โอ๊ย โอ๊ย คอร์ด - แจ้ ดนุพล

อยากจะกินกลืนเธอทั้งตัว ไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่น อยากได้ยินเพียงเสียงของเธอ เพรียกบอกรักเพ้อถึงฉันผู้เดียว
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง โอ๊ย โอ๊ย และเนื้อร้อง โอ๊ย โอ๊ย แจ้ ดนุพล เนื้อร้อง::อยากจะกินกลืนเธอทั้งตัว ไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่น อยากได้ยินเพียงเสียงของเธอ... คอร์ด เพลง โอ๊ย โอ๊ย แจ้ ดนุพล, คอร์ด โอ๊ย โอ๊ย, โอ๊ย โอ๊ย คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด โอ๊ย โอ๊ย ของ แจ้ ดนุพล คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:F#Bbm7  EbmG#mC#(2 Times)ตั้งแต่F#วันที่ฉันได้Ebmคุย  เพียงครู่สG#mองคนกับเธอครั้งC#ก่อน
กลับมานF#อนครวญครางลBbmะเมอ
คอยพร่ำหาG#mเธอเหมือนจะอ้อนC#วอน
เกิดอะF#ไรขึ้นมาล่F#7ะเออมันอยากBรู้นัก
เปลี่ยนG#7ฉันไปจากC#เดิม โอ๊ย----------จะเป็นเF#พียงแววตาขอEbmงเธอ ทั้งคู่ฉG#mายมาสะกดรึC#เปล่า
อาจเป็นF#ดาวดวงใด
ใช้Bbmเธอมาหลอกเล่G#mนกลเป็นไปไม่C#ได้
ออกจะF#งงคงเปนเพราF#7ะเธอ ทำสับBสน เดี๋ยวอยาG#กรัก
เดี๋ยวอยากC#ลืม โอ๊ย ๆ ทุกสิ่งเปลี่ยนF#ไปเพราะเBธอ F# ----------เธอF#7ทำให้ฉันBรัก เธอก่C#อน ไม่อาจBbmถอน
EbmหัวใจมันG#mคอยแอบ ๆ มC#องแบบ ซึ้F#ง ๆ
เธอF#7ทำให้ฉันBหลง ใจC#อ่อน นอนกอดBbmหมอน ทุEbmกคืน
จะG#mทนได้นาน ซักเท่าไร หากC#คิดถึง โอ๊ย โอ๊ย
* อยากจะกิF#นกลืนเธอทั้งEbmตัว    
ไม่อยากเหลือG#mไว้ให้ใครได้กC#ลิ่น
อยากได้F#ยินเพียงเสียงขอBbmงเธอ
เพรียกบอกรัG#mกเพ้อถึงฉันผู้C#เดียว
กดอาF#รมณ์ทนไปไม่F#7ไหว ใจมันหBวิววาม
ไม่G#เจอคงขาดใC#จ โอ๊ย ๆ... โอ๊ยโอ๊ย
โอ๊ย โอ๊ย คิดถึงF#จังเธอ
Outro:B C# Bbm Ebm G#m C#F# F#7 B C# Bbm Ebm
จะG#mทนได้นาน ซักเท่าไร หากC#คิดถึง โอ๊ย โอ๊ย
( ซ้ำ * )
คอร์ดคีย์เริ่มต้น
  • BChord key_b
  • Bbm or A#Chord key_bb
  • C# or DbChord key_c_sharp
  • Ebm or D#Chord key_eb
  • F# or GbChord key_f_sharp
  • F#7 or GbChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: โอ๊ย โอ๊ย - แจ้ ดนุพล

คำร้อง/ทำนอง : ดนุพล แก้วกาญจน์
ตั้งแต่วันที่ฉันได้คุย  เพียงครู่สองคนกับเธอครั้งก่อน
กลับมานอนครวญครางละเมอ  
คอยพร่ำหาเธอเหมือนจะอ้อนวอน
เกิดอะไรขึ้นมาล่ะเออมันอยากรู้นัก  
เปลี่ยนฉันไปจากเดิม โอ๊ย----------จะเป็นเพียงแววตาของเธอ  ทั้งคู่ฉายมาสะกดรึเปล่า
อาจเป็นดาวดวงใด  ใช้เธอมาหลอกเล่นกลเป็นไปไม่ได้
ออกจะงงคงเปนเพราะเธอ  ทำสับสน เดี๋ยวอยากรัก 
เดี๋ยวอยากลืม โอ๊ย ๆ   ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเพราะเธอ----------เธอทำให้ฉันรัก เธอก่อน ไม่อาจถอน  
หัวใจมันคอยแอบ ๆ มองแบบ ซึ้ง ๆ
เธอทำให้ฉันหลง ใจอ่อน นอนกอดหมอน ทุกคืน  
จะทนได้นาน ซักเท่าไร หากคิดถึง  โอ๊ย โอ๊ย----------* อยากจะกินกลืนเธอทั้งตัว  
ไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่น
อยากได้ยินเพียงเสียงของเธอ  
เพรียกบอกรักเพ้อถึงฉันผู้เดียว
กดอารมณ์ทนไปไม่ไหว  ใจมันหวิววาม  
ไม่เจอคงขาดใจ โอ๊ย ๆ... โอ๊ยโอ๊ย 
โอ๊ย โอ๊ย  คิดถึงจังเธอ----------จะทนได้นาน ซักเท่าไร หากคิดถึง โอ๊ย โอ๊ย
(ซ้ำ *)