โจทย์รัก คอร์ด - เล้าโลม

หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ ไม่อยากเสียใครซักคน แต่วันนี้ต้องตัดสินใจ โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง โจทย์รัก และเนื้อร้อง โจทย์รัก เล้าโลม เนื้อร้อง::หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ ไม่อยาก... คอร์ดเพลงของ เล้าโลม, คอร์ด โจทย์รัก, โจทย์รัก คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด โจทย์รัก ของ เล้าโลม คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:C G/BAm GF EmDm GCในคืนเหน็บG/Bหนาว มAmองฟ้าไม่เจอแสGงใด
มันไFร้ชีวิต ทุกEmอย่างมันตาย เมื่อDmคนที่รักทิ้งไG
กลับเป็นเCธอที่เดินเข้G/Bามา หยิบAmยื่นเอาความรักGให้
ช่วยFฟื้นชีวิต มาEmปลุกหัวใจ Dmให้มีแรงเหมือนเGดิม----------* ความFรักที่แตกสGลาย Emก่อขึ้นใหม่อีกAmครั้ง
ชีFวิตที่เคยGสิ้นหวัง เริ่มCจะสดใส
แต่แFล้วในวันGนี้ เธอคนEmเดิมที่เคย จากAmฉันไป G
กลับมาFขอคืนวันเก่า ๆ ให้เGราเป็นเหมือนเดิม----------** หนึ่งCคนทิ้งG/Bเราให้ตาย อีAmกคนให้Gลมหายใจ
หนึ่งFทาง คือEmรักจริง อีกDmทางก็รักฝังGใจ
ไม่อCยากเสียG/Bใครซักคน แต่Amวันนี้ต้องGตัดสินใจ
โจทย์คFวามรักจะEmจบเช่Amนไร Dmยังไม่รู้หัวGใจตัวเอง
Instru.:AmFAmGถ้าCรู้ต้องเป็นแบG/Bบนี้ ให้มันAmตายยังดีซะกGว่า
หลับFไม่ต้องฟื้น ดีกว่าEmตื่นขึ้นมา ทำDmลายใจของใGคร
( ซ้ำ *, ** )Instru:AmFAmG( ซ้ำ ** )C G/B Am G โจทย์FความรักจEmะจบเช่Amนไร
Dmยังไม่รู้หัวใGจตัวเอง
Outro:C G/BAm GF EmDm GC
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AmChord key_a
 • CChord key_c
 • DmChord key_d
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: โจทย์รัก - เล้าโลม

เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ | ทำนอง : เอกชัย จุลภมรศรี
ในคืนเหน็บหนาว มองฟ้าไม่เจอแสงใด
มันไร้ชีวิตทุกอย่างมันตายเมื่อคนที่รักทิ้งไป
กลับเป็นเธอที่เดินเข้ามา หยิบยื่นเอาความรักให้
ช่วยฟื้นชีวิต มาปลุกหัวใจให้มีแรงเหมือนเดิม----------* ความรักที่แตกสลาย ก่อขึ้นใหม่อีกครั้ง
ชีวิตที่เคยสิ้นหวังเริ่มจะสดใส
แต่แล้วในวันนี้ เธอคนเดิมที่เคยจากฉันไป
กลับมาขอคืนวันเก่า ๆ ให้เราเป็นเหมือนเดิม----------** หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ
หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ
ไม่อยากเสียใครซักคน แต่วันนี้ต้องตัดสินใจ
โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง----------ถ้ารู้ต้องเป็นแบบนี้ ให้มันตายยังดีซะกว่า
หลับไม่ต้องฟื้นดีกว่าตื่นขึ้นมาทำลายใจของใคร----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) ----------โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง