ไม่สำคัญ คอร์ด – Audy

หากเธอคิดว่ามันไม่ถูก อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ หากเธอคิดว่าต้องเข้าใจ เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญ หากเธอคิดว่าต้องรักกัน ไม่ต้องเอาใจใส่ กับชีวิตที่มันเป็นไป เรื่องไหนก็ไม่สำคัญ...
คอร์ดเพลง ไม่สำคัญ และ เนื้อร้อง ไม่สำคัญ ของ Audy ::หากเธอคิดว่ามันไม่ถูก อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ หากเธอคิดว่าต้องเข้าใจ เรื่องนั้นก...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่สำคัญ ของ Audy
Intro:G Gmaj7Gsus2 CG Gmaj7Am C DGฉันก็Dคงไม่มีอะCไร ที่ต้องGสูญเสียDไปมากกว่าAmนี้ C D Gแม้รู้Dตัวว่ามันไม่Cดี แต่คราวGนี้ฉันยDอมทำอย่Amางนั้น C D *C จะไม่ยอม ให้GเธอจG7าก C จะเหนี่ยวรั้ง กักGเธอไG7ว้ C จะไม่ยอมสูญBmเสียเธอEไป Amแม้ว่าเCธอไม่ยอมDรับ **G หากเธอDคิดว่ามันไEmม่ถูก อันDนั้นไม่ใช่เรื่องGใหญ่ หากเธอDคิดว่าต้องเข้าEmใจ เรื่องDนั้นก็ไม่สำGคัญ หากเธอคิDดว่าต้องรักEmกัน ไDม่ต้องเอาใจGใส่ กับชีDวิตที่มันเป็นEmไป เรื่องไDหนก็ไม่สำคัCG เพราะทุกDวันก็คงเป็นอย่างCเดิม เธอไม่Gรัก ฉันDมาตั้งแต่Amไหน C D G ฉันและเDธอสักวันก็คงCสมใจ อดทนไGว้จน DฉันทำใจAmได้ C D ( ซ้ำ *, ** )Instru:G DCG DAm C D(2 Times)( ซ้ำ *, **, ** )ขอเพียงเธอGอยู่ ไม่Dรักก็ไม่สำCคัญ G
  • G
  • D
  • C
  • Am
  • G7
  • Bm
  • E
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่สำคัญ - Audy

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันก็คงไม่มีอะไร 
ที่ต้องสูญเสียไปมากกว่านี้ 
แม้รู้ตัวว่ามันไม่ดี แต่คราวนี้ฉันยอมทำอย่างนั้น ----------* จะไม่ยอม ให้เธอจาก จะเหนี่ยวรั้ง กักเธอไว้ 
 จะไม่ยอมสูญเสียเธอไป แม้ว่าเธอไม่ยอมรับ----------** หากเธอคิดว่ามันไม่ถูก 
อันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ หากเธอคิดว่าต้องเข้าใจ 
เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญ
หากเธอคิดว่าต้องรักกัน ไม่ต้องเอาใจใส่
กับชีวิตที่มันเป็นไป เรื่องไหนก็ไม่สำคัญ ---------- เพราะทุกวันก็คงเป็นอย่างเดิม
เธอไม่รัก ฉันมาตั้งแต่ไหน 
 ฉันและเธอสักวันก็คงสมใจ
อดทนไว้จน ฉันทำใจได้ 
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *, **, **)
ขอเพียงเธออยู่ ไม่รักก็ไม่สำคัญ