ใจทั้งใจ คอร์ด - I Zax

นา นา นา ฮือ นา นา นา ฮา.....
ไม่ต้องรักฉัน มากกว่าใคร ๆ แค่เธอรักฉัน ไม่คลาย ไม่ต้องรักฉัน จนหมดหัวใจ แค่เธอรักฉัน ตลอดไป
(แค่) สามคำ จากปากของเธอ แลกกัน กับใจทั้งใจ...
คอร์ดเพลง ใจทั้งใจ และเนื้อร้อง ใจทั้งใจ I-Zax เนื้อร้อง::นา นา นา ฮือ นา นา นา ฮา.....<br>  ไม่ต้องรักฉัน มากกว่าใคร ๆ แค่เธอรักฉัน ไม่คล...

เนื้อเพลง: ใจทั้งใจ - I-Zax

ศิลปิน I-Zax | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
นา นา นา ฮือ นา นา นา ฮา.....
* ไม่ต้องรักฉัน มากกว่าใคร ๆ แค่เธอรักฉัน ไม่คลาย ไม่ต้องรักฉัน จนหมดหัวใจ แค่เธอรักฉัน ตลอดไป
** (แค่) สามคำ จากปากของเธอ แลกกัน กับใจทั้งใจ
*** รักเธอกว่าใคร นั่นแหละที่ฉันเป็น รักเธอกว่าใคร ฮา..... รักเธอหมดใจ นั่นแหละที่ฉันทำ รักเธอหมดใจ โอ้ว โห....... (*, **, ***)...(***, *)