แสดงอาการ คอร์ด – เม้ก อภิสิทธิ์

จนต้องแสดงอาการ ของหัวใจ มันถูกรุกราน จนเป็นแผลบ่เซา ที่ทนอยู่กะย้อน ฮักเจ้ามันฮัก คนที่บ่ปาก บ่แม่นว่าบ่ฮู้สึก จนต้องแสดงอาการ ของหัวใจ มันเกินต้านทาน ย้อนว่าแผลมันลึก...
คอร์ดเพลง แสดงอาการ และ เนื้อร้อง แสดงอาการ ของ เม้ก อภิสิทธิ์ ::จนต้องแสดงอาการ ของหัวใจ มันถูกรุกราน จนเป็นแผลบ่เซา ที่ทนอยู่กะย้อน ฮักเจ้ามันฮ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง แสดงอาการ ของ เม้ก อภิสิทธิ์
Intro:FC/EDm CBb Cบ่ได้เป็นFหิน ที่บ่มีความC/Eฮู้สึก ทุ่มเทใส่ใจ ลงไDmปกะยัง... บ่ถึง... Bbใจ ของเCจ้า ถ้าเซาฮักกัFน กะจักสิจ่งเอาไว้เฮ็ดC/Eหยัง สถานะที่เป็นได้Dmแค่ คนคั่นกลาง มันเจ็Bbบ อีหลีC * สิ่Amงดี ๆ ที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น มื้Dmอนี้เทไปให้เขา ความเป็นAmเรา มันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ เหยียบDmย่ำด้วยคำว่า บ่แคร์ มักจุBbกคักแหน่ แต่กะเCว้าบ่ได้ ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ โอ้ ๆ โอ๊ย มันทรมาน. ** จนต้องแสFดงอาการ ของหัวใC/Eจ มันถูกรุกDmราน จนเป็นแผลบ่เCซา ที่ทนBbอยู่กะย้อน ฮักAmเจ้ามันฮัก คนที่บ่Gmปาก บ่แม่นว่าบ่ฮู้สึCก จนต้องแสFดงอาการ ของหัวC/Eใจ มันเกินต้านทDmาน ย้อนว่าแผลมันCลึก ที่Bbเก็บทุกอย่าง บ่Amแม้นว่าปึก น้ำGmตามันไหลมาบ่เซCา (มันอดเอาบ่ไหวแล้Fว)Instru.:FDm CBb AmGm Cบ่ได้เป็นFหิน ที่บ่มีความฮู้C/Eสึก เฮ็ดดีนำใจ ลงDmไปกะยังบ่ถึง Bbใจของเจ้Cา ถ้าเซาฮักกัFน กะบอกแหน่จักหน่อยเป็นหC/Eยั่ง สถานะที่เป็น เหลือแDmค่คนคั่นกลาง มันเจ็BbบอีหลีC ( ซ้ำ *, **, ** )Bbที่เก็บทุกอย่าง บ่แAmม้นว่าปึก น้ำGmตามันไหลมาบ่เCซา ที่เสียเจ้ามันเลยทนบ่ได้ Outro:Bb AmGm CF
  • F
  • C/E (Slash)
  • Dm
  • Bb or A#
  • C
  • Am
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : แสดงอาการ - เม้ก อภิสิทธิ์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : อ. ปรีชา ปัดภัย | เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน, ยศดนัย ภู่ทอง | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
บ่ได้เป็นหิน ที่บ่มีความฮู้สึก 
ทุ่มเทใส่ใจ ลงไปกะยัง... บ่ถึง... ใจ ของเจ้า 
ถ้าเซาฮักกัน กะจักสิจ่งเอาไว้เฮ็ดหยัง 
สถานะที่เป็นได้แค่ คนคั่นกลาง มันเจ็บ อีหลี ----------* สิ่งดี ๆ ที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น มื้อนี้เทไปให้เขา
ความเป็นเรา มันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ
เหยียบย่ำด้วยคำว่า บ่แคร์ มักจุกคักแหน่ แต่กะเว้าบ่ได้
ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ โอ้ ๆ โอ๊ย มันทรมาน----------** จนต้องแสดงอาการ ของหัวใจ 
มันถูกรุกราน จนเป็นแผลบ่เซา
ที่ทนอยู่กะย้อน ฮักเจ้ามันฮัก คนที่บ่ปาก บ่แม่นว่าบ่ฮู้สึก 
จนต้องแสดงอาการ ของหัวใจ 
มันเกินต้านทาน ย้อนว่าแผลมันลึก 
ที่เก็บทุกอย่าง บ่แม้นว่าปึก
น้ำตามันไหลมาบ่เซา (มันอดเอาบ่ไหวแล้ว)----------บ่ได้เป็นหิน ที่บ่มีความฮู้สึก 
เฮ็ดดีนำใจ ลงไปกะยังบ่ถึง ใจของเจ้า 
ถ้าเซาฮักกัน กะบอกแหน่จักหน่อยเป็นหยั่ง 
สถานะที่เป็น เหลือแค่คนคั่นกลาง มันเจ็บอีหลี 
(ซ้ำ *, **, **)
ที่เก็บทุกอย่าง บ่แม้นว่าปึก
น้ำตามันไหลมาบ่เซา ที่เสียเจ้ามันเลยทนบ่ได้