ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา คอร์ด – Karamail

วันที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นตัวฉัน ไม่เคย ๆ ใส่ใจ วันที่เธอมาจากจึงทำให้ฉันเปลี่ยนไป เพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญกับฉัน แต่ได้เเค่ฝัน อยู่กับความหลังเมื่อเธอทิ้งไป ไปอยู่กับคนที่เห็...
คอร์ดเพลง ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา และ เนื้อร้อง ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ของ Karamail ::วันที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นตัวฉัน ไม่เคย ๆ ใส่ใจ วันที่เธอมาจากจึงทำให้ฉันเปลี่ยน...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ของ Karamail
Intro:G FCsus2(2 Times)Gหยดน้ำFตา ไม่เคยให้Csus2ใครได้เห็นมัน จากฉันG เจ็บเท่าFไร ต้องทนต้อCsus2งเก็บเอาไว้คนเดียว Gแต่ไม่นFาน ก็ต้อง เอ่อCsus2ล้นออกมา เพราะความเปล่าเปลี่ยวG กับเรื่องเดียว ที่ฉันไม่Csus2ดูแลเธอให้ดี * Amเยียวยา เท่าไEmรมันก็ไม่หาย Amทำใจ ให้Emลืมไม่ลงซะที C อยากจะหมุนBmเข็มนาที เพื่อย้อนเวAmลาไปแก้ไขมัF** D7วันที่เธอยัEmงอยู่ในเวลาCนั้นตัวฉัน ไม่เGคย ๆ ใส่ใDจ วันที่เธอมาEmจากจึงทำใCsus2ห้ฉันเปลี่ยนไป เพิ่งGรู้ ว่าเD/F#ธอสำคัญกับEmฉัน แต่ได้เเCsus2ค่ฝัน อยู่กับความหGลัง เมื่อเธอทิ้งDไป ไปอยู่กับคนที่Emเห็นค่า ทำให้เธอCsus2นั้นมีค่า ส่วนGฉันไม่เห็นโลงDศพ ไม่หลั่งน้ำCsus2ตา ก็สมน้ำหน้ากันไป Gที่เขาFดี ทำไมตัวเCราไม่ดีตอบ ทำไมG ที่เขาFชอบ ทำไมตัวเCราไม่ชอบดี ๆ Gที่เธอFทำดูแลห่วCงใยฉันทุกที ทุกทีG กลับไม่เFห็น ว่าเธอมีCค่ามากมายเท่าใด ( ซ้ำ *,** )Instru:Em CG DEm Cเพิ่Gงรู้ว่าD/F#เธอสำคัญกับEmฉัน แต่ได้แค่Cฝัน อยู่กับความ หGลังเมื่อเธอทิ้งไDป ไปอยู่กับคนที่Emเห็นค่า ทำให้เธอ นั้นCมีค่า ส่วนGฉันไม่เห็นโลงศDพไม่หลั่งน้ำCsus2ตา .ก็สมน้ำหน้ากันไป ( ซ้ำ ** )Gยดน้ำตFาไม่เคยให้Cใครได้เห็นมัน จากฉัGน เจ็บเท่าFไร ต้องทนต้องCเก็บเอาไว้คนเดียว
  • G
  • F
  • Csus2
  • Am
  • Em
  • C
  • Bm
  • D7
  • D
  • D/F# (Slash)
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา - Karamail

ผู้แต่ง ❱ อัลบั้ม: ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา - Single | เนื้อร้อง: ต้อง Karamail | ทำนอง: ต้อง / ป๋อม Karamail | เรียบเรียง: ต้อง Karamail
หยดน้ำตา ไม่เคยให้ใครได้เห็นมัน จากฉัน เจ็บเท่าไร
ต้องทนต้องเก็บเอาไว้คนเดียว แต่ไม่นาน ก็ต้อง
เอ่อล้นออกมา เพราะความเปล่าเปลี่ยว กับเรื่องเดียว 
ที่ฉันไม่ดูแลเธอให้ดี ----------* เยียวยา เท่าไรมันก็ไม่หาย ทำใจ ให้ลืมไม่ลงซะที 
 อยากจะหมุนเข็มนาที เพื่อย้อนเวลาไปแก้ไขมัน ----------** วันที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นตัวฉัน ไม่เคย ๆ ใส่ใจ 
วันที่เธอมาจากจึงทำให้ฉันเปลี่ยนไป เพิ่งรู้
ว่าเธอสำคัญกับฉัน แต่ได้เเค่ฝัน อยู่กับความหลัง
เมื่อเธอทิ้งไป ไปอยู่กับคนที่เห็นค่า ทำให้เธอนั้นมีค่า
ส่วนฉันไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ก็สมน้ำหน้ากันไป ----------ที่เขาดี ทำไมตัวเราไม่ดีตอบ ทำไม ที่เขาชอบ 
ทำไมตัวเราไม่ชอบดี ๆ ที่เธอทำดูแลห่วงใยฉันทุกที
ทุกที กลับไม่เห็น ว่าเธอมีค่ามากมายเท่าใด
(ซ้ำ *,**)
เพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญกับฉัน แต่ได้แค่ฝัน อยู่กับความ
หลังเมื่อเธอทิ้งไป ไปอยู่กับคนที่เห็นค่า ทำให้เธอ
นั้นมีค่า ส่วนฉันไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา
ก็สมน้ำหน้ากันไป
(ซ้ำ **)
หยดน้ำตาไม่เคยให้ใครได้เห็นมัน จากฉัน เจ็บเท่าไร
ต้องทนต้องเก็บเอาไว้คนเดียว