ไม่มีทางรู้เลย คอร์ด – ลานนา คัมมินส์

หากเราไม่มีวันนั้น ไม่เจอกันไม่เคยรู้จัก ฉันจะรักใครได้ อย่างเธอไหม หากเธอยังอยู่กับฉัน ไม่อำลากันไปแสนไกล จะเป็นอย่างไร ต่อไป ไม่รู้...
คอร์ดเพลง ไม่มีทางรู้เลย และ เนื้อร้อง ไม่มีทางรู้เลย ของ ลานนา คัมมินส์ ::หากเราไม่มีวันนั้น ไม่เจอกันไม่เคยรู้จัก ฉันจะรักใครได้ อย่างเธอไหม หากเธอยังอยู...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่มีทางรู้เลย ของ ลานนา คัมมินส์
Intro:A E/G#F#m ED EAหากAตอนกลางคืน ลบE/G#เลือนไม่มีแF#mสงจันทร์E และDตอนกลางวัน นั้นEดวงตะวันAหายไป โDค้งขอบฟ้าเบื้องEบน จะAมัวมืดE/G#มนเพียงF#mไร หDรือจะยังสดใส เหมือนEเคย ปล่อยAมือให้ใบไม้E/G#ปลิว ไปตามF#mสายลม E ให้DลมนำพาพัดEลอยไปไกลแAสนไกล Dแล้วใบไม้ใบเEดิม จะลAอยร่วE/G#งลงตรงF#mไหน Dฉันคงไม่มีEทาง ได้รู้เลย Instru:A E/G#F#m ED EA* หาDกเราไม่มีวันF#mนั้น ไม่เจE/G#อกันไม่เคยรู้Aจัก BmฉันจะรักใครEได้ อย่างเAธอไหEmA หากเDธอยังอยู่กับF#mฉัน ไม่อำE/G#ลากันไปF#mแสนไกล จะGเป็นอย่างไรต่อไป ไEม่รู้Instru.:EDC#mBm** หากAพอมีทาง หมุE/G#นวันเวลาย้อF#mนกลับ E แลDะพยายาม ให้Eเราได้ลองเริ่มAใหม่ Dแม้หากอ้อนวอนเEธอ จะAยังเสีE/G#ยเธอไปF#mไหม Dฉันคงไม่มีEทาง ได้รู้เลย Instru:A E/G#F#m ED EAD EA E/G# F#mD EA( ซ้ำ *, ** )Instru:A E/G#F#m ED EADแม้หากอ้อนวอนเEธอ จะAยังเสีE/G#ยเธอไปF#mไหม Dฉันคงไม่มีEวัน จะรู้เลย Outro:A E/G#F#m ED EA
  • A
  • E/G# (Slash)
  • F#m or Gb
  • E
  • D
  • Bm
  • Em
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่มีทางรู้เลย - ลานนา คัมมินส์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หากตอนกลางคืน ลบเลือนไม่มีแสงจันทร์ 
และตอนกลางวัน นั้นดวงตะวันหายไป
โค้งขอบฟ้าเบื้องบน จะมัวมืดมนเพียงไร 
หรือจะยังสดใส เหมือนเคย----------ปล่อยมือให้ใบไม้ปลิว ไปตามสายลม 
ให้ลมนำพาพัดลอยไปไกลแสนไกล
แล้วใบไม้ใบเดิม จะลอยร่วงลงตรงไหน 
ฉันคงไม่มีทาง ได้รู้เลย
* หากเราไม่มีวันนั้น ไม่เจอกันไม่เคยรู้จัก
ฉันจะรักใครได้ อย่างเธอไหม 
หากเธอยังอยู่กับฉัน ไม่อำลากันไปแสนไกล
จะเป็นอย่างไรต่อไป ไม่รู้----------** หากพอมีทาง หมุนวันเวลาย้อนกลับ 
และพยายาม ให้เราได้ลองเริ่มใหม่
แม้หากอ้อนวอนเธอ จะยังเสียเธอไปไหม 
ฉันคงไม่มีทาง ได้รู้เลย
(ซ้ำ *, **)
แม้หากอ้อนวอนเธอ จะยังเสียเธอไปไหม 
ฉันคงไม่มีวัน จะรู้เลย