ไปได้ดี คอร์ด – Wanyai

เธอกับเขาคงไปได้ดี และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพราะทุกความรู้สึก มันคิดถึงเธอ...
คอร์ดเพลง ไปได้ดี และ เนื้อร้อง ไปได้ดี ของ Wanyai ::เธอกับเขาคงไปได้ดี และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว ไม่...
คอร์ดและเนื้อร้อง ไปได้ดี ของ Wanyai
Intro:EEEEF#m ไม่ตั้งG#mใจเปิดดูรูปAของเธอ แต่มันห้ามไF#mม่ไหว ที่จะG#mหยุดตัวเองไAว้ที่เดิม *C#mมื่อทุกความทรงจำ ที่มีเG#mธอนั้น โจมตีกันโดยไม่หยุAดพัก และฉันแค่อ่อAmนแอ แม้รู้ดีในBตอนนี้ ** เธอกัEบเขาคงไปได้ดี และG#mฉันนั้นเข้าใจด้วยดี ในC#mวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรG#mกับเธอแล้ว ไม่อยาAกทำให้ใครลำบากใจ แต่ตG#mอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพF#mราะทุกความรู้สึก มันคิBดถึงเธอ เธอกับEเขาคงไปได้ดี ไม่G#mมีทางที่จะย้อนมา และC#mวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้G#mกับเธอไว้ ไม่อยาAกทำให้ใครลำบากใจ แต่ตG#mอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพF#mราะทุกความรู้สึก บอBกฉันว่า มันคิดถึงเธอInstru.:EEF#m เปิดไG#mปดู ข้อความAที่เคยส่ง กลั้นน้ำตาเF#mอาไว้ อดทนG#mฝืนห้ามใจแAค่คนเดียว ( ซ้ำ *, ** )Instru:F#C#/FC#mB C#เธอกับเF#ขาคงไปได้ดี และฉันBbmนั้นเข้าใจด้วยดี ในวันEbmนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกัBbmบเธอแล้ว ไม่อยาBกทำให้ใครลำบากใจ แต่ตBbmอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพG#mราะทุกความรู้สึก มันคิC#ดถึงเธอ เธอกับเF#ขาคงไปได้ดี ไม่มีBbmทางที่จะย้อนมา และEbmวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้Bbmกับเธอไว้ ไม่อยาBกทำให้ใครลำบากใจ แต่ตBbmอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพG#mราะทุกความรู้สึก บอกC#ฉันว่า มันคิดF#ถึงเธอ
  • F#m or Gb
  • A
  • C#m or Db
  • Am
  • B
  • E
  • F# or Gb
  • Bbm or A#
  • Ebm or D#
  • C# or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไปได้ดี - Wanyai

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : Wanyai | เรียบเรียง : ติณณ์ นภาลัย
ไม่ตั้งใจเปิดดูรูปของเธอ 
แต่มันห้ามไม่ไหว ที่จะหยุดตัวเองไว้ที่เดิม----------* เมื่อทุกความทรงจำ
ที่มีเธอนั้น โจมตีกันโดยไม่หยุดพัก
และฉันแค่อ่อนแอ แม้รู้ดีในตอนนี้----------** เธอกับเขาคงไปได้ดี และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี
ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว
ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ
แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว
เพราะทุกความรู้สึก มันคิดถึงเธอ
เธอกับเขาคงไปได้ดี ไม่มีทางที่จะย้อนมา
และวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้กับเธอไว้
ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ
แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว เพราะทุกความรู้สึก 
บอกฉันว่า มันคิดถึงเธอ---------- เปิดไปดู ข้อความที่เคยส่ง
กลั้นน้ำตาเอาไว้ อดทนฝืนห้ามใจแค่คนเดียว
(ซ้ำ *, **)
เธอกับเขาคงไปได้ดี และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี
ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว
ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ
แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว
เพราะทุกความรู้สึก มันคิดถึงเธอ
เธอกับเขาคงไปได้ดี ไม่มีทางที่จะย้อนมา
และวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้กับเธอไว้
ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ
แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว 
เพราะทุกความรู้สึก บอกฉันว่า มันคิดถึงเธอ