โปรดส่งใครมารักฉันที คอร์ด – Instinct

โปรดส่งใครมารักฉันที อยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไป อยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไร มีจริงใช่ไหม โปรดส่งใครมาเป็นคู่กัน ที่ไม่ทำให้ฉันเดียวดาย ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจ และได้รักใครกั...
คอร์ดเพลง โปรดส่งใครมารักฉันที และ เนื้อร้อง โปรดส่งใครมารักฉันที ของ Instinct ::โปรดส่งใครมารักฉันที อยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไป อยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไร มีจร...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง โปรดส่งใครมารักฉันที ของ Instinct
Intro:GCGCจะต้องเGหงากันอีกCนานไหม ต้องนั่งGถอนใจอีกกี่Cครั้ง จะต้องGพบเจอเรื่D/F#องราวที่Emผิดหวัง กี่ครั้งถึงพAmอใจ D เปิดเพลงGรักฟังอยู่Cคนเดียว มีรักข้Gางเดียวมันเปลี่ยCวหัวใจ มองไปGรอบตัวD/F#ก็ยังไม่เห็Emนใคร ทำDไมต้องเGป็นเรา * คอยปลอบตัวเAmองต้องมีสักBmวัน ที่เจCอคนที่เขาจริEmงใจ ยังคอยบอกตัวAmเอง ว่าต้องมีสักBmวัน แต่ว่าCมัน ก็ไม่รู้เมื่อไDหร่ ** โปรดส่งใครมารักCฉันที Dอยู่อย่างนี้มันหนBmาวเกินไป Emอยากจะรู้รักAmแท้มันเป็นเช่นEbไร มีจริงใช่ไGหม โปรดส่งใครมาเป็Cนคู่กันD ที่ไม่ทำให้Bmฉันเดียวดาย Emช่วยมาทำให้ฉันAmเข้าใจ และได้รักใDครกับเขาสักคGรั้ง Instru.:GCGCมันอ้างว้GางจนทนไCม่ไหว พยายามห้Gามใจ ไม่ได้สักCวัน อยากจGะรู้จริงD/F#ว่าคนเขาEmรักกันมันเDป็นเช่นGไร Instru:GGCCGGCCCCCC( ซ้ำ *, ** )Cโว้ว... โฮBm... โฮ... โฮ... Cโฮ... D กับเขาสักคAmรั้ง Bmช่วยมาทำให้ฉันเCข้าใจ และได้รักใDครกับเขาสักครั้ง Outro:GGGG
  • G
  • C
  • D/F# (Slash)
  • Em
  • Am
  • D
  • Bm
  • Eb or D#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : โปรดส่งใครมารักฉันที - Instinct

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ปรียวิศว์ นิลจุลกะ | เรียบเรียง : เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน, Instinct
จะต้องเหงากันอีกนานไหม ต้องนั่งถอนใจอีกกี่ครั้ง
จะต้องพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวัง 
กี่ครั้งถึงพอใจ เปิดเพลงรักฟังอยู่คนเดียว 
มีรักข้างเดียวมันเปลี่ยวหัวใจ
มองไปรอบตัวก็ยังไม่เห็นใคร ทำไมต้องเป็นเรา----------* คอยปลอบตัวเองต้องมีสักวัน ที่เจอคนที่เขาจริงใจ
ยังคอยบอกตัวเอง 
ว่าต้องมีสักวัน แต่ว่ามัน ก็ไม่รู้เมื่อไหร่----------** โปรดส่งใครมารักฉันที อยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไป 
อยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไร มีจริงใช่ไหม
โปรดส่งใครมาเป็นคู่กัน ที่ไม่ทำให้ฉันเดียวดาย 
ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจ และได้รักใครกับเขาสักครั้ง ----------มันอ้างว้างจนทนไม่ไหว พยายามห้ามใจ ไม่ได้สักวัน
อยากจะรู้จริงว่าคนเขารักกันมันเป็นเช่นไร
(ซ้ำ *, **)
โว้ว... โฮ... โฮ... โฮ... โฮ... กับเขาสักครั้ง 
ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจ และได้รักใครกับเขาสักครั้ง