ไออุ่นรัก คอร์ด – Clash

เทพธิดาแห่งรักลอยลงมาคนธรรมดาอย่างฉัน จะไม่เฉยชา จะรักษา ไออุ่นรัก รักเธอช่างอุ่นกาย เหนือเกินสัมผัสใด ที่สุดแล้วที่เคยเจอ...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ไออุ่นรัก และ เนื้อร้อง ไออุ่นรัก ของ Clash ::เทพธิดาแห่งรักลอยลงมาคนธรรมดาอย่างฉัน จะไม่เฉยชา จะรักษา ไออุ่นรัก รักเธอช่างอุ่...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ไออุ่นรัก ของ Clash
Tuning Down ½ to Eb
Intro:DBmF#mG(2 Times)Dแดดจาง ๆ ที่เคยสาดBmส่อง บอกตามตรงไม่เตยอบF#mอุ่น เท่ากับไอรัGกส่งผ่านมาถึงใจ Dอ่อนละมุนคุ้นกายแBmผ่ว ๆ ก็ไม่แคล้วต้องยอมเธอF#mทั้งใจ ฝากกระGซิบใจเธอให้เธอรู้ว่า เDทพธิดาแห่งDmaj7รักลอยลงมาคนธรรBmมดาอย่างฉัน- จะไม่เฉF#mยชา จะรัGกษา ไออุ่นDรัก รักเธอช่างอุ่นBmกาย เหนือเกินสัมF#mผัสใด ที่Gสุดแล้วที่เคยเจอ Instru:DBmF#mGDอยู่เดียวดายล่องลอยเปล่าเปลี่Bmยว แต่ก่อนนั้นฉันเองโดดF#mเดียว เกี่ยวกับความGรักเจ็บปวดมันร่ำไป Dแต่พอใจฉันเริ่มเย็นBmชา กลับมีเธอเข้ามาในหัF#mวใจ ทำให้Gฉันได้อุ่นใจ เDทพธิดาแห่งDmaj7รักลอยลงมาคนธรรBmมดาอย่างฉัน จะไม่เฉF#mยชา จะรัGกษา ไออุ่นDรัก รักเธอช่างอุ่นBmกาย เหนือเกินสัมF#mผัสใด ที่Gสุดแล้วที่เคยเจอ Aจะดูแลอย่างดีด้วยBmหัวใจ ไม่มีAวันจะทำให้เสียEใจ แม้เวลาจะแGสนนานเท่าไหร่ ใAจจะมีแต่เธอ Instru:DBmF#mG(2 Times)ไออุ่นDรัก รักเธอช่างอุ่นBmกาย เหนือเกินสัมF#mผัสใด ที่Gสุดแล้วที่เคยเจอ ไออุ่นDรัก รักเธอช่างอุ่นBmกาย เหนือเกินสัมF#mผัสใด ที่Gสุดแล้วที่เคยเจอ Outro:DBmF#mG (Fade Out)
  • D
  • Bm
  • F#m or Gb
  • G
  • Dmaj7
  • A
  • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไออุ่นรัก - Clash

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แดดจาง ๆ ที่เคยสาดส่อง
บอกตามตรงไม่เตยอบอุ่น เท่ากับไอรักส่งผ่านมาถึงใจ
อ่อนละมุนคุ้นกายแผ่ว ๆ ก็ไม่แคล้วต้องยอมเธอทั้งใจ
ฝากกระซิบใจเธอให้เธอรู้ว่า----------เทพธิดาแห่งรักลอยลงมาคนธรรมดาอย่างฉัน-
จะไม่เฉยชา จะรักษา----------ไออุ่นรัก รักเธอช่างอุ่นกาย
เหนือเกินสัมผัสใด ที่สุดแล้วที่เคยเจอ
อยู่เดียวดายล่องลอยเปล่าเปลี่ยว 
แต่ก่อนนั้นฉันเองโดดเดียว
เกี่ยวกับความรักเจ็บปวดมันร่ำไป
แต่พอใจฉันเริ่มเย็นชา กลับมีเธอเข้ามาในหัวใจ 
ทำให้ฉันได้อุ่นใจ ----------เทพธิดาแห่งรักลอยลงมาคนธรรมดาอย่างฉัน
จะไม่เฉยชา จะรักษา----------ไออุ่นรัก รักเธอช่างอุ่นกาย
เหนือเกินสัมผัสใด ที่สุดแล้วที่เคยเจอ----------จะดูแลอย่างดีด้วยหัวใจ ไม่มีวันจะทำให้เสียใจ
แม้เวลาจะแสนนานเท่าไหร่ ใจจะมีแต่เธอ
ไออุ่นรัก รักเธอช่างอุ่นกาย
เหนือเกินสัมผัสใด ที่สุดแล้วที่เคยเจอ
ไออุ่นรัก รักเธอช่างอุ่นกาย
เหนือเกินสัมผัสใด ที่สุดแล้วที่เคยเจอ