ไม่เสียใจที่ได้เป็น คอร์ด – Pink

มีให้เธอเท่าที่เธอมองเห็น และเป็นให้เท่าที่เธอให้ฉันเป็น โปรดเข้าใจก็พอไม่ต้องสงสาร ที่ทำก็รู้ดีเสมอ รู้ตัวเสมอ ว่าเธอไม่คิดกับฉัน เพื่อนคำเดียวก็ดีถมไป ไม่เสียใจที่ได้เป...
คอร์ดเพลง ไม่เสียใจที่ได้เป็น และ เนื้อร้อง ไม่เสียใจที่ได้เป็น ของ Pink ::มีให้เธอเท่าที่เธอมองเห็น และเป็นให้เท่าที่เธอให้ฉันเป็น โปรดเข้าใจก็พอไม่ต้องสง...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่เสียใจที่ได้เป็น ของ Pink
Intro:Bb DmCm FGm DmCm FGm ไม่ตอบคำถามว่าDmทำ ทำไม Cm แต่ทำเพื่อFใครสิสำBbคัญ Gm ไม่ต้องรับรู้ได้ไDmหม ที่ทำ Cm แค่เธอรับFไว้ก็Bbพอ * ปลอบเEbธอในวันปวดใจ เธอเหงาDmใจคอยยืนข้างGmกัน เหนื่อยCmใจระบายที่Dmฉัน นอกCmนั้นช่างมันอย่าFสนใจ ** Bbมีให้เDmธอเท่าที่เธอCmมองเห็นF และเBbป็นให้เDmท่าที่เธอให้Cmฉันเป็นFGmปรดเข้าDmใจก็พอไม่Cmต้องสงสารF ที่ทำก็Gmรู้ดีเสมอ F#รู้ตัวเสมอ ว่าเFธอไม่คิดกับEmฉัน เCmพื่อนคำเดียวก็ดีถมFไป ไม่เสียใจที่ได้Bb_(Gm)เป็น Instru.:Dm CmF GmDm CmFGm ไม่ว่าเธอเห็นฉันDmเป็น อะไร Cm คนเดียวของFใจยังใช่Bbเธอ Gm ยังวางชีวิตเอาDmไว้ใกล้เธอ Cm เชิญเธอหยิบFใช้เมื่อต้องBbการ ( ซ้ำ *, ** )ผู้หEbญิงถ้าลองได้รัก ทำเพื่อDmคนนั้นได้ทุกGmอย่าง ต่อCmให้เค้าไม่ได้Dmรัก ต่อใCmห้เค้าไม่ได้Fสน...ใจ Instru:Bb DmCm FGm DmCm Dm Eb F( ซ้ำ ** )Outro:Dm CmF Bb
 • Gm
 • Dm
 • Cm
 • F
 • Bb or A#
 • Eb or D#
 • F# or Gb
 • Em
 • Bb_ or A#
 • Bb_ or A#
 • Bb_ or A#
 • Bb_ or A#
 • Bb_
 • Bb_
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่เสียใจที่ได้เป็น - Pink

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไม่ตอบคำถามว่าทำ ทำไม แต่ทำเพื่อใครสิสำคัญ 
 ไม่ต้องรับรู้ได้ไหม ที่ทำ แค่เธอรับไว้ก็พอ----------* ปลอบเธอในวันปวดใจ เธอเหงาใจคอยยืนข้างกัน 
เหนื่อยใจระบายที่ฉัน นอกนั้นช่างมันอย่าสนใจ----------** มีให้เธอเท่าที่เธอมองเห็น 
และเป็นให้เท่าที่เธอให้ฉันเป็น 
โปรดเข้าใจก็พอไม่ต้องสงสาร 
ที่ทำก็รู้ดีเสมอ รู้ตัวเสมอ ว่าเธอไม่คิดกับฉัน 
เพื่อนคำเดียวก็ดีถมไป ไม่เสียใจที่ได้เป็น ---------- ไม่ว่าเธอเห็นฉันเป็น อะไร คนเดียวของใจยังใช่เธอ
 ยังวางชีวิตเอาไว้ใกล้เธอ
 เชิญเธอหยิบใช้เมื่อต้องการ
(ซ้ำ *, **)
ผู้หญิงถ้าลองได้รัก ทำเพื่อคนนั้นได้ทุกอย่าง
ต่อให้เค้าไม่ได้รัก ต่อให้เค้าไม่ได้สน...ใจ
(ซ้ำ **)