ไม่ตั้งใจ คอร์ด – Crescendo

* โวะ โอะ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โอว์ สิ่งที่เห็น กับสิ่งทีเป็นอยู่ สิ่งที่รู้ กับสิ่งที่เข้าใจ คิดไว้นาน แต่ไม่เคยได้ลองสักครั้ง แต่สิ่งที่ฉันได้ทำ กับไม่ตั้งใจ
คอร์ดเพลง ไม่ตั้งใจ และ เนื้อร้อง ไม่ตั้งใจ ของ Crescendo ::* โวะ โอะ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โอว์ สิ่งที่เห็น กับส...

เนื้อเพลง : ไม่ตั้งใจ - Crescendo

ศิลปิน: Crescendo | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

* โวะ โอะ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โวะ โอะ โอว์ โอว์ สิ่งที่เห็น กับสิ่งทีเป็นอยู่ สิ่งที่รู้ กับสิ่งที่เข้าใจ คิดไว้นาน แต่ไม่เคยได้ลองสักครั้ง แต่สิ่งที่ฉันได้ทำ กับไม่ตั้งใจ (ซ้ำ *) สิ่งที่อยากทำ กับสิ่งที่ได้ทำ ที่ตรงนั้นที่เราอยากไป กับที่ยืนอยู่ ได้แต่คิดไว้นาน แต่ไม่เคยได้ลองสักครั้ง แค่สิ่งที่ฉันได้ทำ กับไม่ตั้งใจ (ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *,*)

ขยายกรอบเนื้อร้อง