ไม่ต้องมีคำบรรยาย คอร์ด - Mr.Team

ไม่ต้องมีคำบรรยายใด ๆ ซักคำให้ลึกซึ้ง ไม่ต้องบรรยายอะไร ให้สวยเลิศเลอ ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผล ที่ฉันนั้นรักเธอ ให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย และเนื้อร้อง ไม่ต้องมีคำบรรยาย Mr.Team เนื้อร้อง::ไม่ต้องมีคำบรรยายใด ๆ ซักคำให้ลึกซึ้ง ไม่ต้องบรรยายอะไร ให้สวยเลิศเลอ ไม่ว่าอะไร... เนื้อเพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย, คอร์ดเพลงของ Mr.Team, ไม่ต้องมีคำบรรยาย เนื้อร้อง
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ไม่ต้องมีคำบรรยาย ของ Mr.Team คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :CGCGCBmAmDจะแต่งจะเติมถ้อยGคำ  สักกี่Emหมื่นคำ   
ให้BmเอาคำดีดีมารวมEmกัน      D         
Amคงจะต้องคุย ยกเรื่องBmราวสักร้อยพัน
เพื่อบCอกว่าตัวเธอ  เป็นเช่นDไร
ต้องบอกต้องอธิGบาย  สักกี่Emหมื่นวัน
เพื่อBmรวมความเป็นจริง ที่เป็นEmเธอ      D       
Amใจที่งดงาม และความBmดีของเธอ
ก็เCกินที่ ใคร ๆ จะเข้าGใจ----------*B7 จะเป็นยังไง (จะตาย) ก็ไม่Emสำคัญ
B7   แค่ขอให้ฉันนั้นได้Emรักเธอ  ถ้าAmใจมันยินยอม
มันยังBmอยากจะรักเธอ
ไม่เCห็นต้องพูดอะไรให้มันมDากมาย
** ไม่ต้องมีGคำบรรยาย ใB7ด ๆ ซักEmคำให้ลึกDซึ้ง
ไม่Amต้องบรรยายอGะไร ให้สDวยเลิศเลอ
ไม่ว่าอะGไรมันคือเหตุB7ผล  ที่Emฉันนั้นรัDกเธอ
ให้Cรู้ว่ารักเDธอเท่านั้น(G)พอ
Instru :GDจะเปลี่ยนเอาใครทดแGทน  สักกี่หEmมื่นคน
ให้แBmทนเธอคนเดียว  ไม่มีEmทาง      D         
Amะดีสักเท่าไร ฉันไม่Bmเอาสักอย่าง ก็Cมีเธอคนเดียวทั้งGหัวใจ
( ซ้ำ *, **, ** )ไม่ว่าอGะไรมันคือเหตุB7ผล  ที่Emฉันนั้นDรักเธอ ให้Cรู้ว่ารักเธDอ เท่านั้นพอOutro :GCBmD7G
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • A7Chord key_a
 • AmChord key_a
 • B7Chord key_b
 • BbChord key_bb
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • C7Chord key_c
 • DChord key_d
 • D7Chord key_d
 • DmChord key_d
 • EmChord key_e
 • FChord key_f
 • GChord key_g
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ไม่ต้องมีคำบรรยาย - Mr.Team

เนื้อร้อง : สารภี ศิริสัมพันธ์ | ทำนอง/เรียบเรียง : วรวิทย์ พิกุลทอง
จะแต่งจะเติมถ้อยคำ สักกี่หมื่นคำ
ให้เอาคำดีดีมารวมกัน
คงจะต้องคุย ยกเรื่องราวสักร้อยพัน
เพื่อบอกว่าตัวเธอ เป็นเช่นไร
ต้องบอกต้องอธิบาย สักกี่หมื่นวัน
เพื่อรวมความเป็นจริง ที่เป็นเธอ
ใจที่งดงาม และความดีของเธอ
ก็เกินที่ใคร ๆ จะเข้าใจ----------* จะเป็นยังไง (จะตาย) ก็ไม่สำคัญ
แค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอ ถ้าใจมันยินยอม
มันยังอยากจะรักเธอ
ไม่เห็นต้องพูดอะไรให้มันมากมาย----------** ไม่ต้องมีคำบรรยายใด ๆ ซักคำให้ลึกซึ้ง
ไม่ต้องบรรยายอะไร ให้สวยเลิศเลอ
ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผล ที่ฉันนั้นรักเธอ
ให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ----------จะเปลี่ยนเอาใครทดแทน สักกี่หมื่นคน
ให้แทนเธอคนเดียว ไม่มีทาง
จะดีสักเท่าไร ฉันไม่เอาสักอย่าง
ก็มีเธอคนเดียวทั้งหัวใจ----------(*, ** , **) ----------ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผล ที่ฉันนั้นรักเธอ
ให้รู้ว่ารักเธอ เท่านั้นพอ