โลกาภิวัตน์ คอร์ด – The Sun

ชีวิตโลกาภิวัฒน์ ชีวิตดูจะพัฒนา มีไฮ เทคโนโลยี ยุคข้อมูลข่าวสารก็เข้ามา ลา ความรู้อันเป็นเท็จ ลาศรัทธาลัทธิงมงาย มี ความคิดและชีวิต มีทั้งเหตุปละผลให้แน่ใจ * โลกนี้เปลี่ยนแปรไป ส่งผลต่อกับสิ่งดีสิ่งเล...
คอร์ดเพลง โลกาภิวัตน์ - The Sun

เนื้อเพลง : โลกาภิวัตน์ - The Sun

ศิลปิน: The Sun | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง | อัลบั้ม : ถนนพระอาทิตย์

ชีวิตโลกาภิวัฒน์ ชีวิตดูจะพัฒนา มีไฮ เทคโนโลยี ยุคข้อมูลข่าวสารก็เข้ามา ลา ความรู้อันเป็นเท็จ ลาศรัทธาลัทธิงมงาย มี ความคิดและชีวิต มีทั้งเหตุปละผลให้แน่ใจ * โลกนี้เปลี่ยนแปรไป ส่งผลต่อกับสิ่งดีสิ่งเลว ปนเป ** ชีวิตโลกาภิวัฒน์ จงระมัดระวัง ชีวิตโลกาภิวัฒน์ ไปอย่างรู้ทิศทาง ชีวิตโลกาภิวัฒน์ จงระมัดระวัง ชีวิตโลกาภิวัฒน์ชีวิตโลกาภิวัฒน์ ชีวิตดูจะพัฒนา โบ ราณจะ พังทลาย สิ่งใหม่ ๆ หลากหลายก็เข้ามา ยอม จะเป็นอารยะ ยอมจนวัฒนธรรมกลาย ยอม จำนนความเจริญ ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเต็มใจ (ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **, **)

ขยายกรอบเนื้อร้อง