ให้รู้ว่ายังรักกัน คอร์ด - Loso

ให้รู้ว่ยังมีฉัน ให้รู้ว่ายังรักกัน ให้รู้ว่าผูกพัน ให้รู้ว่ามั่นคง ให้รู้ใจดวงนี้ พักดีซื่อตรง วอนสายลมโปรด จง ช่วยดูแลเธอ รักเอ๋ย... มันทรมานเพียงนี้
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ให้รู้ว่ายังรักกัน และเนื้อร้อง ให้รู้ว่ายังรักกัน Loso เนื้อร้อง::ให้รู้ว่ยังมีฉัน ให้รู้ว่ายังรักกัน ให้รู้ว่าผูกพัน ให้รู้ว่ามั่นคง ให้รู้ใจดวงน... คอร์ด ให้รู้ว่ายังรักกัน, ให้รู้ว่ายังรักกัน คอร์ดง่าย ๆ, ให้รู้ว่ายังรักกัน คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ให้รู้ว่ายังรักกัน ของ Loso คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:ADmADmรู้Aไหม... เมื่อEใดที่เธอเหงา
อยากให้F#mรู้ ว่าเรายังเป็นเพื่Eอนเธอ
ทุAกครั้ง... ที่Eน้ำตาไหลเอ่อ ทุกDที ที่เธEอ ไม่เหลือใAคร----------ให้รู้ว่ยังมีEฉัน ให้รู้ว่ายังรักF#mกัน
ให้รู้ว่าผูกEพัน ให้รู้ว่ามั่Aนคง ให้รู้ใจดวงEนี้ พักดีซื่อF#mตรง
วอนสายลมโปรดD จง ช่EวยดูแลเAธอ
Instru:ADmADmรัAกเอ๋ย... มันEทรมานเพียงนี้
F#mเธอที่แสนดีที่แสนไกEล คิAดถึง... เEธอจนปวดใจ
Dธอจะเป็นอย่างEไรในตอนนี้A
ให้รู้ว่ยังมีEฉัน  ให้รู้ว่ายังรักF#mกัน  
ให้รู้ว่าผูกEพัน ให้รู้ว่ามั่Aนคง ให้รู้ใจดวงEนี้ พักดีซื่อF#mตรง
วอนสายลมโปรดD จง ช่EวยดูแลเAธอ----------Fห่วงเGธอได้ยินไAหม C ห่วงใDครจะทำEร้าย... เธอ
Instru:F#mB7(4 Times)D EAให้รู้ว่ยังมีEฉัน ให้รู้ว่ายังรักF#mกัน
ให้รู้ว่าผูกEพัน ให้รู้ว่ามั่Aนคง ให้รู้ใจดวงEนี้ พักดีซื่อF#mตรง
วอนสายลมโปรด Dจง ช่EวยดูแลเAธอ
Outro:ADmADm(2 Times)A
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EChord key_e
  • FChord key_f
  • F#mChord key_f_sharp
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ให้รู้ว่ายังรักกัน - Loso

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
รู้ไหม... เมื่อใดที่เธอเหงา
อยากให้รู้ ว่าเรายังเป็นเพื่อนเธอ
ทุกครั้ง... ที่น้ำตาไหลเอ่อ
ทุกที ที่เธอ ไม่เหลือใคร----------* ให้รู้ว่ยังมีฉัน ให้รู้ว่ายังรักกัน
ให้รู้ว่าผูกพัน ให้รู้ว่ามั่นคง
ให้รู้ใจดวงนี้ พักดีซื่อตรง
วอนสายลมโปรด จง ช่วยดูแลเธอ----------รักเอ๋ย... มันทรมานเพียงนี้
เธอที่แสนดีที่แสนไกล
คิดถึง... เธอจนปวดใจ
เธอจะเป็นอย่างไรในตอนนี้----------(ซ้ำ *) ----------ห่วงเธอได้ยินไหม ห่วงใครจะทำร้ายเธอ----------(ซ้ำ *)