โอกาส (เพลงประกอบสารคดีชุด คนจนเมือง) คอร์ด – ศิริวรรณ เทพอาพร

แม้มืดมนยังอดทนเพื่อวันข้างหน้า กลั้นน้ำตาเดินหน้าต่อเพื่อทอฝัน ต่อชีวิตด้วยสองมือสองเท้าอันแข็งขัน เพื่อพรุ่งนี้อาจมีวันที่มั่นคง เมืองที่ยิ่งใหญ่ฉันอาจไม่ใช่คนสำคัญ แค่...
คอร์ดเพลง โอกาส (เพลงประกอบสารคดีชุด คนจนเมือง) และ เนื้อร้อง โอกาส (เพลงประกอบสารคดีชุด คนจนเมือง) ของ ศิริวรรณ เทพอาพร ::แม้มืดมนยังอดทนเพื่อวันข้างหน้า กลั้นน้ำตาเดินหน้าต่อเพื่อทอฝัน ต่อชีวิตด้วยสองม...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง โอกาส (เพลงประกอบสารคดีชุด คนจนเมือง) ของ ศิริวรรณ เทพอาพร
Intro:EbDmCmFวันที่Bbท้อขอFมีกำลัGmงใจ F ยามที่Ebไร้ โอFกาสขาดความBbหวัง ทั้งชีEbวิตไม่เรียกร้อง ให้DmใครมาGmฟัง แต่ยังCmหวังพอมีทางให้ก้าวเFดิน สู้ชีBbวิตสุดFแรงที่มีGmอยู่ F แต่ไม่Ebรู้ โอFกาสอยู่ที่ไBbหน ทั้งขEbยัน ทั้งอดออม แต่ก็Dmยังไม่เป็นดัGmงใจ มือไขว่Cmคว้า เท้าก้าวFไปด้วยใจอ่อนแBbรง Bb7 * แม้มืดEbมนยังอดทนเพื่อวันข้างDmหน้า กลั้นน้ำCmตาเดินหน้าFต่อเพื่อทอBbฝัน** ต่อชีEbวิตด้วยสองมือ สองเDmท้าอันแข็งGmขัน เพื่อพรุ่งCmนี้อาจมีFวันที่มั่นBbคง Bbเมืองที่ยิ่งใFหญ่ฉันอาจไม่Gmใช่คนสำFคัญ แค่ใช้แEbรงแบกความFฝันเป็นฟันเBbฟือง เป็นคนEbเล็ก ๆ ในซอกหลืบ ของDmความรุ่งเGmรือง จะมีไCmหมสักวันที่Fฝันของเราเท่าBbกัน Instru:Bb FGm FEb FBbEbDm GmCm FBb ( ซ้ำ *, **, ** )
  • Bb or A#
  • F
  • Gm
  • Eb or D#
  • Dm
  • Cm
  • Bb7 or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : โอกาส (เพลงประกอบสารคดีชุด คนจนเมือง) - ศิริวรรณ เทพอาพร

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ศิริวรรณ เทพอาพร, ณาตยา แวววีรคุปต์ | ทำนอง : ธนากร กาญจนสุกร์ | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
วันที่ท้อขอมีกำลังใจ 
ยามที่ไร้ โอกาสขาดความหวัง
ทั้งชีวิตไม่เรียกร้อง ให้ใครมาฟัง
แต่ยังหวังพอมีทางให้ก้าวเดิน----------สู้ชีวิตสุดแรงที่มีอยู่ 
แต่ไม่รู้ โอกาสอยู่ที่ไหน
ทั้งขยัน ทั้งอดออม แต่ก็ยังไม่เป็นดังใจ
มือไขว่คว้า เท้าก้าวไปด้วยใจอ่อนแรง ----------* แม้มืดมนยังอดทนเพื่อวันข้างหน้า
กลั้นน้ำตาเดินหน้าต่อเพื่อทอฝัน----------** ต่อชีวิตด้วยสองมือ สองเท้าอันแข็งขัน
เพื่อพรุ่งนี้อาจมีวันที่มั่นคง----------เมืองที่ยิ่งใหญ่ฉันอาจไม่ใช่คนสำคัญ
แค่ใช้แรงแบกความฝันเป็นฟันเฟือง
เป็นคนเล็ก ๆ ในซอกหลืบ ของความรุ่งเรือง
จะมีไหมสักวันที่ฝันของเราเท่ากัน
(ซ้ำ *, **, **)