โสดนะ คอร์ด – ป๊ายปาย โอริโอ้

โสดฉันโสดนะตอนนี้ ยังไม่มีใครให้เดินควงแขน โสดฉันยังไม่มีแฟน เธออยากจะลองคบดูไหม โสดฉันโสดนะตอนนี้ เธอจะมีใจให้บ้างรึเปล่า ถ้ารักไม่ใช่แค่ชั่วคราว...
คอร์ดเพลง โสดนะ และ เนื้อร้อง โสดนะ ของ ป๊ายปาย โอริโอ้ ::โสดฉันโสดนะตอนนี้ ยังไม่มีใครให้เดินควงแขน โสดฉันยังไม่มีแฟน เธออยากจะลองคบดูไหม...
คอร์ดเพลง โสดนะ และ เนื้อร้อง โสดนะ ของ ป๊ายปาย โอริโอ้ ::โสดฉันโสดนะตอนนี้ ยังไม่มีใครให้เดินควงแขน โสดฉันยังไม่มีแฟน เธออยากจะลองคบดูไหม...
Intro:EBC#mAEBC#mA(2 Times)BE ยังเหมือนเดิม ๆ กับทุก ๆB วันที่ผ่านมา C#mยังใช้เวลาอยู่กับตัวBเอง ฉันยัง ไม่มีใAคร Bน้านันนานันนา... E ที่เห็นฉันคุย ก็เป็นแค่G#mเพื่อนกัน ก็เท่าC#mนั้น ไม่ได้Aมากมาย ไม่ไBด้คิดไปไกล *C#m อยากมีใครสัG#mกคน ดูแลหัวAใจฉัน คน ๆ Bนั้น คือเธอจะได้ไหม C#m อยากให้เธอ นั้นG#mมองที่ตรง หัวAใจฉัน B ยังมีที่ว่าง ให้เธออEยู่นะ...B ** Eโสด ฉันG#mโสดนะตC#mอนนี้ ยังไม่AมีใครใBห้เดินควงแEขน Eโสด ฉันG#mยังไม่มีแC#mฟน A เธออยากจะBลองคบดูไEหม Eโสด ฉันG#mโสดนะตC#mอนนี้ เธอจะAมีใจใBห้บ้างรึเปEล่า ถ้าEรัก ไG#mม่ใช่แค่ชั่วคC#mราว ... AตลอดชีBวิตเลยได้ไEหม (B) Instru:EC#mA BEEC#mAB( ซ้ำ *, ** )A อย่าบอกว่Bารักใครนอกจากฉัน Outro:EC#mA BE
คำร้อง/ทำนอง : นิคติกร จุลวัน | เรียง/เรียง : เบสท์ สิงห์มิวสิค