ใบไม่มียาหมด คอร์ด – บอย ใบชา

เราวัยรุ่นบ้า ๆ ชอบดูกัญชาชอบกินน้ำท่อม ถึงเวลาต้องต้ม ออกไปหาท่อมกับไอ้เพื่อนเกลอ ออกไปหาวันนี้ใบกะไม่มียากะหมด ถึงเวลาต้องซด ใบกะหมดไม่รู้ทำพรือ ใบก็ไม่มี ยากะหมด ถึงเวลาต้องซด มันเข็ดไปหมดเลยทั้งตั...
คอร์ดเพลง ใบไม่มียาหมด และ เนื้อร้อง ใบไม่มียาหมด ของ บอย ใบชา ::เราวัยรุ่นบ้า ๆ ชอบดูกัญชาชอบกินน้ำท่อม ถึงเวลาต้องต้ม ออกไปหาท่อมกับไอ้เพื่อนเก...

เนื้อเพลง : ใบไม่มียาหมด - บอย ใบชา

ศิลปิน: บอย ใบชา | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เราวัยรุ่นบ้า ๆ ชอบดูกัญชาชอบกินน้ำท่อม ถึงเวลาต้องต้ม ออกไปหาท่อมกับไอ้เพื่อนเกลอ ออกไปหาวันนี้ใบกะไม่มียากะหมด ถึงเวลาต้องซด ใบกะหมดไม่รู้ทำพรือ ใบก็ไม่มี ยากะหมด ถึงเวลาต้องซด มันเข็ดไปหมดเลยทั้งตัว ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ออกไปหากัญชามาดูดดีหวาก็น่าจะดี ได้มาแล้วทีนี้ ว่าได้มาแล้วทีนี้ แขบหลบบ้านอีกที ฉิบหายคราวนี้มาเจอด่านตรวจ พบกันแล้วตำรวจ ว่าพบกันแล้วตำรวจ ลากันทีด่านตรวจไปกับตำรวจก่อนหวานะเรา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา เราวัยรุ่นบ้า ๆ ชอบดูกัญชาชอบกินน้ำท่อม ถึงเวลาต้องต้ม ออกไปหาท่อมกับไอ้เพื่อนเกลอ ออกไปหาวันนี้ใบกะไม่มียากะหมด ถึงเวลาต้องซด ใบกะหมดไม่รู้ทำพรือ ใบก็ไม่มี ยากะหมด ถึงเวลาต้องซด มันเข็ดไปหมดเลยทั้งตัว ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ออกไปหากัญชามาดูดดีหวาก็น่าจะดี ได้มาแล้วทีนี้ ว่าได้มาแล้วทีนี้ แขบหลบบ้านอีกที ฉิบหายคราวนี้มาเจอด่านตรวจ พบกันแล้วตำรวจ ว่าพบกันแล้วตำรวจ ลากันทีด่านตรวจไปกับตำรวจก่อนหวานะเรา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลากันทีด่านตรวจไปกับตำรวจก่อนหวานะเรา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลากันทีด่านตรวจไปกับตำรวจก่อนหวานะเรา

ขยายกรอบเนื้อร้อง