ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน คอร์ด – Da Endorphine

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน ไม่อาจหาคำคำไหน มาเพื่ออธิบาย ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจ เพียงแค่เราเข้าใจ ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน และ เนื้อร้อง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน ของ Da Endorphine ::ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน ไม่อาจหาคำคำไหน มาเพื่ออธิบาย ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน ของ Da Endorphine
Tuning Down ½ to Eb
Intro:GEm7Am7D(3 Times)Gใคร อาจจะไม่Bm7เข้าใจ ว่าคCmaj7วามสัมพันธ์ของเรานั้นมันเป็นเช่นDไร และGใคร อาจจะเข้าBm7ใจผิด และCmaj7คงคิดไป และคงเข้าใจตามที่เDห็น * Em7คง มีเพียงเราสอBm7งคน ท่ามกลางหมู่Cmaj7ดาวมากมาย ที่รู้Gmaj7กันในใจ Cmaj7มันจำเป็นด้วยหรือที่ต้องBm7อยู่ในกฎเกณฑ์ ที่ใครบางAm7คนกำหนด ว่ารักเป็นอย่างDไร ** ไม่ต้อCmaj7งรู้ว่าเราคบกันแบบไBm7หน ไม่อาAm7จหาคำคำไหน มาเพื่ออGmaj7ธิบาย ไม่ต้องCmaj7รักเหมือนคนรักก็สุขBm7หัว ใEm7จ เAm7พียงแค่เราเข้Bm7าใจ ก็เCmaj7หนือคำอื่นใDดในโลกนี้Instru.:GEm7Am7DGเรา อาจจะแยกBm7กันอยู่ ไม่Cmaj7นอนด้วยกันทุกคืนทุกวันอย่างคู่ใDคร อย่างGน้อย มีเธอที่เBm7ข้าใจ แม้Cmaj7จะไม่มีผู้ใดเข้าใจความรักDนี้ ( ซ้ำ *, ** )Instru:Cmaj7Bm7Am7D( ซ้ำ ** )Outro:Gmaj7Cmaj7(2 Times)Gmaj7
  • G
  • Bm7
  • Cmaj7
  • D
  • Em7
  • Gmaj7
  • Am7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน - Da Endorphine

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ | ทำนอง : เชษฐา ยารสเอก | เรียบเรียง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
ใคร อาจจะไม่เข้าใจ
ว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นมันเป็นเช่นไร
และใคร อาจจะเข้าใจผิด และคงคิดไป 
และคงเข้าใจตามที่เห็น----------* คง มีเพียงเราสองคน 
ท่ามกลางหมู่ดาวมากมาย ที่รู้กันในใจ
มันจำเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ 
ที่ใครบางคนกำหนด ว่ารักเป็นอย่างไร----------** ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน 
ไม่อาจหาคำคำไหน มาเพื่ออธิบาย 
ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัว ใจ 
เพียงแค่เราเข้าใจ ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้----------เรา อาจจะแยกกันอยู่
ไม่นอนด้วยกันทุกคืนทุกวันอย่างคู่ใคร
อย่างน้อย มีเธอที่เข้าใจ
แม้จะไม่มีผู้ใดเข้าใจความรักนี้
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)