คอร์ดเพลง ไขลูออกแขก – สุรพล สมบัติเจริญ

แชร์
แชร์ไปยัง

Lyric and chords

รูปภาพประกอบไปด้วย เนื้อร้อง และ คอร์ดเพลง ไขลูออกแขก ของ สุรพล สมบัติเจริญ ::เฮ้ เขวเขวเขว เขวทิมมากาเล่เล เขว ๆเขว ไขลูจะเล่นลิเก อันลาว่าไซยาอะบ่าเล อันลาว...

เนื้อร้อง: ไขลูออกแขก - สุรพล สมบัติเจริญ

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงเฮ้ เขวเขวเขว เขวทิมมากาเล่เล เขว ๆเขว ไขลูจะเล่นลิเก อันลาว่าไซยาอะบ่าเล อันลาว่าไซยาอะบ่าเล ผมเป็นลิเกหัดใหม่ ฮัชชัดช่าฮัชชัดช่าฮัชชัดช่า ผมเป็นแขกล่ะมาจากลังกา มาอยู่พม่ามาเล่นลิเก บ้านผมอยู่มันละดาเลย์ มาเล่นลิเกเลยเจอะโฉมตรู ฮาเลวังกา ผมมีสมญาชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ชื่อว่าไขลู ฮัชชัดช่า จากพม่าผมมาอินเดีย จากเปอร์เซียผมไปมาลายู จากบาลูผมไปลังกา เฮ้ ฮัชชัดชัดช่า จากยะวาผมมาเดนฮี จากตุรกีผมไปลังกา จากชวาผมมาเมืองไทย เฮ้ หากินสบาย.. ..เฮ้ จากยะลาผมมาระยอง จากพระตะบอง ผมไปหนองคาย จากเชียงรายผมไปเชียงตุง เฮ้ หิวจนพุงโล เบื่อเมืองไทยละผมไปกำปง จากบันดงละผมไปยะโฮว์ จากไคโลผมมาเมืองไทย เฮ้ แล้วไปโรงยา.. ..เฮ้ จากพม่าผมมาอินเดีย จากเปอร์เซียผมไปมาลายู จากบาลูผมไปลังกา เฮ้ ฮัชชัดชัดช่า จากยะวาผมมาเดนฮี จากตุรกีผมไปลังกา จากชวาผมมาเมืองไทย เฮ้ หากินสบาย จากยะลาผมมาระยอง จากพระตะบอง ผมไปหนองคาย จากเชียงรายผมไปเชียงตุง เฮ้ หิวจนพุงโล เบื่อเมืองไทยละผมไปกำปง จากบันดงละผมไปยะโฮว์ จากไคโลผมมาเมืองไทย เฮ้ แล้วไปโรงยา แขกเจ็บใจละคนไทยเขาว่า อับอายขายหน้าไม่อยากแสดง ปีนี้มีแต่ของแพง แขกต้องท้องแห้งกินแต่บูดู ฮู้ฮัชชัดช่า..
ขยายกรอบเนื้อร้อง