คอร์ดเพลง ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา – Karamail

The Hook (ท่อนฮุค)

วันที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นตัวฉัน ไม่เคย ๆ ใส่ใจ วันที่เธอมาจากจึงทำให้ฉันเปลี่ยนไป เพิ่งรู้ว่าเธอสำคัญกับฉัน แต่ได้เเค่ฝัน อยู่กับความหลังเมื่อเธอทิ้งไป ไปอยู่กับคนที่เห็...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา และ เนื้อร้อง ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ของ Karamail ::วันที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นตัวฉัน ไม่เคย ๆ ใส่ใจ วันที่เธอมาจากจึงทำให้ฉันเปลี่ยน...
คอร์ดเพลง ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา และ เนื้อร้อง ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ของ Karamail ::วันที่เธอยังอยู่ในเวลานั้นตัวฉัน ไม่เคย ๆ ใส่ใจ วันที่เธอมาจากจึงทำให้ฉันเปลี่ยน...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา - Karamail

อัลบั้ม: ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา - Single | เนื้อร้อง: ต้อง Karamail | ทำนอง: ต้อง / ป๋อม Karamail | เรียบเรียง: ต้อง Karamail

Lyric and chords width transpose key

Intro:G FCsus2(2 Times)Gหยดน้ำFตา ไม่เคยให้Csus2ใครได้เห็นมัน จากฉันG เจ็บเท่าFไร ต้องทนต้อCsus2งเก็บเอาไว้คนเดียว Gแต่ไม่นFาน ก็ต้อง เอ่อCsus2ล้นออกมา เพราะความเปล่าเปลี่ยวG กับเรื่องเดียว ที่ฉันไม่Csus2ดูแลเธอให้ดี * Amเยียวยา เท่าไEmรมันก็ไม่หาย Amทำใจ ให้Emลืมไม่ลงซะที C อยากจะหมุนBmเข็มนาที เพื่อย้อนเวAmลาไปแก้ไขมัF** D7วันที่เธอยัEmงอยู่ในเวลาCนั้นตัวฉัน ไม่เGคย ๆ ใส่ใDจ วันที่เธอมาEmจากจึงทำใCsus2ห้ฉันเปลี่ยนไป เพิ่งGรู้ ว่าเD/F#ธอสำคัญกับEmฉัน แต่ได้เเCsus2ค่ฝัน อยู่กับความหGลัง เมื่อเธอทิ้งDไป ไปอยู่กับคนที่Emเห็นค่า ทำให้เธอCsus2นั้นมีค่า ส่วนGฉันไม่เห็นโลงDศพ ไม่หลั่งน้ำCsus2ตา ก็สมน้ำหน้ากันไป Gที่เขาFดี ทำไมตัวเCราไม่ดีตอบ ทำไมG ที่เขาFชอบ ทำไมตัวเCราไม่ชอบดี ๆ Gที่เธอFทำดูแลห่วCงใยฉันทุกที ทุกทีG กลับไม่เFห็น ว่าเธอมีCค่ามากมายเท่าใด ( ซ้ำ *,** )Instru:Em CG DEm Cเพิ่Gงรู้ว่าD/F#เธอสำคัญกับEmฉัน แต่ได้แค่Cฝัน อยู่กับความ หGลังเมื่อเธอทิ้งไDป ไปอยู่กับคนที่Emเห็นค่า ทำให้เธอ นั้นCมีค่า ส่วนGฉันไม่เห็นโลงศDพไม่หลั่งน้ำCsus2ตา .ก็สมน้ำหน้ากันไป ( ซ้ำ ** )Gยดน้ำตFาไม่เคยให้Cใครได้เห็นมัน จากฉัGน เจ็บเท่าFไร ต้องทนต้องCเก็บเอาไว้คนเดียว
...ค้นเพลงอื่น ๆ...