ได้แต่นึกถึง คอร์ด - Only Monday

ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่ แต่ก็รู้ เธอคงไม่ย้อนมา มีแค่ฉันที่นึกถึงอดีต และเสียน้ำตาให้กับมัน เพราะฉัน ไม่เคยจะลืมเธอได้เลย
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ได้แต่นึกถึง และเนื้อร้อง ได้แต่นึกถึง Only Monday เนื้อร้อง::ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่ แต่ก็รู้ เธอคงไม่ย้อนมา มีแค่ฉันที่นึกถึงอดี... ได้แต่นึกถึง คอร์ด ง่ายๆ, ได้แต่นึกถึง - Only Monday mp3 4sh, ได้แต่นึกถึง คอร์ดแทป
Tone Eb capo fret 2 / Tone E capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ได้แต่นึกถึง ของ Only Monday คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
Aดูแววตา C#mก็รู้เธอมีอF#mะไร   
แต่Gฉัน คงAไม่ Dอ่านใจ C#mเธอได้เหมือนBmเดิม E
Aเป็นแววตา ที่C#mฉันเคยสัF#mมผัส
แต่Gฉัน คงAไม่ Dอาจทำ ให้C#mมันเป็นเหมือนBmเดิม E----------* เราทั้งDสองจากกัน เมื่อวันที่ต้อC#mงลา
เมื่อชีBmวิตเดินมา ถึงปEลายทางสุดAท้าย
ต่างคนต่างเDสียใจ เมื่อเราต้องC#mไกลกัน
.จากวันBmนั้น วันนี้ฉันยังไม่อาจEลืม----------** Aได้แต่ C#mนึกถึง อF#mดีต ที่Emฉัน เคยAมี เธDออยู่
C#mแต่ก็ Bmรู้เธอคงไม่Eย้อนมา
มีแค่Aฉัน ที่C#mนึกถึง อF#mดีต แEmละ เสียAน้ำ Dตาให้กับC#mมัน
เพราะBmฉัน ไม่เคยจะEลืมมันได้เลย
Instru :A C#mF#m Em AD C#mBm Eเมื่อAวันเวลาเปลี่ยC#mนผัน ฉันต้องเข้F#mาใจ  ว่าEmฉัน คงAไม่ กDลับไป C#mเป็นดังเหมือนBmเดิม   E     
มันAทำให้เราเรียC#mนรู้ ในการเริ่มF#mใหม่
และEmการ ที่Aต้อง เDสียใจ C#mที่ต้องลืมBmเธอ E( ซ้ำ *, ** )Instru :F#mBDE+A C#mF#m Em AD C#mBm E(2 Times)Aได้แต่ C#mนึกถึง อF#mดีต ที่Emฉัน เคยAมี เธDออยู่ C#mแต่ก็ Bmรู้... E----------Aได้แต่ Dmนึกถึง อGmดีต ที่Fmฉัน เคยBbมี เธEbออยู่
Dmแต่ก็ Cmรู้เธอคงไม่Fย้อนมา
มีแค่Bbฉัน ที่Dmนึกถึง อGmดีต แFmละ เสียBbน้ำ Ebตาให้กับDmมัน
เพราะCmฉัน ไม่เคยจะFลืมเธอได้เลยOutro :Bb DmGm Fm BbEb DmCm F(2 Times)
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • Ab or G#Chord key_ab
 • AmChord key_a
 • BChord key_b
 • BbChord key_bb
 • BbmChord key_bb
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • C#Chord key_c_sharp
 • C#mChord key_c_sharp
 • CmChord key_c
 • DChord key_d
 • DmChord key_d
 • EChord key_e
 • EbChord key_eb
 • EbmChord key_eb
 • EmChord key_e
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ได้แต่นึกถึง - Only Monday

เนื้อร้อง/ทำนอง : ทีปกร คำสุรีย์ (Teepakorn Kumsuree) เรียบเรียง : Only Monday
ดูแววตา ก็รู้เธอมีอะไร
แต่ฉันคงไม่อ่านใจ เธอได้เหมือนเดิม
เป็นแววตา ที่ฉันเคยสัมผัส
แต่ฉันคงไม่อาจทำ ให้มันเป็นเหมือนเดิม

* เราทั้งสองจากกัน เมื่อวันที่ต้องลา
เมื่อชีวิตเดินมา ถึงปลายทางสุดท้าย
ต่างคนต่างเสียใจ เมื่อเราต้องไกลกัน
จากวันนั้น วันนี้ฉันยังไม่อาจลืม

** ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่
แต่ก็รู้ เธอคงไม่ย้อนมา
มีแค่ฉันที่นึกถึงอดีต และเสียน้ำตาให้กับมัน
เพราะฉัน ไม่เคยจะลืมมันได้เลย

เมื่อวันเวลาเปลี่ยนผัน ฉันต้องเข้าใจ
ว่าฉันคงไม่กลับไป เป็นดังเหมือนเดิม
มันทำให้เราเรียนรู้ ในการเริ่มใหม่
และการที่ต้องเสียใจ ที่ต้องลืมเธอ

(*, **)


ได้แต่นึกถึงอดีต ที่ฉันเคยมีเธออยู่ แต่ก็รู้...

(**)