ให้ คอร์ด – หญิง ธิติกานต์

เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมิแต่ให้ ให้เธอ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ...
คอร์ดเพลง ให้ และ เนื้อร้อง ให้ ของ หญิง ธิติกานต์ ::เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ...
คอร์ดเพลง ให้ และ เนื้อร้อง ให้ ของ หญิง ธิติกานต์ ::เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ...
Intro:Cmaj7Fmaj7Cmaj7GCFCEbdimGGซ่อนไCว้ บอกใครไม่Fได้ ท่าทีหัวCใจ ที่แอบไปรักเGธอ ห้ามใจ มิไปใฝ่เCพ้อ กลับคิดถึงGเธอ รักเธอมากทุกวันF ซ่อนไCว้ บอกไปกลัวFเศร้า ถ้าไม่รักCเรา ปวดร้าวชีGวัน ห้ามใจ มิไปกีดกัCน สิทธิเธอFนั้น ย่อมมีGสิทธิ์เหนือใCคร เธอรักใGคร ชอบใคร มิไปขัดขวาง ปิดทางขวางเธอมิAmได้ Fทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมีแต่ใFห้ Gให้ เธCIntro:CFCGGCF GCG( ซ้ำ *, ** )ซ่อนไCว้ บอกใครไม่Fได้ ท่าทีหัวCใจ ที่แอบไปรักเGธอ ห้ามใจ มิไปใฝ่เCพ้อ กลับคิดถึงเGธอ รักเธอมากทุกวันF ซ่อนไCว้ บอกไปกลัวFเศร้า ถ้าไม่รักCเรา ปวดร้าวชีGวัน ห้ามใจ มิไปกีดกัCน สิทธิเธอFนั้น ย่อมมีGสิทธิ์เหนือใCคร เธอรักใGคร ชอบใคร มิไปขัดขวาง ปิดทางขวางเธอมิAmได้ Fทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมีแต่ใFห้ Gให้เธCFทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมิแต่Fให้ Gให้ เCธอ Fทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมีแต่Fให้ Gให้ เCธอ Outro:FFmC
คำร้อง/ทำนอง : อิส อารีย์ | เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม