ไหวอยู่แต่ก็รู้สึก (I’m okay) คอร์ด – First Anuwat

จริง ๆ ก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก ว่าลึก ๆ ใจฉันยังลืมไม่ได้เลย ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไร ให้เธอเดิน จากไปกับคนนั้น บอกเอาไว้ ไม่ต้องเป็นห่วงกัน ฉันยังไหวอยู่...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ไหวอยู่แต่ก็รู้สึก (I'm okay) และ เนื้อร้อง ไหวอยู่แต่ก็รู้สึก (I'm okay) ของ First Anuwat ::จริง ๆ ก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก ว่าลึก ๆ ใจฉันยังลืมไม่ได้เลย ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ไหวอยู่แต่ก็รู้สึก (I'm okay) ของ First Anuwat
Tuning Down ½ to Eb
Gเหมือนว่าฉันกำลังจะEmดีขึ้นแล้ว อาจAmมีร้องไห้บางDวัน Gเหมือนว่าฉันกำลังทำEmใจได้แล้ว จนAmเธอ ทักมาหาDกัน * ก็เลิกไปแล้วจะBmถามทำEmไม วันนี้ฉัBmนเป็นอย่Emางไร จะให้Amฉันตอบเธอว่Dาไง ** จริง ๆ ก็ไGหวอยู่ แต่Emก็รู้สึก ว่าลึก ๆ AmใจฉันยังลืมD ไม่ได้เลย ก็ยังไGหวอยู่ ไม่Emเป็นไร ให้เธอเAmดิน จากไปได้เลDย (ฉันยังไหวอยู่) Instru:GEmAmDGเหมือนว่าฉันกำลังจEmะอยู่ได้แล้ว แAmค่ยังคิดถึงบางDวัน Gเหมือนว่าฉันกำลังจะEmไปต่อแล้ว จนAmเธอทักมาหาDกัน ( ซ้ำ *, ** )Instru.:GEmAmD(2 Times)( ซ้ำ *, ** )จริง ๆ ก็ไGหวอยู่ แต่Emก็รู้สึก ว่าลึกAm ๆ ใจฉันยังDลืมไม่ได้เลย ก็ยังBmไหวอยู่ ไม่Emเป็นไร ให้เธอAmเดิน จากไปกับคนนั้Dน บอกเอาAmไว้ ไม่ต้องเป็นห่วงกัDน ฉันยังไหGวอยู่ Em Am DฉันยังGไหว...
  • G
  • Em
  • Am
  • D
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไหวอยู่แต่ก็รู้สึก (I'm okay) - First Anuwat

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : First Anuwat, Vorapat Vongsukont | ทำนอง : First Anuwat
เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้ว อาจมีร้องไห้บางวัน
เหมือนว่าฉันกำลังทำใจได้แล้ว
จนเธอ ทักมาหากัน ----------* ก็เลิกไปแล้วจะถามทำไม 
วันนี้ฉันเป็นอย่างไร จะให้ฉันตอบเธอว่าไง----------** จริง ๆ ก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก 
ว่าลึก ๆ ใจฉันยังลืม ไม่ได้เลย
ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไร
ให้เธอเดิน จากไปได้เลย (ฉันยังไหวอยู่)
เหมือนว่าฉันกำลังจะอยู่ได้แล้ว แค่ยังคิดถึงบางวัน
เหมือนว่าฉันกำลังจะไปต่อแล้ว
จนเธอทักมาหากัน
(ซ้ำ *, **)
----------(ซ้ำ *, **)
จริง ๆ ก็ไหวอยู่ แต่ก็รู้สึก
ว่าลึก ๆ ใจฉันยังลืมไม่ได้เลย
ก็ยังไหวอยู่ ไม่เป็นไร
ให้เธอเดิน จากไปกับคนนั้น 
บอกเอาไว้ ไม่ต้องเป็นห่วงกัน ฉันยังไหวอยู่ 
ฉันยังไหว...