ไม่คู่ควร คอร์ด – เสาร์๕

ถึงไม่ได้เป็นไร แต่ใจยังคิดถึง ให้รู้ว่าคนหนึ่ง ยังรัก ยังภักดี ไม่ต้องการลากเธอ ลงจากฟ้า มาจมอยู่ตรงนี้ ไม่อยากให้เธอต้องลำบาก ขอบคุณถ้อยคำ ที่เคยเข้าใจ ในยามฉันใจอ่อนล้...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง ไม่คู่ควร และ เนื้อร้อง ไม่คู่ควร ของ เสาร์๕ ::ถึงไม่ได้เป็นไร แต่ใจยังคิดถึง ให้รู้ว่าคนหนึ่ง ยังรัก ยังภักดี ไม่ต้องการลากเธอ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่คู่ควร ของ เสาร์๕
Intro:AmGEmAmF GC AmFGเอื้อมAmมือขึ้นGไป ยิ่งCไกลยิ่งAmห่าง เส้นFทางรักGเราห่างไCกล ที่Amเธอ ให้Gมา มากEmเกินรับไAmหว ไอFฉัน... มันต้อย G ต่ำ ตำAmนานดอกGฟ้า กับCหมากระAmจอก ไม่FบอกใครGเขาก็Cรู้ อย่าเAmปลืองน้ำGตา เลยEmนะโฉมAmตรู ไอเFรามันห่างกันGไกล * ถึงไม่ได้เป็นFไร แต่ใGจยังคิดCถึง ให้รู้ว่าคนหFนึ่ง ยังGรัก ยังภัAmกดี ไม่ต้องการลากFเธอ ลงจากGฟ้า มาCจมอยู่ตAmรงนี้ F ไม่อยากให้เGธอต้องลำCบาก ขอบAmคุณถ้อยGคำ ที่เCคยเข้Amาใจ ในFยามฉันGใจอ่อนCล้า ต่อAmจากนี้Gไป ลืมEmฉันไปเถอะAmนะ แล้วรักFษาตัวเองให้Gดี ( ซ้ำ * )Fเธอก็รู้ว่าฟ้านั้นEmอยู่ Amสูง เศษGดินนั้นเกินไขว่คAmว้า Fคนอย่างฉันนั้นคงไEmม่มี Amค่า กับFเธอสักเท่Eาใด Instru:F G/CF GAmF GC AmFG( ซ้ำ * )ถึงไม่ได้เป็นFไร แต่ใGจยังคิดCถึง ให้รู้ว่าคนหFนึ่ง ยังGรัก ยังภัAmกดี ไม่ต้องการลากFเธอ ลงจากGฟ้า มาCจมอยู่ตAmรงนี้ Fก็รู้ตัวGดีไม่คู่Cควร F ไม่อยากให้เGธอต้องลำCบาก
  • Am
  • G
  • C
  • F
  • Em
  • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่คู่ควร - เสาร์๕

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : สุวรรณ นาคบุตร | เรียบเรียง : วิทวัส ชูอ่อน
เอื้อมมือขึ้นไป ยิ่งไกลยิ่งห่าง เส้นทางรักเราห่างไกล
ที่เธอ ให้มา มากเกินรับไหว ไอฉัน... มันต้อย ต่ำ
ตำนานดอกฟ้า กับหมากระจอก ไม่บอกใครเขาก็รู้
อย่าเปลืองน้ำตา เลยนะโฉมตรู 
ไอเรามันห่างกันไกล----------* ถึงไม่ได้เป็นไร แต่ใจยังคิดถึง
ให้รู้ว่าคนหนึ่ง ยังรัก ยังภักดี 
ไม่ต้องการลากเธอ ลงจากฟ้า มาจมอยู่ตรงนี้
 ไม่อยากให้เธอต้องลำบาก----------ขอบคุณถ้อยคำ ที่เคยเข้าใจ ในยามฉันใจอ่อนล้า
ต่อจากนี้ไป ลืมฉันไปเถอะนะ แล้วรักษาตัวเองให้ดี 
(ซ้ำ *)
----------เธอก็รู้ว่าฟ้านั้นอยู่ สูง เศษดินนั้นเกินไขว่คว้า 
คนอย่างฉันนั้นคงไม่มี ค่า กับเธอสักเท่าใด
(ซ้ำ *)
ถึงไม่ได้เป็นไร แต่ใจยังคิดถึง
ให้รู้ว่าคนหนึ่ง ยังรัก ยังภักดี 
ไม่ต้องการลากเธอ ลงจากฟ้า มาจมอยู่ตรงนี้
ก็รู้ตัวดีไม่คู่ควร ไม่อยากให้เธอต้องลำบาก