ไหนๆก็ไม่รัก คอร์ด – The Mazz

ไหน ๆ ก็ไม่รัก และฉันก็เข้าใจ เธออยากเป็นของใคร ก็ไม่เกี่ยวกับฉัน ไหน ๆก็ไม่รัก จากกันตอนนี้เลย ได้เลย ไม่ว่ากัน รีบไปกับคนนั้น...
คอร์ดเพลง ไหนๆก็ไม่รัก และ เนื้อร้อง ไหนๆก็ไม่รัก ของ The Mazz ::ไหน ๆ ก็ไม่รัก และฉันก็เข้าใจ เธออยากเป็นของใคร ก็ไม่เกี่ยวกับฉัน ไหน ๆก็ไม่รัก ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ไหนๆก็ไม่รัก ของ The Mazz
Intro:Csus2Fmaj7(2 Times)Fmaj7แค่คำบางคำ ที่Csus2เธอได้พูดไป Fmaj7รู้ไหมทำลายใจขอCsus2งคน Fmaj7แค่เพียงคำเดียว ใครไEmด้ฟังใครจAmะทน บอกว่าDmรักเขาจนหมดหัวGใจ Fmaj7ไม่ต้องบรรยาย ว่าCsus2เขาดียังไง Fmaj7รู้ไปทำไม ก็เท่าCsus2นั้น Fmaj7แค่เพียงนาทีเดียว เพียงพอEmแล้วเพื่อAmลากัน ไม่ต้อDmงมีเหตุผลบอกD7ฉันให้ยืดGยาว * ไหน ๆ ก็ไม่Cรัก และฉันก็เข้าGใจ เธออยากเป็นของAmใคร ก็ไม่เกี่ยวกับGฉัน ไหน ๆก็ไม่Cรัก จากกันตอนนี้Eเลย ได้เลย ไAmม่ว่ากัน รีบไFปกับคนEmนั้น อย่าเFปลืองเวลาGกับคนอย่างฉันเลยInstru.:Csus2Fmaj7Fmaj7ไม่ต้องเกรงใจ เพราะฉัCsus2นไม่ต้องการ Fmaj7ไม่ต้องคุยนาน พอCsus2ซะที Fmaj7แค่ไปไกล ๆ ไกลแค่Emไหนก็ยิ่Amงดี อย่ากังDmวลว่าคน ๆ D7 นี้จะถึงตGาย ( ซ้ำ * )Instru:CGAmGไหน ๆก็ไม่Cรัก จากกันตอนนี้Eเลย ได้เลย ไม่Amว่ากัน อยากFไปก็ไปG ( ซ้ำ * )Outro:Csus2Fmaj7
  • Fmaj7
  • Csus2
  • Em
  • Am
  • Dm
  • G
  • D7
  • C
  • E
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไหนๆก็ไม่รัก - The Mazz

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แค่คำบางคำ ที่เธอได้พูดไป
รู้ไหมทำลายใจของคน 
แค่เพียงคำเดียว ใครได้ฟังใครจะทน
บอกว่ารักเขาจนหมดหัวใจ----------ไม่ต้องบรรยาย ว่าเขาดียังไง รู้ไปทำไม ก็เท่านั้น 
แค่เพียงนาทีเดียว เพียงพอแล้วเพื่อลากัน
ไม่ต้องมีเหตุผลบอกฉันให้ยืดยาว----------* ไหน ๆ ก็ไม่รัก และฉันก็เข้าใจ
เธออยากเป็นของใคร ก็ไม่เกี่ยวกับฉัน
ไหน ๆก็ไม่รัก จากกันตอนนี้เลย ได้เลย
ไม่ว่ากัน รีบไปกับคนนั้น 
อย่าเปลืองเวลากับคนอย่างฉันเลย----------ไม่ต้องเกรงใจ เพราะฉันไม่ต้องการ
ไม่ต้องคุยนาน พอซะที 
แค่ไปไกล ๆ ไกลแค่ไหนก็ยิ่งดี 
อย่ากังวลว่าคน ๆ นี้จะถึงตาย
(ซ้ำ *)
ไหน ๆก็ไม่รัก จากกันตอนนี้เลย
ได้เลย ไม่ว่ากัน อยากไปก็ไป 
(ซ้ำ *)