ใส่ใจได้แค่มอง คอร์ด – GX2

ใส่ใจได้เเต่มอง ใส่มองได้ทั้งปา ใส่ใจอ้ายนินาสิพาไปกินแกงหน่อไม้ สิพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไถ่นา และอ้ายขอสัญญาว่าจะมีเพียงเเต่น้องนะ ถ้าเจ้ามาฮักกัน...
คอร์ดเพลง ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ) และ เนื้อร้อง ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ) ของ Gx2 ::ใส่ใจได้เเต่มอง ใส่มองได้ทั้งปา ใส่ใจอ้ายนินาสิพาไปกินแกงหน่อไม้ สิพาไปเลี้ยงควา...
คอร์ดเพลง ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ) และ เนื้อร้อง ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ) ของ Gx2 ::ใส่ใจได้เเต่มอง ใส่มองได้ทั้งปา ใส่ใจอ้ายนินาสิพาไปกินแกงหน่อไม้ สิพาไปเลี้ยงควา...
Intro:FCDmBb(2 Times)เจ้าให้มันทั้งFใจ ทั้งที่ก็Cฮู้ว่าเจ้าต้องมีน้ำDmตา มื้อใดที่เจ้าเBbจ็บอยากให้เจ้านั้นหันกFลับมา เพราะว่าเCขานั้นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสีDmยใจ Bb * มาฮักกับFอ้ายคนนี้ จะบ่เCฮ็ดให้เสียใจ จะรักDmษาไว้เเบบนี้ เเละจะBbฮักเจ้าเรื่อยไปขอสัญFญา จะบ่เCฮ็ดให้เจ็บ คือกะDmคนเก่า ฟังเอาBbไว้ ** ใส่ใจได้เเต่Fมอง ใส่มองได้ทั้งCปลา ใส่ใจอ้ายนิDmนาสิพาไปกินแกงหBbน่อไม้ สิพาไปเลี้ยงคFวาย และขี่รถไถ่Cนา และอ้ายขอสัญDmญาว่าจะมีเพียงเเต่น้องBbนะ ถ้าเจ้ามาฮักFกัน ขอสัญCญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำDmตา จะบ่ได้เBbฮ็ดให้เจ็บกับคนที่ผ่านFมา จะCมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเDmลย อBbยากให้เจ้านั้นหันมาเเนมกัน (หันมาเเนมกัน)Instru.:FCDmBb(2 Times)หลงFฮัก คนบ่มีCใจ เจ้าฮักDmไปกะเสียใจคือเBbก่า หลงFฮัก คนที่เขาบ่หัวCซา เจ้ามีน้ำDmตาเขาก็บ่สนBbใจ กะมีเเต่Fอ้ายนิล่ะ ที่คอยเอาใจ Cอ้ายนิล่ะ ที่คอยเทคเเคร์เจ้าDmทุกอย่าง เเละBbก่อบ่เคยจะห่างไกล Fให้เจ้านั้นต้องเหงาใจ คอยปCลอบเวลาเจ้าเสียDmใจ Bb เพียงอยากให้Fลืมน้องคน ๆ นั้น คนที่เCฮ็ดให้เจ้าเจ็บซ้ำ ยังให้Dmลืมเรื่องในวันนั้น ที่เฮ็ดBbให้เจ้าต้องมีน้ำตา ถ้าFคบกะอ้ายขอสัญCญา เจ้าบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียDmใจ Bb ( ซ้ำ *, ** )
Artist : Gx2 | Lyrics : Gx2 and T'jame uno | ทำนอง : T'Jame uno