ใจโทรมๆ คอร์ด - เสก Loso

ให้โอกาสเธอ ได้เดินจากไป จากไปเสียก่อน ก่อนจะเห็นน้ำตาผู้ชาย โปรดจงอย่าหันมองกลับมา เดินไปให้ไกลให้สุดสายตา แล้วเธอคงได้พบทางเดินใหม่
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ใจโทรมๆ และเนื้อร้อง ใจโทรมๆ เสก Loso เนื้อร้อง::ให้โอกาสเธอ ได้เดินจากไป จากไปเสียก่อน ก่อนจะเห็นน้ำตาผู้ชาย โปรดจงอย่าหันมองกลั... คอร์ดเพลงของ เสก Loso, คอร์ด ใจโทรมๆ, ใจโทรมๆ เสก Loso spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ใจโทรมๆ ของ เสก Loso คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
Intro:A Asus4(4 Times)Aแม้ใจจริง จะF#mรักเพียงใด Bmแม้ในใจ
ยังEอยากจะมีตัวFdimเธอนั้นไว้นF#mานเท่านาน
อยากมีทางเDดินร่วมกัน อย่างที่Bmใจเราเคยคิดกัน
อย่างที่Eฝันกันมาด้วยกัน แต่แAล้วความจริง
ก็รู้F#mกันดีและฉัBmนคงมี
ความสุEขแค่เพียงFdimลม ๆ แล้ง ๆ F#mมีให้เธอ
กับใจโทรม D ๆ ก้อนหนึ่ง กับชีBmวิตเพียงวันข้ามวัน
ไอ้สิ่งที่Eฝันมันคงไม่จริง----------* (อยากเพียงแต่)A ให้โอกาสเธอAmaj7 ได้เดินจากไป
จาDกไปเสียก่F#7อน ก่อนจะเห็นน้ำBmตาผู้ชEาย
โปรดจงอย่าAหันมองกลับมา
Emเดินไปให้ไกลใDห้สุดสายตาFm
A แล้วเธอคงได้EพบทางเดิAนใหม่
Aแม้ใจจริง จะF#mรักเพียงใด แBmม้ในใจ
ยังอEยากจะมีตัวFdimเธอนั้นไว้ F#mนานเท่านาน
อยากมีทางเDดินร่วมกัน แต่เธอBmคงมีทางที่ดี
กว่าที่Eฉันจะมีให้เธอ
( ซ้ำ * )Instru:F#m C#mD ABm EA EAAmaj7D F#7Bm EA( ซ้ำ * )A ขอให้เธอได้EพบทางเดินใAหม่
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • Amaj7Chord key_a
 • BmChord key_b
 • DChord key_d
 • EChord key_e
 • EmChord key_e
 • F#7Chord key_f_sharp
 • F#mChord key_f_sharp
 • FdimChord key_f
 • FmChord key_f
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ใจโทรมๆ - เสก Loso

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค | ทำนอง : โสฬส ปุณกะบุตร | เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร
แม้ใจจริง จะรักเพียงใด แม้ในใจ
ยังอยากจะมีตัวเธอนั้นไว้นานเท่านาน
อยากมีทางเดินร่วมกัน อย่างที่ใจเราเคยคิดกัน
อย่างที่ฝันกันมาด้วยกัน แต่แล้วความจริง
ก็รู้กันดีและฉันคงมี
ความสุขแค่เพียงลม ๆ แล้ง ๆ มีให้เธอ
กับใจโทรม ๆ ก้อนหนึ่ง กับชีวิตเพียงวันข้ามวัน
ไอ้สิ่งที่ฝันมันคงไม่จริง----------* (อยากเพียงแต่) ให้โอกาสเธอ ได้เดินจากไป
จากไปเสียก่อน ก่อนจะเห็นน้ำตาผู้ชาย
โปรดจงอย่าหันมองกลับมา
เดินไปให้ไกลให้สุดสายตา
แล้วเธอคงได้พบทางเดินใหม่----------แม้ใจจริง จะรักเพียงใด แม้ในใจ
ยังอยากจะมีตัวเธอนั้นไว้ นานเท่านาน
อยากมีทางเดินร่วมกัน แต่เธอคงมีทางที่ดี
กว่าที่ฉันจะมีให้เธอ----------(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *) ----------ขอให้เธอได้พบทางเดินใหม่