Bm
  • C#m or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แฟนใหม่ - K-OTIC

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม : Blacklist 2552
คนอย่างฉันมันอะไรก็ได้
ถ้าเธอต้องคอยเธอจะอย่างไร เธอจะทำอะไรฉันก็ให้
 ก็ฉันมีเหตุผลที่ทำให้ใจสบาย
ก็คนมันรักก็คนมันรัก อะไรอะไรก็ยอม
และคนอย่างฉันยังไงก็ได้
ฉันก็ไม่แคร์ที่เธอยังคอย ต้องการมีใครอยู่ใกล้ ๆ
 ก็แค่วันนี้ฉันรักเธอรู้ไหม 
อยากให้เธอรักฉันเพียงคนเดียว----------อย่ามารักกัน เธอยังคิดถึงใคร
เธอยังฝังใจ กับคนที่ไม่แคร์ คนที่รักเธอ
ทำไมไม่เหลียวแล เลยได้แค่เป็น----------* แฟนใหม่ ที่เธอไม่เคยต้องการ
เจ็บไปแล้วมันทรมาน ฉันเองก็พอเข้าใจ
แต่เธอไม่เคยลืมแฟนเก่า ก็ยังไม่ควรคบใคร
อย่ามาเล่นกับใจของคน แล้วไงแล้วใครทุกข์ทน
ก็คนทั้งสองคนฉันและเธอ...----------อึดอัดเหมือนกัน ก็ฉันเพิ่งแน่ใจ 
เธอเคยเหงาไง ก็เลยมาคบกัน ไม่ถือสาเลย
แต่ว่ามันสำคัญ อย่าให้ฉันเป็น...
(ซ้ำ *)
เธอจะรักใคร อยากไปทุก ๆ ครา อย่างที่ฉันเป็น
(ซ้ำ *)