ไม่รักเธอ คอร์ด – Smile Buffalo

ไม่อยากให้เธอมีความหวัง เพราะฉันนั้นเคยเรียนรู้มาก่อน ไม่อยากให้เธอต้องถลำ ลึกเกินใจห้ามไว้ ถ้าช้าเกินไป คงต้องเสียใจไม่อาจลืม...
คอร์ดเพลง ไม่รักเธอ และ เนื้อร้อง ไม่รักเธอ ของ Smile Buffalo ::ไม่อยากให้เธอมีความหวัง เพราะฉันนั้นเคยเรียนรู้มาก่อน ไม่อยากให้เธอต้องถลำ ลึกเก...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่รักเธอ ของ Smile Buffalo
Intro:GD Am(2 Times)Cmaj7รู้... ว่าเธอคิดอย่างไGmaj7รนั้น Cmaj7ฉัน... พออ่านเธอเข้Gmaj7าใจ แต่อยากบอกBmเธอตรง ๆ ว่าEmฉันไม่รักเธอ และไม่Amมีความคิดจะเปลี่ยนDใจ อาจจะBmทำให้เธอ ผิดEmหวังและเสียใจ แต่Amยังดีกว่าให้เCธอเฝ้าคDอย ไม่อยากให้เธอมีความหGวัง เพราะCฉันนั้นเคยเรียนGรู้มาก่อนC ไม่อยากให้เธอต้องถGลำ ลึกเกินCใจห้ามไว้ ถ้าAmช้าเกินไป คงDต้องเสียใจไม่อาจGลืม Cmaj7ร้อง... ร้องไห้เพียงแค่Gmaj7วันนี้ Cmaj7ลืม... ให้ทุกสิ่งหาGmaj7ยไป เก็บเอาคBmวามจริงใจ เพื่อEmคนที่รักเธอ อย่าทุ่มAmเทใจให้Dมันไร้ค่า เจ็บแค่Bmนี้มันเพียง แค่Emต้องเสียน้ำตา และเวAmลาจะช่วยเCธอให้Dลืมไม่อยากให้เธอมีความหGวัง เพราะCฉันนั้นเคยเรียนGรู้มาก่อCน ไม่อยากให้เธอต้องถGลำ ลึกเกินCใจห้ามไว้ ถ้าAmช้าเกินไป คงDต้องเสียใจไม่อาจลืม Instru:AE Bm(4 Times)ไม่อยากให้เธอมีความหAวัง เพราะDฉันนั้นเคยเรียนAรู้มาก่อนD ไม่อยากให้เธอต้องถAลำ ลึกเกินDใจห้ามไว้ ถ้าBmช้าเกินไป คงEต้องเสียใจไม่อาจAลืม Outro:AE Bm(12 Times)
  • Cmaj7
  • Gmaj7
  • Bm
  • Em
  • Am
  • D
  • C
  • G
  • A
  • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่รักเธอ - Smile Buffalo

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ธีรภัค มณีโชติ | อัลบั้ม : Smile Buffalo
รู้... ว่าเธอคิดอย่างไรนั้น ฉัน... พออ่านเธอเข้าใจ 
แต่อยากบอกเธอตรง ๆ ว่าฉันไม่รักเธอ
และไม่มีความคิดจะเปลี่ยนใจ
อาจจะทำให้เธอ ผิดหวังและเสียใจ
แต่ยังดีกว่าให้เธอเฝ้าคอย----------ไม่อยากให้เธอมีความหวัง
เพราะฉันนั้นเคยเรียนรู้มาก่อน 
ไม่อยากให้เธอต้องถลำ ลึกเกินใจห้ามไว้
ถ้าช้าเกินไป คงต้องเสียใจไม่อาจลืม----------ร้อง... ร้องไห้เพียงแค่วันนี้ ลืม... ให้ทุกสิ่งหายไป 
เก็บเอาความจริงใจ เพื่อคนที่รักเธอ
อย่าทุ่มเทใจให้มันไร้ค่า
เจ็บแค่นี้มันเพียง แค่ต้องเสียน้ำตา
และเวลาจะช่วยเธอให้ลืม----------ไม่อยากให้เธอมีความหวัง
เพราะฉันนั้นเคยเรียนรู้มาก่อน
ไม่อยากให้เธอต้องถลำ ลึกเกินใจห้ามไว้
ถ้าช้าเกินไป คงต้องเสียใจไม่อาจลืม
ไม่อยากให้เธอมีความหวัง
เพราะฉันนั้นเคยเรียนรู้มาก่อน 
ไม่อยากให้เธอต้องถลำ ลึกเกินใจห้ามไว้
ถ้าช้าเกินไป คงต้องเสียใจไม่อาจลืม