ไม่มีใคร คอร์ด - ใหม่ เจริญปุระ

เพราะฉันรู้ดีว่าคงไม่มีหวัง เกินจะหวังให้เธอเห็นใจ ได้แต่ห้ามน้ำตา ไม่ให้รินไหล มองส่งเธอ จนลับตา
ทำได้แค่บอกหัวใจ ว่าทุกๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงจากนี้ไป
และต่อไปนี้จะไม่มีใคร...
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง: ไม่มีใคร - ใหม่ เจริญปุระ

ศิลปิน ใหม่ เจริญปุระ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เพราะฉันรู้ดีว่าคงไม่มีหวัง เกินจะหวังให้เธอเห็นใจ ได้แต่ห้ามน้ำตา ไม่ให้รินไหล มองส่งเธอ จนลับตา
* ทำได้แค่บอกหัวใจ ว่าทุกๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงจากนี้ไป
** และต่อไปนี้จะไม่มีใคร เหมือนที่เคยมี จำเอาไว้ให้ดี จนตาย ไม่ว่าร้อน หรือเย็น ต้องให้มันเป็นไป จะเจ็บช้ำยังไง ต้องผ่านไป เพียงผู้เดียว ทุกๆครั้งเคยได้เจอ ได้ยินเสียง มันคงเหลือแค่เพียงความทรงจำ จะไม่เหลือใครๆ ยามที่ใจช้ำ คำปลอบโยนจะไม่มี (ซ้ำ *, **)
*** และต่อไปนี้จะไม่มีใคร เหมือนที่เคยมี จำเอาไว้ให้ดี จนตาย ไม่ว่าร้อน หรือเย็น ต้องให้มันเป็นไป จะเจ็บช้ำยังไง ต้องผ่านไป (ซ้ำ ***, **)