ไม่สมศักดิ์ศรี คอร์ด – ไท ธนาวุฒิ

ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ ก็ออกไปค้น ไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝัน แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ ก็กลับมาหาคนที่รักเธอ...
คอร์ดเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี และ เนื้อร้อง ไม่สมศักดิ์ศรี ของ ไท ธนาวุฒิ ::ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ ก็ออกไปค้น ไปหาให้มันเจอ ที...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่สมศักดิ์ศรี ของ ไท ธนาวุฒิ
Intro:CF GCsus2หน้าอย่าAmงฉัน ฉัGนรู้ตัวเองดี ไม่มีAmวัน อย่าGฝันให้มันเกิน ไม่มีAmทาง แต่Gหัวใจมันยัง ไม่ยFอม ก็มันAmรัก ถึงGแม้จะมีเพียง แค่หัAmวใจ ถึงGแม้จะมีใคร เขาทุ่มAmเท ให้เธอมากกGว่า คำว่ารักจากคนFนี้ คนอย่าฉันมันก็ดี แต่รักGเธอ ถ้าหากเธอDmคิดว่าฉันยังไGม่ดี ไม่สมศักดิ์CศรีของEmชีวิตเธAmอ ก็ออกไปDmค้น ไปหาให้มันเGจอ ที่เธอCฝัน C7 แต่ถ้าวันไDmหนเธอเห็นความเป็นGจริง ว่าสิ่งที่เCธอต้องEmการคือหัAmวใจ ก็กลับมาDmหาคนที่รักเธอเกินใคร.G.. คนอย่างCฉัน ก็มันAmรัก ถึงGแม้จะมีเพียง แค่หัAmวใจ ถึงGแม้จะมีใคร เขาทุ่มAmเท ให้เธอมากกGว่า คำว่ารักจากคนFนี้ คนอย่าฉันมันก็ดี แต่รักGเธอ ถ้าหากเธอDmคิดว่าฉันยังไGม่ดี ไม่สมศักดิ์CศรีของEmชีวิตเธAmอ ก็ออกไปDmค้น ไปหาให้มันGเจอ ที่เธอCฝัน C7 แต่ถ้าวันไDmหนเธอเห็นความเป็นGจริง ว่าสิ่งที่เCธอต้องEmการคือหัAmวใจ ก็กลับมาDmหาคนที่รักเธอเกินใครG... คนอย่างCฉัน Instru:AmAmM7Am7Am6DmGFGถ้าหากเธอDmคิดว่าฉันยังไGม่ดี ไม่สมศักดิ์CศรีของEmชีวิตเธAmอ ก็ออกไปDmค้น ไปหาให้มันGเจอ ที่เธอCฝัน C7 แต่ถ้าวันไDmหนเธอเห็นความเป็นGจริง ว่าสิ่งที่เCธอต้องEmการคือหัAmวใจ ก็กลับมาDmหาคนที่รักเธอเกินใคร.G.. คนอย่างCฉัน กลับมาDmรักคนที่รักเดียวใจเดียGว... อย่างCฉัน
  • Am
  • G
  • F
  • Dm
  • C
  • Em
  • C7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่สมศักดิ์ศรี - ไท ธนาวุฒิ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ | ทำนอง : ชาญวุฒิ บุญแย้ม | เรียบเรียง : K2O
หน้าอย่างฉัน ฉันรู้ตัวเองดี ไม่มีวัน 
อย่าฝันให้มันเกิน ไม่มีทาง แต่หัวใจมันยัง ไม่ยอม----------ก็มันรัก ถึงแม้จะมีเพียง แค่หัวใจ
ถึงแม้จะมีใคร เขาทุ่มเท ให้เธอมากกว่า
คำว่ารักจากคนนี้ คนอย่าฉันมันก็ดี แต่รักเธอ----------ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี 
ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ 
ก็ออกไปค้น ไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝัน 
แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง
ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร... คนอย่างฉัน ----------ก็มันรัก ถึงแม้จะมีเพียง แค่หัวใจ
ถึงแม้จะมีใคร เขาทุ่มเท ให้เธอมากกว่า
คำว่ารักจากคนนี้ คนอย่าฉันมันก็ดี แต่รักเธอ ----------ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี 
ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ 
ก็ออกไปค้น ไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝัน 
แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง
ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร... คนอย่างฉัน
ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี 
ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ 
ก็ออกไปค้น ไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝัน 
แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง
ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร... คนอย่างฉัน----------กลับมารักคนที่รักเดียวใจเดียว... อย่างฉัน