โรงเรียนของหนู คอร์ด – พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

โรงเรียนมีครูหนึ่งคน ครูผู้เสียสละตน อดทนอยู่ห่างไกลความสบาย ใช่จะวอนให้เห็นใจ ความสำนึกต่อเพื่อนไทย ไทยกับไทยใยแตกต่างกัน...
คอร์ดเพลง โรงเรียนของหนู และ เนื้อร้อง โรงเรียนของหนู ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::โรงเรียนมีครูหนึ่งคน ครูผู้เสียสละตน อดทนอยู่ห่างไกลความสบาย ใช่จะวอนให้เห็นใจ ค...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง โรงเรียนของหนู ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
Intro:GEmAmDGสายลมหนาวพัดโบกโบย Emพริ้วดูแล้วสวยใสใส Amเย็นลมเย็นไหวไหวสวยDงาม Gบ้านอยู่ไกลทุรกัน Emดารโรงเรียนอยู่หลังเขา Amมีแต่เราพวกเราไม่มีDใคร * ยามร้Emอนแสนร้อน ยามหนาวก็หนDาวถึงใGจ ไม่มีผ้าห่มAmคลุม... กDาย ** Gโรงเรียนมีครูหนึ่งคน Emครูผู้เสียสละตน Amอดทนอยู่ห่างไกลความสDบาย ใGช่จะวอนให้เห็นใจ Emความสำนึกต่อเพื่อนไทย Amไทยกับไทยใยแตกต่างDกัน*** โรงเEmรียนของหนู อยู่ไกDลไกล๊ไกล อยากEmให้คุณคุณหันมอDง โรงเรียนของหนู Instru:GEmAmD(2 Times)D( ซ้ำ *, **, *** )
  • G
  • Em
  • Am
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : โรงเรียนของหนู - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
สายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใส
เย็นลมเย็นไหวไหวสวยงาม
บ้านอยู่ไกลทุรกัน 
ดารโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใคร----------* ยามร้อนแสนร้อน 
ยามหนาวก็หนาวถึงใจ ไม่มีผ้าห่มคลุม... กาย----------** โรงเรียนมีครูหนึ่งคน ครูผู้เสียสละตน 
อดทนอยู่ห่างไกลความสบาย
ใช่จะวอนให้เห็นใจ ความสำนึกต่อเพื่อนไทย 
ไทยกับไทยใยแตกต่างกัน----------*** โรงเรียนของหนู อยู่ไกลไกล๊ไกล
อยากให้คุณคุณหันมอง โรงเรียนของหนู
(ซ้ำ *, **, ***)