ไม่มีอีกแล้ว คอร์ด – โบ สุนิตา

ไม่มีอีกแล้วฉันเข้าใจ ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีอีกแล้วทีฉันเคยมี ที่เคยใกล้เธอ ฉันมีเวลาที่ยังเหลือสักเท่าไร บอกได้ไหม ให้ฉันเตรียมใจ ฉันมีใจเธอที่ยังเหลือสักเท่าไร จะเตรียมหัวใ...
คอร์ดเพลง ไม่มีอีกแล้ว และ เนื้อร้อง ไม่มีอีกแล้ว ของ โบ สุนิตา ::ไม่มีอีกแล้วฉันเข้าใจ ไม่มีอีกแล้ว ไม่มีอีกแล้วทีฉันเคยมี ที่เคยใกล้เธอ ฉันมีเวล...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่มีอีกแล้ว ของ โบ สุนิตา
Intro:CAmFC(2 Times)Cรู้ดีว่าเธอได้เAmปลี่ยนไปแล้ว Fรู้ดีแค่มองด้วยGสายตา CรักเรามันดูจะAmเกิดปัญหา Fไม่เหมือนเมื่อวGาน CฉันเคยมีความAmอบอุ่นเสมอ Fฉันเคยมีเธออยู่Gใกล้กัน C แค่เพียงว่าเธอAmได้เจอคนนั้น F ก็รู้ทันGที *F ไม่มีอีกแCล้วฉันเข้าใจ F ไม่มีอีกแCล้ว F ไม่มีอีกC/Eแล้วที AmฉันเคDmยมี ที่เคยใกล้เGธอ **Dm ฉันมีเวGลาที่ยังเEmหลือสักเAmท่าไร Dm บอกได้ไGหม Asus4ให้ฉันเตรีAยมใจ DmฉันมีใจGเธอที่ยังเEmหลือสักเAmท่าไร จะDmเตรียมหัวใจG เมื่อไม่มีเCธอ Instru.:CCDmGCทุกทีที่เธอไAmด้อยู่กับฉัน F เหมือนเธอยิ่งไกลจากGฉันไป Cฉันมองด้วยใจที่Amแตกสลาย F ปวดร้าวเหลือเGกิน Cรู้ดีว่าเธอได้เAmปลี่ยนไปแล้ว Fรู้ดีแค่มองด้วยGสายตา CรักเรามันดูจะเAmกิดปัญหา Fไม่เหมือนเมื่อวGาน ( ซ้ำ *, ** )Instru:Dm GEm AmDm GAsus4 ADmฉันมีใจGเธอที่ยังเEmหลือสักเAmท่าไร จะDmเตรียมหัวใจG เมื่อไม่มีเCธอ Outro:Dm GEm AmDm GAsus4 ADm GEm AmDmG
  • C
  • Am
  • F
  • G
  • C/E (Slash)
  • Dm
  • Em
  • Asus4
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่มีอีกแล้ว - โบ สุนิตา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : สีฟ้า | ทำนอง : พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ธนา ลวสุต | เรียบเรียง : ธนา ลวสุต, พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รู้ดีว่าเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว รู้ดีแค่มองด้วยสายตา
รักเรามันดูจะเกิดปัญหา ไม่เหมือนเมื่อวาน
ฉันเคยมีความอบอุ่นเสมอ ฉันเคยมีเธออยู่ใกล้กัน
 แค่เพียงว่าเธอได้เจอคนนั้น ก็รู้ทันที ----------* ไม่มีอีกแล้วฉันเข้าใจ ไม่มีอีกแล้ว 
 ไม่มีอีกแล้วที ฉันเคยมี ที่เคยใกล้เธอ----------** ฉันมีเวลาที่ยังเหลือสักเท่าไร 
 บอกได้ไหม ให้ฉันเตรียมใจ
ฉันมีใจเธอที่ยังเหลือสักเท่าไร
จะเตรียมหัวใจ เมื่อไม่มีเธอ ----------ทุกทีที่เธอได้อยู่กับฉัน เหมือนเธอยิ่งไกลจากฉันไป
ฉันมองด้วยใจที่แตกสลาย ปวดร้าวเหลือเกิน
รู้ดีว่าเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว รู้ดีแค่มองด้วยสายตา
รักเรามันดูจะเกิดปัญหา ไม่เหมือนเมื่อวาน
(ซ้ำ *, **)
ฉันมีใจเธอที่ยังเหลือสักเท่าไร
จะเตรียมหัวใจ เมื่อไม่มีเธอ