แสงดาวแห่งหัวใจ คอร์ด - มอส ปฏิภาณ

เธอคือแสงดาวแห่งหัวใจ เธอคือแสงไฟแห่งชีวิต จะวันนี้หรือวันไหน สิ่งเดียวที่ฉันคิด ฉันจะต้องอยู่เพื่อเธอ เธอคือแสงดาวที่สวยงาม เธอช่างงดงามอยู่เสมอ ไม่ว่าดีหรือว่าร้าย ก็อยากจะบอกเธอ จะรักเธอตราบจนวันสุดท้าย
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง แสงดาวแห่งหัวใจ และเนื้อร้อง แสงดาวแห่งหัวใจ มอส ปฏิภาณ เนื้อร้อง::เธอคือแสงดาวแห่งหัวใจ เธอคือแสงไฟแห่งชีวิต จะวันนี้หรือวันไหน สิ่งเดียวที่ฉันคิด... คอร์ด เพลง แสงดาวแห่งหัวใจ มอส ปฏิภาณ, คอร์ด แสงดาวแห่งหัวใจ, แสงดาวแห่งหัวใจ คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด แสงดาวแห่งหัวใจ ของ มอส ปฏิภาณ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Gsus4  GCm  BbFm  BbEbBbEbมีแค่คืนมืดมิด  กับGmชีวิตที่มันมืดมน
ทุกข์G#ทน Bbอยู่ในความเงียบEbเหงาBb
Ebเหมือนไม่มีจุดหมาย Gm มีแต่ความว่างCmเปล่า
เป็G#mนเพื่อนเก่า Bbที่ฉันคุ้นEbเคย----------* แล้ววันG#หนึ่งเธอก็Bbเดินเข้าCmมา
เข้ามาเปG#ลี่ยนหนึ่งใจใBbห้มีความหEbมาย
เพิ่งรู้G#สึกว่าBbชีวิต มีGmค่าเท่Cmาไร ที่ได้Fmใช้มันไปเพื่อรักBbเธอ----------**Ebธอคือแสงดาวแห่งGmหัวใจ FmเธอคือแสงBbไฟแห่งEbชีวิต
จะวัGmนนี้หรือวันไหน สิ่งเCmดียวที่ฉันคิด
Fmฉันจะต้องอยู่เพื่อBbเธอ Ebเธอคือแสงดาวที่สวยGmงาม
Fmธอช่างงดBbงามอยู่เEbสมอ ไม่ว่Gmาดีหรือว่าร้าย
ก็CmอยากจะบอกBbเธอ จะFmรักเธอตราBbบจนวันสุดEbท้าย(Bb)
Ebใจที่เคยพ่ายแพ้  มันอ่อนGmแอเหลือเกินวันนั้น
ทุG#กวัน เBbจอะแต่สิ่งร้ายEb(Bb)
Ebคนหลงทางอย่างฉัน Gmมันไม่มีที่Cmไป
ฉันG#mท้อใจ Bbอยู่บนทางวEbกวน
Instru:G# BbEb(2 Times)( ซ้ำ *, ** )ไม่ว่าGmดีหรือว่าร้าย ก็อCmยากจะบอกBbเธอ
จะFmรักเธอตรBbาบจนวันสุดEbท้าย
คอร์ดเริ่มต้น
  • Bb or A#Chord key_bb
  • CmChord key_c
  • Eb or D#Chord key_eb
  • FmChord key_f
  • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: แสงดาวแห่งหัวใจ - มอส ปฏิภาณ

คำร้อง/ทำนอง : คนภาคบ่าย | เรียบเรียง : ธนา ลวสุต
มีแค่คืนมืดมิด กับชีวิตที่มันมืดมน
ทุกข์ทน อยู่ในความเงียบเหงา
เหมือนไม่มีจุดหมาย มีแต่ความว่างเปล่า
เป็นเพื่อนเก่า ที่ฉันคุ้นเคย----------* แล้ววันหนึ่งเธอก็เดินเข้ามา
เข้ามาเปลี่ยนหนึ่งใจให้มีความหมาย
เพิ่งรู้สึกว่าชีวิต มีค่าเท่าไร ที่ได้ใช้มันไปเพื่อรักเธอ----------** เธอคือแสงดาวแห่งหัวใจ เธอคือแสงไฟแห่งชีวิต
จะวันนี้หรือวันไหน สิ่งเดียวที่ฉันคิด
ฉันจะต้องอยู่เพื่อเธอ เธอคือแสงดาวที่สวยงาม
เธอช่างงดงามอยู่เสมอ ไม่ว่าดีหรือว่าร้าย
ก็อยากจะบอกเธอ จะรักเธอตราบจนวันสุดท้าย----------ใจที่เคยพ่ายแพ้ มันอ่อนแอเหลือเกินวันนั้น
ทุกวัน เจอะแต่สิ่งร้าย ๆ คนหลงทางอย่างฉัน
มันไม่มีที่ไป ฉันท้อใจอยู่บนทางวกวน----------(ซ้ำ * , **) ----------ไม่ว่าดีหรือว่าร้าย ก็อยากจะบอกเธอ
จะรักเธอตราบจนวันสุดท้าย