ไม่น่าไปรักเธอเลย (Walk Away) คอร์ด – Chilling Sunday

ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่รักเธอ ถ้าย้อนเวลากลับ ไปจะเดินผ่านเธอไปเฉยๆ ตอนนั้นที่เธอยิ้มมา ฉันควรหลบสายตา มันคงจะดีกว่านี้ถ้า ไม่รู้จักกัน ฉันควรเดินหนีไป ในวันนั้น ไม่น...
คอร์ดเพลง ไม่น่าไปรักเธอเลย (Walk Away) และ เนื้อร้อง ไม่น่าไปรักเธอเลย (Walk Away) ของ Chilling Sunday ::ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่รักเธอ ถ้าย้อนเวลากลับ ไปจะเดินผ่านเธอไปเฉยๆ ตอนนั้นท...
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่น่าไปรักเธอเลย (Walk Away) ของ Chilling Sunday
Intro:EEmaj7EEmaj7E ไม่ใช่อย่างที่คิดใช่B/Ebไหม C#m เธอดูเปลี่ยนไปไม่เหBมือนในวันนั้น เคยคิAดว่าฉันนั้นโชคดี แต่G#mแล้วความจริงในวันนี้ สิ่งที่เDธอให้มามีแต่ความเสีBยใจ * ถ้ารู้ว่าเป็นแบบEนี้ฉันจะไม่รักB/Ebเธอ ถ้าย้อนเวลากC#mลับ ไปจะเดินผ่านเธอไปเBmฉย ๆ Eตอนนั้นที่เธอยิ้Aมมา ฉันAmควรหลบสายตา มัG#mนคงจะดีกว่านี้ถ้า ไC#7ม่รู้จักกัน ฉัF#mนควรเดินหนีไป ในวัน(Am)นั้น (B) ไม่น่าไ(E)ปรักเธอเลยE ฉันเป็นคนโง่เองใช่B/Ebไหม C#mที่คิดว่าเธอจะไBม่เปลี่ยนไป สิ่งที่Aเธอสัญญาในวันนั้น ไม่G#mเหมือนความจริงในวันนี้ สิ่งที่Dฉันพบเจอมีแต่ความเสีBยใจ ( ซ้ำ * )Instru:AG#m C#m BAG#m Bm EAG#m C#7DB( ซ้ำ * )E B/Eb อยากย้อนเวลากลัC#mบไป แล้วเดินผ่านเธอไปBmเฉย ๆE Aฮา..Am. มัG#mนคงจะดีกว่านี้ถ้C#7า ไม่รู้จักกัน ฉัF#mนควรเดินหนีG#mไป ในวันAmนั้น B
  • E
  • C#m or Db
  • B
  • A
  • D
  • Bm
  • Am
  • C#7 or Db
  • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่น่าไปรักเธอเลย (Walk Away) - Chilling Sunday

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana | เรียบเรียง : Jittipon Thawornkit | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหม 
 เธอดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนในวันนั้น
เคยคิดว่าฉันนั้นโชคดี แต่แล้วความจริงในวันนี้
สิ่งที่เธอให้มามีแต่ความเสียใจ----------* ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่รักเธอ 
ถ้าย้อนเวลากลับ ไปจะเดินผ่านเธอไปเฉย ๆ
ตอนนั้นที่เธอยิ้มมา ฉันควรหลบสายตา
มันคงจะดีกว่านี้ถ้า ไม่รู้จักกัน
ฉันควรเดินหนีไป ในวันนั้น ไม่น่าไปรักเธอเลย---------- ฉันเป็นคนโง่เองใช่ไหม 
ที่คิดว่าเธอจะไม่เปลี่ยนไป สิ่งที่เธอสัญญาในวันนั้น
ไม่เหมือนความจริงในวันนี้
สิ่งที่ฉันพบเจอมีแต่ความเสียใจ
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *)
 อยากย้อนเวลากลับไป
แล้วเดินผ่านเธอไปเฉย ๆ ฮา... 
มันคงจะดีกว่านี้ถ้า ไม่รู้จักกัน
ฉันควรเดินหนีไป ในวันนั้น