โดดดิด่ง คอร์ด – BNK48

จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาย แต่ถืกใจซุมตะเฮา ความหมองเศร้าจนบ่เหลือ แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะโดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดิโด...
คอร์ดเพลง โดดดิด่ง และ เนื้อร้อง โดดดิด่ง ของ BNK48 ::จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาย แต่ถืกใจซุมตะเฮ...
คอร์ดเพลง โดดดิด่ง และ เนื้อร้อง โดดดิด่ง ของ BNK48 ::จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาย แต่ถืกใจซุมตะเฮ...
Intro:BmGABm* เอิ้นอีGหยังบ่ฮู้ แต่จังDหวะถืกใจ ซวนกันEmไปแมะสู Aสิยืนอยู่เฮ็ดอีหBmยัง **Bm ชาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี G ดาดีด่า ดีดา ดีด่า Aดีดาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี ดDา... A/C#ด๋า Bmดา Aชาดีดา ดีดา ด้า ชาดีดา ดี ดา F#mชาดีด่า ดีดา ด้า Dดา A/C#ด๋า ดBmA Bmยามมีบุญมีงาน พี่น้องพากันแตกอยู่ถ่วนถ่วน พากันไปฟ้Gอนไปฮ่อนไปม่วน พากันมาDลุม A/C#ตุ้ม โBmฮม Bmจั๊กจังหวะอีหยัง บ่ค่อยคุ้นเคยกับหมู่ข่อยเลย สะกิดจังหGวะในใจเฮาเสย จนเหมิ่ดควาDมเหงA/C#าเศร้ารBmะทม Aแดดสิฮ้อนป่านได๋ บ่มีผู้ได๋สิแล่นเข้าห่ม แฮ่งระF#mดมหมู่พวกมาม่วนกุ้มBmทีบ Aฟ้อนใส่เสียงเครื่องสาย ลายม่F#mวนม่วนม่วน กวั้กมือEmซวนกันAอยู่ไหว่ไBmหว่ ( ซ้ำ * )*** จังหวะมัBmนห้าว จ้าวม่วนเอาพอGโล มีฮอดโอ้ละDน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหAมาย แต่ถืกใจซุมตะเBmฮา ความหมองเศร้าจนบ่เหลืGอ แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้นA เป็นจังหวะ โดดดิด่งBm โดดดิGด่ง โดดดิDด่ง โดดิโดดิโดดิEโด่ โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดBmดิด่ง ( โดดดิด่ง โดดดิ(G)ด่ง โดดดิ(D)ด่ง โดดิโดดิโดดิ(E)โด่ โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโด(Bm)ดิด่ง ) โดดEmดิด่ง โดดิโAดดิโดBmดิด่ง จนว่าGหลงส่นฟ้อนAใส่ลายพิณ โดBmดดิด่ง ( ซ้ำ ** )Bmยามมีบุญมีงาน ไทบ้านพากันมาตุ้มมาโฮม มาซ่อยเหลือGกันทั้งพระทั้งโยม ระดมกันDมา A/C#เอา บุBmBmมีแต่ความม่วนซื่น น้ำใจไทบ้านเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เห็นแต่รอยGยิ้มคนมาเอาบุญ ฟ้อนกันจนDมุ่น A/C#อุ้ย ปุ้Bmย ฟ้Aอนใส่เสียงเครื่องสาย ลายF#mม่วน ม่วนม่วน กวั้กมือEmซวน กันอAยู่ไหว่ไBmหว่ เAอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหDวะถืกใจ ซวนกันEmไปแมะสู A สิยืนอยู่เฮ็ดอีBmหยัง ( ซ้ำ ***, *** )จนว่าGหลงส่นฟ้อนAใส่ลายพิณ โดBmดดิด่ง ( ซ้ำ ** )Instru:Bm(12 Times)
เนื้อร้อง : ยุ้ย มานะศักดิ์ | โปรดิวเซอร์ : จินนี่ ภูไท | Ost. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้