โจทย์รัก คอร์ด – เล้าโลม

หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ ไม่อยากเสียใครซักคน แต่วันนี้ต้องตัดสินใจ โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง...
คอร์ดเพลง โจทย์รัก และ เนื้อร้อง โจทย์รัก ของ เล้าโลม ::หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ ไม่อยาก...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง โจทย์รัก ของ เล้าโลม
Intro:C G/BAm GF EmDm GCในคืนเหน็บG/Bหนาว มAmองฟ้าไม่เจอแสGงใด มันไFร้ชีวิต ทุกEmอย่างมันตาย เมื่อDmคนที่รักทิ้งไGป กลับเป็นเCธอที่เดินเข้G/Bามา หยิบAmยื่นเอาความรักGให้ ช่วยFฟื้นชีวิต มาEmปลุกหัวใจ Dmให้มีแรงเหมือนเGดิม * ความFรักที่แตกสGลาย Emก่อขึ้นใหม่อีกAmครั้ง ชีFวิตที่เคยGสิ้นหวัง เริ่มCจะสดใส แต่แFล้วในวันGนี้ เธอคนEmเดิมที่เคย จากAmฉันไป G กลับมาFขอคืนวันเก่า ๆ ให้เGราเป็นเหมือนเดิม ** หนึ่งCคนทิ้งG/Bเราให้ตาย อีAmกคนให้Gลมหายใจ หนึ่งFทาง คือEmรักจริง อีกDmทางก็รักฝังGใจ ไม่อCยากเสียG/Bใครซักคน แต่Amวันนี้ต้องGตัดสินใจ โจทย์คFวามรักจะEmจบเช่Amนไร Dmยังไม่รู้หัวGใจตัวเองInstru.:AmFAmGถ้าCรู้ต้องเป็นแบG/Bบนี้ ให้มันAmตายยังดีซะกGว่า หลับFไม่ต้องฟื้น ดีกว่าEmตื่นขึ้นมา ทำDmลายใจของใGคร ( ซ้ำ *, ** )Instru:AmFAmG( ซ้ำ ** )C G/B Am G โจทย์FความรักจEmะจบเช่Amนไร Dmยังไม่รู้หัวใGจตัวเอง Outro:C G/BAm GF EmDm GC
  • C
  • G/B (Slash)
  • Am
  • G
  • F
  • Em
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : โจทย์รัก - เล้าโลม

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ | ทำนอง : เอกชัย จุลภมรศรี
ในคืนเหน็บหนาว มองฟ้าไม่เจอแสงใด
มันไร้ชีวิต ทุกอย่างมันตาย เมื่อคนที่รักทิ้งไป
กลับเป็นเธอที่เดินเข้ามา หยิบยื่นเอาความรักให้
ช่วยฟื้นชีวิต มาปลุกหัวใจ ให้มีแรงเหมือนเดิม----------* ความรักที่แตกสลาย ก่อขึ้นใหม่อีกครั้ง 
ชีวิตที่เคยสิ้นหวัง เริ่มจะสดใส
แต่แล้วในวันนี้ เธอคนเดิมที่เคย จากฉันไป 
กลับมาขอคืนวันเก่า ๆ ให้เราเป็นเหมือนเดิม----------** หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ
หนึ่งทาง คือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ
ไม่อยากเสียใครซักคน แต่วันนี้ต้องตัดสินใจ
โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง----------ถ้ารู้ต้องเป็นแบบนี้ ให้มันตายยังดีซะกว่า
หลับไม่ต้องฟื้น ดีกว่าตื่นขึ้นมา ทำลายใจของใคร
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
 โจทย์ความรักจะจบเช่นไร 
ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง