ไม่สมศักดิ์ศรี คอร์ด - ไท ธนาวุฒิ

ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ ก็ออกไปค้น ไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝัน แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร... คนอย่างฉัน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี และเนื้อร้อง ไม่สมศักดิ์ศรี ไท ธนาวุฒิ เนื้อร้อง::ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ ก็ออกไปค้น ไปหาให้มันเจอ ที... เนื้อเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี, ไม่สมศักดิ์ศรี คอร์ดง่าย ๆ, ไม่สมศักดิ์ศรี ไท ธนาวุฒิ spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ไม่สมศักดิ์ศรี ของ ไท ธนาวุฒิ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:CF  GCsus2หน้าอย่าAmงฉัน  ฉัGนรู้ตัวเองดี ไม่มีAmวัน
อย่าGฝันให้มันเกิน ไม่มีAmทาง แต่Gหัวใจมันยัง ไม่ยFอม----------ก็มันAmรัก ถึงGแม้จะมีเพียง แค่หัAmวใจ
ถึงGแม้จะมีใคร เขาทุ่มAmเท ให้เธอมากกGว่า
คำว่ารักจากคนFนี้ คนอย่าฉันมันก็ดี แต่รักGเธอ----------ถ้าหากเธอDmคิดว่าฉันยังไGม่ดี
ไม่สมศักดิ์CศรีของEmชีวิตเธAm
ก็ออกไปDmค้น ไปหาให้มันเGจอ ที่เธอCฝัน C7
แต่ถ้าวันไDmหนเธอเห็นความเป็นGจริง
ว่าสิ่งที่เCธอต้องEmการคือหัAmวใจ
ก็กลับมาDmหาคนที่รักเธอเกินใคร.G.. คนอย่างCฉัน----------ก็มันAmรัก ถึงGแม้จะมีเพียง แค่หัAmวใจ
ถึงGแม้จะมีใคร เขาทุ่มAmเท ให้เธอมากกGว่า
คำว่ารักจากคนFนี้ คนอย่าฉันมันก็ดี แต่รักGเธอ
ถ้าหากเธอDmคิดว่าฉันยังไGม่ดี 
ไม่สมศักดิ์CศรีของEmชีวิตเธAm
ก็ออกไปDmค้น ไปหาให้มันGเจอ ที่เธอCฝัน C7
แต่ถ้าวันไDmหนเธอเห็นความเป็นGจริง
ว่าสิ่งที่เCธอต้องEmการคือหัAmวใจ
ก็กลับมาDmหาคนที่รักเธอเกินใครG... คนอย่างCฉัน
Instru:AmAmM7Am7Am6DmGFGถ้าหากเธอDmคิดว่าฉันยังไGม่ดี
ไม่สมศักดิ์CศรีของEmชีวิตเธAm
ก็ออกไปDmค้น ไปหาให้มันGเจอ ที่เธอCฝัน C7
แต่ถ้าวันไDmหนเธอเห็นความเป็นGจริง
ว่าสิ่งที่เCธอต้องEmการคือหัAmวใจ
ก็กลับมาDmหาคนที่รักเธอเกินใคร.G.. คนอย่างCฉัน----------กลับมาDmรักคนที่รักเดียวใจเดียGว... อย่างCฉัน
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AmChord key_a
  • CChord key_c
  • C7Chord key_c
  • DmChord key_d
  • EmChord key_e
  • FChord key_f
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ไม่สมศักดิ์ศรี - ไท ธนาวุฒิ

คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ | ทำนอง : ชาญวุฒิ บุญแย้ม | เรียบเรียง : K2O
หน้าอย่างฉัน ฉันรู้ตัวเองดี  ไม่มีวัน
อย่าฝันให้มันเกิน ไม่มีทาง แต่หัวใจมันยัง ไม่ยอม----------* ก็มันรัก ถึงแม้จะมีเพียง แค่หัวใจ
ถึงแม้จะมีใคร เขาทุ่มเท ให้เธอมากกว่า
คำว่ารักจากคนนี้ คนอย่าฉันมันก็ดี แต่รักเธอ----------** ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี
ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ
ก็ออกไปค้น ไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝัน
แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง
ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร... คนอย่างฉัน----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **) ----------กลับมารักคนที่รักเดียวใจเดียว... อย่างฉัน