แม่ คอร์ด – พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ ลูกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างซิ แม่อยู่เหงา ๆ เดี่ยวเดียวดาย เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า...
คอร์ดเพลง แม่ และ เนื้อร้อง แม่ ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ ลูกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างซิ แม่อยู่เหงา ๆ เดี่ยวเดียวดา...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง แม่ ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
Intro:A EF#mA EF#m EEกี่วันAคืนจะผ่านไป กี่Eฤดูจะผ่านมา แม่ก็F#mยังเฝ้าคอยลูกกEลับ นับDวันเวลาเจ้าEโตแล้วไป F#mสร้างครอบครัวใหม่ ไม่Eหันมาสนใจแม่เAลย แม่ถAนอมเลี้ยงลูกรัก รักเEกินรักยิ่งสิ่งใด ไม่ให้F#mใครทำร้ายให้ลูกเEจ็บ แม่Dทำงานหนัก ให้Eลูกสบาย F#mเมื่อเจ้าโตใหญ่ เป็นคนEดีมีค่าของสังAคม แม่ทั้งDห่วงหวง คิดEถึงดวงใจ ลูF#mกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างEซิ แม่Dอยู่เหงา ๆ เEดี่ยวเดียวดาย เฝ้าF#mคอยคิดหวังว่า ลูกจะEมา แต่ไม่Dมีเลย หรือEลืมแม่แล้วลูAกจ๋าInstru.:AEDF#m(2 Times)A EF#mA EF#m EEแม่ทั้งDห่วงหวง คิดEถึงดวงใจ ลูF#mกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างEซิ แม่Dอยู่เหงา ๆ เEดี่ยวเดียวดาย เฝ้าF#mคอยคิดหวังว่า ลูกจะEมา แต่ไม่Dมีเลย หรือEลืมแม่แล้วลูAกจ๋า ถึงอย่างAนี้แม่ก็รัก แม่จะEรอ รอ รอ คงสัF#mกวัน ลูกอาจจะคิดถึงEแม่ แม่เฝ้าDมองดูอยู่Eข้างเสมอ ถ้าF#mมีเวลากลับมาหาแม่สักEที นะลูกAจ๋า Outro:EF#mEA(8 Times)Fade Out
  • A
  • E
  • F#m or Gb
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แม่ - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
กี่วันคืนจะผ่านไป กี่ฤดูจะผ่านมา
แม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับ
นับวันเวลาเจ้าโตแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ 
ไม่หันมาสนใจแม่เลย----------แม่ถนอมเลี้ยงลูกรัก รักเกินรักยิ่งสิ่งใด
ไม่ให้ใครทำร้ายให้ลูกเจ็บ แม่ทำงานหนัก ให้ลูกสบาย
เมื่อเจ้าโตใหญ่ เป็นคนดีมีค่าของสังคม----------แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ
ลูกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างซิ
แม่อยู่เหงา ๆ เดี่ยวเดียวดาย
เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา
แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า----------แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ
ลูกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างซิ
แม่อยู่เหงา ๆ เดี่ยวเดียวดาย
เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา
แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า----------ถึงอย่างนี้แม่ก็รัก
แม่จะรอ รอ รอ คงสักวัน ลูกอาจจะคิดถึงแม่
แม่เฝ้ามองดูอยู่ข้างเสมอ
ถ้ามีเวลากลับมาหาแม่สักที นะลูกจ๋า
Fade Out