ใจสลาย (JAI 0) คอร์ด – Whal

แค่เพียงรอยยิ้ม ที่ฉันเคยต้องการ มันได้หายจาก หายไปจากเธอ อยากให้มองฉัน ให้เหมือนในวันวาน ก่อนจะหายไป ให้ฉันได้จดจำไว้......
คอร์ดเพลง ใจสลาย (JAI 0) และ เนื้อร้อง ใจสลาย (JAI 0) ของ Whal ::แค่เพียงรอยยิ้ม ที่ฉันเคยต้องการ มันได้หายจาก หายไปจากเธอ อยากให้มองฉัน ให้เหมือ...
คอร์ดเพลง ใจสลาย (JAI 0) และ เนื้อร้อง ใจสลาย (JAI 0) ของ Whal ::แค่เพียงรอยยิ้ม ที่ฉันเคยต้องการ มันได้หายจาก หายไปจากเธอ อยากให้มองฉัน ให้เหมือ...
แค่เพียงรGอยยิ้ม ที่ฉันเคยต้องBmการ มันได้AmหายจาAmM7ก หายไปจากAm7เธอ อยากให้Gมองฉัน ให้เหมือนในวันBmวาน ก่อนจะAmหายไปAmM7 ให้ฉันได้จดDจำไว้ Instru:GBmAmDGจาก... วันนี้ต้องBmจบ... ไป Amใจ... สลายหายDจาก เธอ... เริ่มGหมด... หวังเริ่มBmหมด... ใจอย่าง ช้าAm ๆ ฉันต้องเDจ็บ... ช้ำ...Bm เธอมองฉันด้วยAmสายตา ไม่เBmหมือน... เดิมเหมือนว่าเCธออ่อน... Dล้า* แค่เพียงGรอยยิ้ม ที่ฉันเคยต้องEmการ E มันได้AmหายจาAmM7ก หายไปจากDเธอ อยากให้Gมองฉัน ให้เหมือนในวันEmวาน E ก่อนจะAmหายไปAmM7 ให้ฉันได้จดDจำไว้... แต่Bmขอ... ลืมทุก... อCย่าง จะBmหนี... ไปให้ห่Cาง E ก็ยังAmรัก... อยู่ แต่จะBmขอ... Eลา จากกันAmไป C#dim ใจ... สDลาย... ( ซ้ำ *, * )Gจาก... วันนี้ต้อง... Bmจบ... ไป Amใจ... สลาย D และฉันคงจะต้องจาก... Gไป
Written/Produced : Whal & Dolph