ไว้อาลัยสายลม คอร์ด – แคท รัตกาล อาร์สยาม

เจ็บปวดนัก ความรักเธอเป็นดั่งลม ผ่านมาพอให้ชมแล้วพัดผ่านไป ต่อให้รักหนักหนา ก็คว้าไม่ได้ ทำได้เพียงแค่นอนร้องไห้ ไว้อาลัยให้ลม...
คอร์ดเพลง ไว้อาลัยสายลม และ เนื้อร้อง ไว้อาลัยสายลม ของ แคท รัตกาล อาร์สยาม ::เจ็บปวดนัก ความรักเธอเป็นดั่งลม ผ่านมาพอให้ชมแล้วพัดผ่านไป ต่อให้รักหนักหนา ก็คว...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ไว้อาลัยสายลม ของ แคท รัตกาล อาร์สยาม
Intro:GBmAmDGEmAmDเหมือนเคยอยู่ตGรงนี้ เหมือนเคยมีBmวันนั้น วันEmที่จูงมือกันด้วยความเข้Bmาใจ แล้วแค่เCพียงไม่นDาน มันก็BmลบเลือนEmหาย Amดังไม่เAคยพบเจDอ เหลือเพียงแค่คGนเหงา และเงาแห่งคBmวามหลัง กอดคำEmรักที่เคยได้ฟังจากเBmธอ เหมือนCทุกสิ่งสวยDงาม เป็นเพียBmงความพร่Emำเพ้อ Am เธอนั้นไDร้ตัวGตน * น้ำตาที่Amรินไหลมา จากแววBmตาทุกข์ทน บอกให้Cรู้ว่าคนหนึ่งคAนช้ำDใจ** เจ็บปวดGนัก ความรักเธอเป็นดั่งEmลม ผ่านมาAmพอให้ชมแล้วพัดผ่านDไป ต่อให้Gรักหนักหนา ก็คEmว้าไม่ได้ ทำไAmด้เพียง แค่นอนร้องDไห้ ไว้อาลัยใGห้ลม(D) วูบเดียวให้เGย็นผิว พริบตากลับปBmลิวหาย ฝากร่องEmรอย ในใจแค่ความขื่Bmนขม ว่าครั้งหCนึ่งร่างกDาย เคยBmได้สัมผัEmสลม Am ลมที่ไDร้ตัวตG( ซ้ำ *, ** )Instru:GEmAmDGEmC AD( ซ้ำ * )
  • G
  • Bm
  • Em
  • C
  • D
  • Am
  • A
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไว้อาลัยสายลม - แคท รัตกาล อาร์สยาม

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา | ทำนอง : ต๋อง, ป๋อม คาราเมล | เรียบเรียง : สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์
เหมือนเคยอยู่ตรงนี้ เหมือนเคยมีวันนั้น
วันที่จูงมือกันด้วยความเข้าใจ แล้วแค่เพียงไม่นาน
มันก็ลบเลือนหาย ดังไม่เคยพบเจอ 
เหลือเพียงแค่คนเหงา และเงาแห่งความหลัง
กอดคำรักที่เคยได้ฟังจากเธอ เหมือนทุกสิ่งสวยงาม
เป็นเพียงความพร่ำเพ้อ เธอนั้นไร้ตัวตน----------* น้ำตาที่รินไหลมา จากแววตาทุกข์ทน 
บอกให้รู้ว่าคนหนึ่งคนช้ำใจ----------** เจ็บปวดนัก ความรักเธอเป็นดั่งลม 
ผ่านมาพอให้ชมแล้วพัดผ่านไป
ต่อให้รักหนักหนา ก็คว้าไม่ได้ 
ทำได้เพียง แค่นอนร้องไห้ ไว้อาลัยให้ลม ----------วูบเดียวให้เย็นผิว พริบตากลับปลิวหาย
ฝากร่องรอย ในใจแค่ความขื่นขม
ว่าครั้งหนึ่งร่างกาย เคยได้สัมผัสลม ลมที่ไร้ตัวตน
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *)