ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม feat.OZH คอร์ด – Legendboy

The Hook (ท่อนฮุค)

ถ้าหากเขาทิ้งอย่าเพิ่งงอแง ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม (ให้) ฉันรักษาแผลใจ ที่เขาคนนั้นได้ทำร้ายเธอ ถ้าหากเขาทิ้งยังมีขี้แพ้ที่คอยดูแลรักษาใจเธอ ยังรอเธออยู่เสมอ (ถึงรู้ว่าเธอไ...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม feat.OZH และ เนื้อร้อง ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม feat.OZH ของ Legendboy ::ถ้าหากเขาทิ้งอย่าเพิ่งงอแง ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม (ให้) ฉันรักษาแผลใจ ที่เขาคนนั้...
คอร์ดเพลง ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม feat.OZH และ เนื้อร้อง ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม feat.OZH ของ Legendboy ::ถ้าหากเขาทิ้งอย่าเพิ่งงอแง ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม (ให้) ฉันรักษาแผลใจ ที่เขาคนนั้...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : ให้คนขี้แพ้ดูแลได้ไหม feat.OZH - Legendboy

เนื้อร้อง/ทำนอง : Legendboy, OZH | เรียบเรียง : Legendboy

Lyric and chords width transpose key

Intro:Ab BbGm CmFm BbEbเขาทำเธอเสียAbใจใช่ไหม Bb เขาทำเธอร้องGmไห้บ่อย ๆCm ไม่เป็Fmนไร... BbฉันยังรอเธอEbตรงนี้ Abรู้... และBbเข้าใจ ว่าสุดGmท้ายเป็นเขาที่ได้Cmใจเธอทุกที ต่อใFmห้ดีให้ตายแค่ไหน เพราBbะเขาไม่ได้ต้องEbการ *Ab เขา... ทุกอBbย่าง (ที่ทำเธอเสียใจ) ต้องเป็Gmนเขา... ทุกCmที (ที่ทำเธอร้องไห้) Fm ต่อให้เจ็บแค่ไBbหนก็คงต้องEbยอม (ใช่ไหม) ** ถ้าหากเขาAbทิ้งอย่าเพิ่งงBbอแง ให้คนขี้Gmแพ้ดูแลไCmด้ไหม (ให้)Fm ฉันรักษาแผBbลใจ ที่เขาคนEbนั้นได้ทำร้ายเธอ ถ้าหากเขาAbทิ้งยังมีขี้แBbพ้ที่คอยดูGmแลรักษาใCmจเธอ ยัFmงรอเธออยู่เBbสมอ Eb (ถึงรู้ว่าเธอไม่เคยต้องการ)Instru.:Ab BbGm CmFm BbEbเขาทำเธอเสีAbยใจใช่ไหม Bb เขาทำเธอร้องGmไห้บ่อย ๆCm ไม่เป็Fmนไร... BbฉันยังรอเธอEbตรงนี้ ไอ้ฉันมันแพ้Abทั้งปี ทั้งที่ฉันแสนภัBbกดี ช่วยพูดมาเลยซักGmที ว่าพื้นที่ตรงนั้นสำหรับฉันไCmม่มี ฉันแพ้เขาทุกFmคดี I'm loser all aBbway ฉันมันยัง EbOK เพราะเข้าใจดีว่าทุก ๆ ครั้งก็ยังต้องเป็น ( ซ้ำ *, **, ** )
...ค้นเพลงอื่น ๆ...