ให้ คอร์ด - หญิง ธิติกานต์

เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมิแต่ให้ ให้เธอ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ให้ และเนื้อร้อง ให้ หญิง ธิติกานต์ เนื้อร้อง::เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ... คอร์ด เพลง ให้ หญิง ธิติกานต์, เนื้อเพลง ให้, ให้ หญิง ธิติกานต์ spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ให้ ของ หญิง ธิติกานต์ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:Cmaj7Fmaj7Cmaj7GCFCEbdimGGซ่อนไCว้  บอกใครไม่Fได้  ท่าทีหัวCใจ  ที่แอบไปรักเGธอ
ห้ามใจ มิไปใฝ่เCพ้อ
กลับคิดถึงGเธอ รักเธอมากทุกวันF
ซ่อนไCว้ บอกไปกลัวFเศร้า ถ้าไม่รักCเรา
ปวดร้าวชีGวัน ห้ามใจ มิไปกีดกัCน สิทธิเธอFนั้น
ย่อมมีGสิทธิ์เหนือใCคร----------เธอรักใGคร ชอบใคร มิไปขัดขวาง
ปิดทางขวางเธอมิAmได้ Fทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมีแต่ใFห้ Gให้ เธC
Intro:CFCGGCF  GCG( ซ้ำ *, ** )ซ่อนไCว้  บอกใครไม่Fได้  ท่าทีหัวCใจ 
ที่แอบไปรักเGธอ ห้ามใจ มิไปใฝ่เCพ้อ
กลับคิดถึงเGธอ รักเธอมากทุกวันF
ซ่อนไCว้ บอกไปกลัวFเศร้า ถ้าไม่รักCเรา ปวดร้าวชีGวัน
ห้ามใจ มิไปกีดกัC
สิทธิเธอFนั้น ย่อมมีGสิทธิ์เหนือใCคร----------เธอรักใGคร ชอบใคร มิไปขัดขวาง
ปิดทางขวางเธอมิAmได้ Fทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมีแต่ใFห้ Gให้เธC----------Fทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมิแต่Fให้ Gให้ เCธอ
Fทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมีแต่Fให้ Gให้ เCธอ
Outro:FFmC
คอร์ดคีย์เริ่มต้น
  • AmChord key_a
  • CChord key_c
  • FChord key_f
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ให้ - หญิง ธิติกานต์

คำร้อง/ทำนอง : อิส อารีย์ | เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ซ่อนไว้บอกใครไม่ได้ ท่าทีหัวใจที่แอบไปรักเธอ
ห้ามใจมิไปใฝ่เพ้อ กลับคิดถึงเธอ รักเธอมากทุกวัน
ซ่อนไว้บอกไปกลัวเศร้า ถ้าไม่รักเราปวดร้าวชีวัน
ห้ามใจมิไปกีดกัน สิทธิเธอนั้น ย่อมมีสิทธิ์เหนือใคร----------เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง
ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ
ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ----------ซ่อนไว้บอกใครไม่ได้ ท่าทีหัวใจที่แอบไปรักเธอ
ห้ามใจมิไปใฝ่เพ้อ กลับคิดถึงเธอ รักเธอมากทุกวัน
ซ่อนไว้บอกไปกลัวเศร้า ถ้าไม่รักเราปวดร้าวชีวัน
ห้ามใจมิไปกีดกัน สิทธิเธอนั้น ย่อมมีสิทธิ์เหนือใคร----------เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง
ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ
ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ----------ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมิแต่ให้ ให้เธอ
ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ